Dân số thế giới

Dân số Thế giới và trên 20 quốc gia theo thời gian thực (cập nhật mỗi ngày). Bao gồm: dân số trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Mốc quan trọng. Tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Dân số thế giới theo vùng và theo tôn giáo. Mật độ dân số, Tỷ suất sinh, Tuổi trung bình, Người di cư. Tổng dân số toàn thời gian.

Quốc gia và vùng lãnh thổ theo dân số

Danh sách các quốc gia (và vùng lãnh thổ phụ thuộc) trên thế giới xếp theo dân số. Thay đổi dân số trong 1 năm, người di cư, độ tuổi trung bình, tỷ suất sinh, diện tích (Km²), dân số đô thị, dân số thế giới, xếp hạng toàn cầu. Xem thêm: danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ phụ thuộc ở hai nhóm riêng biệt, và các nước đông dân nhất thế giới vào năm 1950 và năm 2050.

Dân số theo năm

Dân số thế giới từ 5000 trước Công nguyên đến năm 2017, với số liệu tốc độ tăng trưởng hàng năm, thay đổi hàng năm, mật độ dân số và dân số đô thị.

Khu vực

Dân số theo từng khu vực

Trung Quốc vs E.U. vs Hoa Kỳ vs Nhật Bản (so sánh Dân số và GDP)

Châu Á

Châu phi

Châu Âu

Châu Mỹ Latinh và Caribê

Bắc Mỹ

Châu Đại Dương

Dân số của các quốc gia