Dân số Vương quốc Anh

67.949.960

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Vương quốc Anh67.949.960 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Vương quốc Anh hiện chiếm 0,84% dân số thế giới.
 • Vương quốc Anh đang đứng thứ 21 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Vương quốc Anh là 281 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất241.959 km2.
 • 84,64% dân số sống ở thành thị (57.900.076 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Vương quốc Anh là 40,3 tuổi.

Dân số Vương quốc Anh (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Vương quốc Anh dự kiến sẽ tăng 224.637 người và đạt 68.072.841 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 57.011 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 167.626 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Vương quốc Anh để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Vương quốc Anh vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 1.859 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 1.703 người chết trung bình mỗi ngày
 • 459 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Vương quốc Anh sẽ tăng trung bình 615 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Vương quốc Anh 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Vương quốc Anh ước tính là 67.850.038 người, tăng 227.866 người so với dân số 67.623.566 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 60.687 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 167.179 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,979 (979 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Vương quốc Anh trong năm 2023:

 • 677.708 trẻ được sinh ra
 • 617.021 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 60.687 người
 • Di cư: 167.179 người
 • 33.565.026 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 34.285.012 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Vương quốc Anh 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Vương quốc Anh 1951 - 2020

Bảng dân số Vương quốc Anh 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 67886011 0.53 355839 260650 40.5 1.75 281 83.2 56495180 0.87 7794798739 21
2019 67530172 0.58 388488 260650 40.1 1.84 279 82.9 56012276 0.88 7713468100 21
2018 67141684 0.62 414223 260650 40.1 1.84 278 82.7 55521226 0.88 7631091040 21
2017 66727461 0.65 429517 260650 40.1 1.84 276 82.5 55025421 0.88 7547858925 21
2016 66297944 0.66 437798 260650 40.1 1.84 274 82.2 54529375 0.89 7464022049 21
2015 65860146 0.75 480068 260046 40.0 1.87 272 82.0 54035311 0.89 7379797139 21
2010 63459808 1.03 634371 437881 39.5 1.86 262 81.1 51469697 0.91 6956823603 21
2005 60287954 0.46 272929 198445 38.7 1.66 249 79.9 48178255 0.92 6541907027 21
2000 58923309 0.34 198171102672 37.6 1.74 244 78.7 46365434 0.96 6143493823 21
1995 57932453 0.28 159612 41089 36.5 1.78 239 78.4 45427516 1.01 5744212979 19
1990 57134391 0.25 144168 19752 35.8 1.84 236 78.2 44683287 1.07 5327231061 15
1985 56413553 0.07 40876 -19499 35.4 1.78 233 78.5 44263815 1.16 4870921740 15
1980 56209171 0.02 11368 7824 34.4 1.73 232 78.6 44157482 1.26 4458003514 14
1975 56152333 0.21 115776 21283 34.0 2.01 232 77.8 43667185 1.38 4079480606 13
1970 55573453 0.49 266521 -16971 34.2 2.57 230 77.2 42903762 1.50 3700437046 12
1965 54240850 0.70 374050 28614 35.1 2.81 224 77.9 42259485 1.62 3339583597 9
1960 52370602 0.51 261340 13993 35.6 2.49 216 78.5 41130617 1.73 3034949748 9
1955 51063902 0.18 89578 -83006 35.1 2.18 211 78.8 40241373 1.84 2773019936 9

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Vương quốc Anh

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 67886011 0.61 405173 260650 40.5 1.75 281 83.2 56495180 0.87 7794798739 21
2025 69273640 0.41 277526 153644 41.4 1.75 286 84.9 58798650 0.85 8184437460 21
2030 70485490 0.35 242370 158528 42.4 1.75 291 86.4 60898532 0.82 8548487400 22
2035 71548760 0.30 212654 165236 43.3 1.75 296 87.8 62822134 0.81 8887524213 22
2040 72486891 0.26 187626 165190 44.1 1.75 300 89.2 64639304 0.79 9198847240 23
2045 73346427 0.24 171907 165457 44.5 1.75 303 90.5 66381393 0.77 9481803274 24
2050 74081981 0.20 147111   44.5 1.75 306 91.8 68007652 0.76 9735033990 26

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Vương quốc Anh

Mật độ dân số của Vương quốc Anh là 281 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Vương quốc Anh chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Vương quốc Anh. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Vương quốc Anh là 241.959 km2.

Cơ cấu tuổi của Vương quốc Anh

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Vương quốc Anh có phân bố các độ tuổi như sau:

17,3% 66,2% 16,5%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 11.333.930 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (5.809.725 nam / 5.524.204 nữ)
 • 43.226.001 người từ 15 đến 64 tuổi (21.862.260 nam / 21.363.742 nữ)
 • 10.776.609 người trên 64 tuổi (4.756.500 nam / 6.020.109 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Vương quốc Anh năm 2022 là 58,2%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Vương quốc Anh là 27,6%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Vương quốc Anh là 30,6%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Vương quốc Anh là 82,3 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 80,6 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 84,0 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Vương quốc Anh (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.