Dân số Nauy

5.512.425

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Nauy5.512.425 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Nauy hiện chiếm 0,07% dân số thế giới.
 • Nauy đang đứng thứ 119 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Nauy là 15 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất366.108 km2.
 • 83,97% dân số sống ở thành thị (4.706.745 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Nauy là 40,0 tuổi.

Dân số Nauy (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Nauy dự kiến sẽ tăng 40.117 người và đạt 5.534.553 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 12.151 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 27.966 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Nauy để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Nauy vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 151 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 117 người chết trung bình mỗi ngày
 • 77 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Nauy sẽ tăng trung bình 110 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Nauy 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Nauy ước tính là 5.494.401 người, tăng 40.041 người so với dân số 5.454.319 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 12.084 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 27.957 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,025 (1.025 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Nauy trong năm 2023:

 • 54.464 trẻ được sinh ra
 • 42.380 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 12.084 người
 • Di cư: 27.957 người
 • 2.781.117 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 2.713.284 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Nauy 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Nauy 1951 - 2020

Bảng dân số Nauy 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 5421241 0.79 42384 28000 39.8 1.68 15 83.4 4521838 0.07 7794798739 119
2019 5378857 0.77 40895 28000 39.3 1.79 15 83.0 4462009 0.07 7713468100 119
2018 5337962 0.79 41636 28000 39.3 1.79 15 82.5 4403040 0.07 7631091040 118
2017 5296326 0.86 45377 28000 39.3 1.79 14 82.0 4343569 0.07 7547858925 118
2016 5250949 0.98 51113 28000 39.3 1.79 14 81.5 4281776 0.07 7464022049 118
2015 5199836 1.25 62792 44363 39.2 1.82 14 81.1 4216608 0.07 7379797139 118
2010 4885878 1.07 50703 32687 38.7 1.92 13 79.1 3864811 0.07 6956823603 118
2005 4632364 0.58 26599 13480 38.0 1.81 13 77.7 3598210 0.07 6541907027 116
2000 4499367 0.60 2647411755 36.9 1.86 12 76.0 3420409 0.07 6143493823 115
1995 4366995 0.56 23942 9381 36.1 1.89 12 73.8 3222278 0.08 5744212979 114
1990 4247285 0.45 18836 7743 35.4 1.80 12 72.0 3056180 0.08 5327231061 114
1985 4153105 0.33 13406 4961 34.6 1.69 11 71.3 2961588 0.09 4870921740 108
1980 4086076 0.39 15609 4146 33.3 1.81 11 70.5 2882531 0.09 4458003514 104
1975 4008031 0.67 26394 3174 32.4 2.35 11 68.2 2732942 0.10 4079480606 100
1970 3876060 0.80 30319 836 32.9 2.80 11 65.4 2534798 0.10 3700437046 96
1965 3724463 0.78 28391 -455 34.1 2.90 10 57.6 2144102 0.11 3339583597 86
1960 3582507 0.87 30433 -1888 34.3 2.84 10 49.9 1788399 0.12 3034949748 90
1955 3430340 0.99 33013 -792 33.6 2.60 9 50.2 1722816 0.12 2773019936 86

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Nauy

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 5421241 0.84 44281 28000 39.8 1.68 15 83.4 4521838 0.07 7794798739 119
2025 5651101 0.83 45972 28000 40.6 1.68 15 85.5 4830373 0.07 8184437460 117
2030 5875913 0.78 44962 28000 41.5 1.68 16 87.3 5129851 0.07 8548487400 120
2035 6083780 0.70 41573 28000 42.3 1.68 17 88.9 5409370 0.07 8887524213 122
2040 6271478 0.61 37540 28000 43.0 1.68 17 90.3 5666033 0.07 9198847240 120
2045 6442052 0.54 34115 28000 43.6 1.68 18 91.7 5905387 0.07 9481803274 120
2050 6600338 0.49 31657   44.1 1.68 18 93.0 6137995 0.07 9735033990 118

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Nauy

Mật độ dân số của Nauy là 15 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Nauy chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Nauy. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Nauy là 366.108 km2.

Cơ cấu tuổi của Nauy

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Nauy có phân bố các độ tuổi như sau:

18,0% 66,0% 16,0%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 955.422 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (488.068 nam / 467.407 nữ)
 • 3.507.730 người từ 15 đến 64 tuổi (1.775.881 nam / 1.731.796 nữ)
 • 848.291 người trên 64 tuổi (369.836 nam / 478.455 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Nauy năm 2022 là 54,4%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Nauy là 26,0%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Nauy là 28,4%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Nauy là 83,6 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 81,9 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 85,2 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Nauy (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.