Dân số Quần đảo Eo biển

0

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Quần đảo Eo biển0 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Quần đảo Eo biển hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Quần đảo Eo biển đang đứng thứ 190 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Quần đảo Eo biển là 0 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất190 km2.
 • 31,21% dân số sống ở thành thị (52.884 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Quần đảo Eo biển là 0,0 tuổi.

Dân số Quần đảo Eo biển (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Quần đảo Eo biển dự kiến sẽ tăng 0 người và đạt 0 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm 0 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Quần đảo Eo biển để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Quần đảo Eo biển vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Quần đảo Eo biển sẽ tăng trung bình 0 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Quần đảo Eo biển 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Quần đảo Eo biển ước tính là 0 người, tăng 0 người so với dân số 0 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số giảm 0 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,982 (982 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Quần đảo Eo biển trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 0 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 0 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Quần đảo Eo biển 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Quần đảo Eo biển 1951 - 2020

Bảng dân số Quần đảo Eo biển 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 173863 0.93 1604 1351 42.6 1.50 915 29.8 51888 0.00 7794798739 190
2019 172259 1.03 1760 1351 41.8 1.57 907 30.0 51601 0.00 7713468100 190
2018 170499 1.09 1834 1351 41.8 1.57 897 30.1 51343 0.00 7631091040 190
2017 168665 1.04 1742 1351 41.8 1.57 888 30.3 51105 0.00 7547858925 190
2016 166923 0.93 1538 1351 41.8 1.57 879 30.5 50893 0.00 7464022049 190
2015 165385 0.70 1130 714 41.6 1.58 870 30.7 50703 0.00 7379797139 190
2010 159734 1.04 1611 1194 41.0 1.56 841 31.0 49556 0.00 6956823603 190
2005 151678 0.43 647 303 39.8 1.47 798 31.3 47434 0.00 6541907027 191
2000 148443 0.68 992458 38.2 1.58 781 30.5 45309 0.00 6143493823 190
1995 143484 0.40 563 234 36.8 1.52 755 30.6 43965 0.00 5744212979 189
1990 140671 1.01 1373 1217 36.0 1.45 740 31.4 44159 0.00 5327231061 187
1985 133808 0.86 1119 1076 35.8 1.44 704 31.8 42594 0.00 4870921740 186
1980 128212 0.28 359 345 34.9 1.52 675 32.2 41296 0.00 4458003514 186
1975 126415 0.85 1044 850 34.5 1.86 665 34.2 43213 0.00 4079480606 185
1970 121197 1.06 1240 776 35.2 2.36 638 36.1 43738 0.00 3700437046 181
1965 114995 1.00 1115 587 36.1 2.56 605 37.4 42991 0.00 3339583597 174
1960 109420 0.71 762 450 36.6 2.22 576 38.7 42346 0.00 3034949748 176
1955 105609 0.65 675 437 36.1 2.06 556 40.0 42278 0.00 2773019936 174

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Quần đảo Eo biển

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 173863 1.00 1696 1351 42.6 1.50 915 29.8 51888 0.00 7794798739 190
2025 179662 0.66 1160 836 43.6 1.50 946 29.9 53670 0.00 8184437460 190
2030 184993 0.59 1066 836 44.8 1.50 974 30.3 56077 0.00 8548487400 190
2035 189635 0.50 928 836 45.7 1.50 998 31.2 59117 0.00 8887524213 190
2040 193544 0.41 782 836 46.6 1.50 1019 32.4 62801 0.00 9198847240 189
2045 196794 0.33 650 836 47.2 1.50 1036 34.0 66966 0.00 9481803274 189
2050 199421 0.27 525   47.6 1.50 1050 35.7 71096 0.00 9735033990 189

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Quần đảo Eo biển

Mật độ dân số của Quần đảo Eo biển là 0 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Quần đảo Eo biển chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Quần đảo Eo biển. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Quần đảo Eo biển là 190 km2.

Cơ cấu tuổi của Quần đảo Eo biển

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Quần đảo Eo biển có phân bố các độ tuổi như sau:

16,5% 68,7% 14,8%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 27.286 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (14.133 nam / 13.153 nữ)
 • 113.304 người từ 15 đến 64 tuổi (56.391 nam / 56.913 nữ)
 • 24.379 người trên 64 tuổi (10.429 nam / 13.950 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Quần đảo Eo biển năm 2022 là 51,3%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Quần đảo Eo biển là 22,5%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Quần đảo Eo biển là 28,8%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Quần đảo Eo biển là 0,0 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 0,0 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 0,0 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Quần đảo Eo biển (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.