Các thuật ngữ dùng trong dân số học

Tuổi thọ trung bình là gì?

Tuổi thọ trung bình còn được gọi là “Triển vọng sống” là con số ước tính về số năm bình quân của một người sinh ra có thể sống được. Tuổi thọ trung bình có mối quan hệ khăng khít với tỷ suất tử vong. Cùng có cấu trúc tuổi như...

Tỷ suất tử là gì?

Tỷ suất tử là chỉ số nói lên mức độ tử vong của dân cư trên thế giới, khu vực hoặc từng nước. Qua đó chúng ta cũng có thể đánh giá trình độ y tế và tình trạng sức khỏe của dân cư ở mỗi nước. Tỷ suất tử...

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu thế nào tỷ suất sinh cũng như các loại của nó, tiếp đến chúng ta sẽ phân tích những nhân tố nào ảnh hưởng đến tỷ suất sinh của một quốc gia để giải thích và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của...

Tỷ suất sinh là gì? có bao nhiêu loại?

Để tính toán mức sinh trưởng của dân số về mặt sinh học người ta sử dụng nhiều loại tỷ suất khác nhau và mỗi loại lại có ý nghĩa riêng, được tính toán theo những cách riêng. Vậy tỷ suất sinh là gì? có bao nhiêu loại? và được...

Cơ cấu dân số về mặt xã hội

Cơ cấu này phản ánh những khía cạnh xã hội của dân cư ở một lãnh thổ, đây là việc phân chia dân số theo một số tiêu chuẩn như lao động, nghề nghiệp, trình độ văn hóa… Trong dân số học đô thị, việc nghiên cứu cơ cấu xã...

Cơ cấu dân số theo thành phần dân tộc

Dân cư ở mỗi nước thường bao gồm nhiều tộc người với những đặc điểm khác nhau về sinh hoạt, phong tục, tập quán, ngôn ngữ… Cơ cấu dân số theo thành phần dân tộc là sự tập hợp những bộ phận hợp thành dân số của một nước được...

Cơ cấu dân số theo giới tính

Khái niệm Trên một phạm vi lãnh thổ, bao giờ cũng có dân số nam và dân số nữ cùng chung sống và số lượng nam, nữ thường có mối tương quan với nhau; từ đó hình thành nên Cơ cấu dân số theo giới tính (hay cơ cấu nam...

Cơ cấu dân số theo độ tuổi

Khái niệm Cơ cấu dân số theo độ tuổi là tập hợp các nhóm người được sắp xếp theo những lứa tuổi nhất định. Đó là sự phân chia số dân theo từng nhóm tuổi nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu các quá trình dân số và các quá...

Cơ cấu dân số là gì?

Ngoài quy mô và phân bố dân số, cơ cấu dân số là đặc tính thứ ba, được hình thành dưới tác động của sự thay đổi mức sinh, mức chết và di dân. Sự phân chia tổng số dân của một nước hay một vùng thành các nhóm, các...

Quy mô dân số là gì?

Quy mô dân số là tổng số dân sinh sống (cư trú) trong những vùng lãnh thổ nhất định vào những thời điểm xác định. Quy mô dân số là chỉ tiêu dân số học cơ bản. Thông tin về quy mô dân số được dùng để tính số dân...