Các thuật ngữ dùng trong dân số học

Dân số học là gì?

Dân số học (Demography) là khoa học nghiên cứu biến động về số lượng, phân bố và các đặc tính của dân cư. Phân tích các tài liệu về dân số cung cấp nhiều thông tin có giá trị về rất nhiều lĩnh vực như lịch sử, chính trị, kinh...

Quá trình đô thị hóa trên thế giới

Nhiều tài liệu cho rằng, các đô thị đầu tiên trên thế giới đã xuất hiện vào năm 3000-1000 trước Công nguyên ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Sirya, Ấn Độ, Tiểu Á và châu Phi. Trong thế giới Hy Lạp cổ đại, các đô thị như Athen, Roma, Cacphagien đã...

Sự phân bố dân cư theo châu lục

Dân cư thế giới tập trung chủ yếu ở Cựu lục địa với 86,3% dân số, còn ở Tân lục địa với 30,9% tổng diện tích các lục địa lại chỉ có 13,7% số dân địa cầu. Trong các châu lục, châu Á có mật độ dân số cao nhất,...

Sự phân bố dân cư theo độ cao và vĩ tuyến

Sau khi tìm hiểu các đặc điểm chung về tình hình phân bố dân cư trên thế giới, chúng ta sẽ đi sâu phân tích về tình hình phân bố dân cư trên thế giới theo độ cao và vĩ tuyến. Sự phân bố theo độ cao địa hình Phần...

Tình hình phân bố dân cư trên thế giới – Đặc điểm chung

Tổng diện tích trái đất là 510 triệu km2, trong đó các đại dương chiếm tới 3/4 diện tích, còn lại các lục địa và các hải đảo mà con người đã cư trú được (trừ châu Nam cực). Số dân trên thế giới ngày càng đông đúc. Từ những...

Đô thị hóa là gì?

Một trong những nét đặc trưng nhất của thời đại hiện nay là hiện tượng đô thị hóa đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới với quy mô lớn và nhịp độ nhanh chưa từng thấy. Cùng với công nghiệp hóa, đô thị hóa được xem như một...

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư

Sự phân bố dân cư trên một lãnh thổ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập mối quan hệ giữa mật độ dân số với các hình thái kinh tế. Chẳng hạn một nhà nghiên cứu người Pháp đã đưa ra mối...

Mật độ dân số là gì?

Mật độ dân số là thước đo dân số trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích. Nó thường được áp dụng cho sinh vật sống nói chung và con người nói riêng. Đây là một thuật ngữ địa lý quan trọng. Trong bài này chúng ta chỉ đề...

Dân cư là gì?

Dân cư là những tập hợp người sống trên một lãnh thổ được đặc trưng bởi những mối liên hệ về mặt xã hội cũng như những mối quan hệ qua lại về mặt kinh tế, trong đó có việc phân công lao động và cư trú theo lãnh thổ....