Tuổi thọ trung bình là gì?

Tuổi thọ trung bình còn được gọi là “Triển vọng sống” là con số ước tính về số năm bình quân của một người sinh ra có thể sống được. Tuổi thọ trung bình có mối quan hệ khăng khít với tỷ suất tử vong. Cùng có cấu trúc tuổi như nhau, nước nào có tuổi thọ trung bình càng cao thì hệ số tử vong của nước đó càng thấp.

Tuổi thọ trung bình có sự thay đổi qua các thời kì với xu hướng ngày càng tăng lên. Vào thời kì nguyên thủy, tuổi thọ bình quân của mỗi người chỉ vào khoảng 18-20 năm, đến thời phong kiến ở châu Âu là 21 năm, sang thời kì phát triển của chủ nghĩa tư bản là 34 năm. Đến năm 1992 là 62 năm đối với nam và 67 đối với nữ.

Tuổi thọ trung bình không giống nhau theo giới tính và giữa các quốc gia, nói chung chỉ số này ở nữ giới thường cao hơn ở nam giới (khoảng 3 4 tuổi). Các số liệu cũng cho thấy tuổi thọ trung bình ở các nước kinh tế phát triển cao hơn ở các nước đang phát triển (78 tuổi so với 69 tuổi, giai đoạn 2010 – 2015).

Tuổi thọ trung bình các khu vực trên thế giới 2010 – 2015

Khu vực 2010-2015
THẾ GIỚI 70,79
CHÂU PHI 60,23
Đông Phi 61,45
Trung Phi 57,43
Bắc Phi 71,08
Nam Phi 59,30
Tây Phi 54,74
CHÂU Á 71,81
Đông Á 76,76
Nam-Trung Á 67,95
Trung Á 69,77
Nam Á 67,88
Đông Nam Á 70,50
Tây Á 72,77
CHÂU ÂU 77,20
Đông Âu 72,22
Bắc Âu 80,53
Nam Âu 81,09
Tây Âu 81,08
MỸ LATINH VÀ CARIBE 74,65
Caribe 72,45
Trung Mỹ 75,79
Nam Mỹ 74,50
BẮC MỸ 79,17
CHÂU ÚC 77,92

Đơn vị: năm. Theo: Liên Hiệp Quốc

Hiện nay, trên thế giới, tuổi thọ trung bình khi sinh là 70,9 tuổi theo Liên Hiệp Quốc. Hoặc 69 tuổi (67 tuổi đối với nam và 71,1 tuổi đối với nữ) trong năm 2016 theo The World Factbook.

Những nước có tuổi thọ trung bình cao nhất trên thế giới là những nước thuộc Bắc Âu, Tây Âu (81 tuổi), Bắc Mỹ (79 tuổi), tuổi thọ trung bình thấp nhất thuộc về khu vực Tây Phi (54 tuổi) và Trung Phi (57 tuổi).


Các thuật ngữ khác