Dân số Saint Kitts và Nevis

47.839

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Saint Kitts và Nevis47.839 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Saint Kitts và Nevis hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Saint Kitts và Nevis đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Saint Kitts và Nevis là 184 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất260 km2.
 • 31,16% dân số sống ở thành thị (18.074 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Saint Kitts và Nevis là 0,0 tuổi.

Dân số Saint Kitts và Nevis (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Saint Kitts và Nevis dự kiến sẽ tăng 92 người và đạt 47.890 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 92 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Saint Kitts và Nevis để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Saint Kitts và Nevis vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Saint Kitts và Nevis sẽ tăng trung bình 0 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Saint Kitts và Nevis 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Saint Kitts và Nevis ước tính là 47.804 người, tăng 98 người so với dân số 47.706 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 98 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Saint Kitts và Nevis trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 98 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 47.804 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Saint Kitts và Nevis 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Saint Kitts và Nevis 1951 - 2020

Bảng dân số Saint Kitts và Nevis 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 52823 0.73 382 203 32.9 17354 0.00 7713468100 211
2018 52441 0.76 396 202 32.8 17188 0.00 7631091040 211
2017 52045 0.81 420 200 32.7 17031 0.00 7547858925 211
2016 51625 0.82 422 199 32.7 16879 0 7464022049 211
2015 51203 0.88 437 197 32.7 16736 0 7379797139 211
2010 49016 0.9 432 189 32.9 16114 0 6956823603 211
2005 46857 1.23 557 180 33.2 15569 0 6541907027 212
2000 44074 0.93 400 170 33.7 14873 0 6143493823 211
1995 42074 0.89 363 162 34.4 14461 0 5744212979 211
1990 40259 -0.78 -321 155 35.1 14132 0 5327231061 211
1985 41866 -0.63 -268 161 35.4 14807 0 4870921740 208
1980 43205 -0.49 -213 166 35.9 15505 0 4458003514 207
1975 44272 -0.27 -122 170 35 15509 0 4079480606206
1970 44883 -1.83 -866 173 34.1 15324 0 3700437046 205
1965 49214 -0.79 -396 189 26.6 13101 0 3339583597195
1960 51195 1.09 541 197 27.6 14152 0 3034949748 195
1955 48492 1.04 489 187 27 13101 0 2773019936 195

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Saint Kitts và Nevis

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 53199 0.77 399 205 32.9 17523 0 7794798739 211
2025 54741 0.57 308 211 33.8 18481 0 8184437460211
2030 55832 0.4 218 215 35.2 19645 0 8548487400 210
2035 56490 0.23 132 217 37.2 21042 0 8887524213 210
2040 56730 0.08 48 218 39.9 22617 0 9198847240 209
2045 56610 -0.04 -24 218 42.6 24135 0 9481803274 208
2050 56161 -0.16 -90 216 45.5 25561 0 9735033990 208

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Saint Kitts và Nevis

Mật độ dân số của Saint Kitts và Nevis là 184 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Saint Kitts và Nevis chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Saint Kitts và Nevis. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Saint Kitts và Nevis là 260 km2.

Cơ cấu tuổi của Saint Kitts và Nevis

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Saint Kitts và Nevis có phân bố các độ tuổi như sau:

22,8% 69,6% 7,6%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 12.789 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (6.365 nam / 6.425 nữ)
 • 39.115 người từ 15 đến 64 tuổi (19.805 nam / 19.310 nữ)
 • 4.266 người trên 64 tuổi (1.877 nam / 2.389 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Saint Kitts và Nevis (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.