Dân số Quần đảo Virgin thuộc Mỹ

98.117

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Quần đảo Virgin thuộc Mỹ98.117 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Quần đảo Virgin thuộc Mỹ hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Quần đảo Virgin thuộc Mỹ đang đứng thứ 199 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là 280 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất350 km2.
 • 96,21% dân số sống ở thành thị (100.394 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là 43,2 tuổi.

Dân số Quần đảo Virgin thuộc Mỹ (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Quần đảo Virgin thuộc Mỹ dự kiến sẽ giảm -695 người và đạt 97.701 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến -263 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -432 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Quần đảo Virgin thuộc Mỹ để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Quần đảo Virgin thuộc Mỹ vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 3 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 4 người chết trung bình mỗi ngày
 • -1 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Quần đảo Virgin thuộc Mỹ sẽ giảm trung bình -2 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Quần đảo Virgin thuộc Mỹ ước tính là 98.410 người, giảm -715 người so với dân số 99.090 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến -235 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -480 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,902 (902 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ trong năm 2023:

 • 1.085 trẻ được sinh ra
 • 1.320 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: - -235 người
 • Di cư: -480 người
 • 46.670 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 51.740 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 1951 - 2020

Bảng dân số Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 104425 -0.15 -153 -451 42.6 2.05 298 96.3 100599 0.00 7794798739 199
2019 104578 -0.10 -102 -451 41.5 2.24 299 96.1 100537 0.00 7713468100 198
2018 104680 -0.07 -71 -451 41.5 2.24 299 95.9 100424 0.00 7631091040 198
2017 104751 -0.08 -84 -451 41.5 2.24 299 95.7 100289 0.00 7547858925 198
2016 104835 -0.12 -123 -451 41.5 2.24 300 95.6 100170 0.00 7464022049 198
2015 104958 -0.21 -226 -900 41.3 2.29 300 95.4 100095 0.00 7379797139 197
2010 106087 -0.32 -341 -1253 39.2 2.42 303 94.6 100411 0.00 6956823603 195
2005 107794 -0.17 -186 -1054 36.5 2.14 308 93.7 100963 0.00 6541907027 194
2000 108722 0.25 266-787 33.7 2.19 311 92.6 100662 0.00 6143493823 193
1995 107392 0.69 727 -924 30.8 2.79 307 90.4 97122 0.00 5744212979 195
1990 103756 -0.29 -305 -2231 28.3 3.02 296 87.7 90979 0.00 5327231061 193
1985 105280 1.22 1240 -698 24.0 2.97 301 84.3 88730 0.00 4870921740 190
1980 99080 2.76 2522 392 22.2 3.49 283 80.1 79410 0.00 4458003514 191
1975 86470 5.96 4349 1881 20.3 4.66 247 75.2 65064 0.00 4079480606 192
1970 64726 5.20 2899 649 23.2 5.52 185 69.6 45044 0.00 3700437046 195
1965 50233 8.68 3420 2054 20.3 5.67 144 63.3 31787 0.00 3339583597 203
1960 33135 2.23 691 -107 21.1 5.49 95 56.5 18714 0.00 3034949748 203
1955 29682 2.07 577 -60 21.5 5.25 85 57.2 16982 0.00 2773019936 203

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Quần đảo Virgin thuộc Mỹ

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 104425 -0.10 -107 -451 42.6 2.05 298 96.3 100599 0.00 7794798739 199
2025 102955 -0.28 -294 -451 43.4 2.05 294 97.2 100042 0.00 8184437460 199
2030 100692 -0.44 -453 -451 43.6 2.05 288 97.9 98613 0.00 8548487400 201
2035 97833 -0.57 -572 -451 43.6 2.05 280 98.6 96456 0.00 8887524213 201
2040 94393 -0.71 -688 -451 44.3 2.05 270 99.2 93657 0.00 9198847240 201
2045 90454 -0.85 -788 -451 45.1 2.05 258 99.9 90407 0.00 9481803274 201
2050 86220 -0.95 -847   45.9 2.05 246 N.A. N.A. 0.00 9735033990 202

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Quần đảo Virgin thuộc Mỹ

Mật độ dân số của Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là 280 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Quần đảo Virgin thuộc Mỹ chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là 350 km2.

Cơ cấu tuổi của Quần đảo Virgin thuộc Mỹ

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ có phân bố các độ tuổi như sau:

19,5% 65,2% 15,3%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 20.684 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (10.544 nam / 10.140 nữ)
 • 69.240 người từ 15 đến 64 tuổi (32.233 nam / 37.007 nữ)
 • 16.290 người trên 64 tuổi (7.386 nam / 8.905 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ năm 2022 là 68,9%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là 31,1%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là 37,8%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ là 76,0 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 70,7 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 81,7 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Quần đảo Virgin thuộc Mỹ (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.