Dân số Quần đảo Virgin thuộc Anh

31.743

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Quần đảo Virgin thuộc Anh31.743 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Quần đảo Virgin thuộc Anh hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Quần đảo Virgin thuộc Anh đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Quần đảo Virgin thuộc Anh là 212 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất150 km2.
 • 49,77% dân số sống ở thành thị (16.717 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Quần đảo Virgin thuộc Anh là 0,0 tuổi.

Dân số Quần đảo Virgin thuộc Anh (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Quần đảo Virgin thuộc Anh dự kiến sẽ tăng 225 người và đạt 31.875 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 225 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Quần đảo Virgin thuộc Anh để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 1 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Quần đảo Virgin thuộc Anh sẽ tăng trung bình 1 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Quần đảo Virgin thuộc Anh 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Quần đảo Virgin thuộc Anh ước tính là 31.651 người, tăng 233 người so với dân số 31.425 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 233 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Quần đảo Virgin thuộc Anh trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 233 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 31.651 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Quần đảo Virgin thuộc Anh 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Quần đảo Virgin thuộc Anh 1951 - 2020

Bảng dân số Quần đảo Virgin thuộc Anh 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 30030 0.77 228 200 51.6 15496 0.00 7713468100 220
2018 29802 0.76 225 199 50.8 15137 0.00 7631091040 220
2017 29577 0.76 222 197 49.9 14767 0.00 7547858925 220
2016 29355 0.7 203 196 49 14397 0 7464022049 220
2015 29152 0.96 272 194 48.1 14028 0 7379797139 220
2010 27794 3.76 937 185 43.9 12200 0 6956823603 220
2005 23107 2.61 559 154 43.3 10011 0 6541907027 220
2000 20311 1.01 200 135 42.5 8624 0 6143493823 219
1995 19313 2 365 129 38.6 7447 0 5744212979 219
1990 17489 4.62 707 117 35.6 6225 0 5327231061 220
1985 13956 3.99 496 93 28.3 3955 0 4870921740 219
1980 11478 1.42 156 77 21.8 2502 0 4458003514 221
1975 10699 1.71 174 71 19.1 2040 0 4079480606221
1970 9827 2.16 199 66 16.6 1631 0 3700437046 220
1965 8830 1.87 156 59 10.2 898 0 3339583597219
1960 8048 0.94 74 54 12.2 982 0 3034949748 221
1955 7679 0.63 48 51 11.7 898 0 2773019936 219

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Quần đảo Virgin thuộc Anh

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 30231 0.73 216 202 52.4 15832 0 7794798739 220
2025 31096 0.57 173 207 55.5 17262 0 8184437460220
2030 31764 0.43 134 212 58.6 18627 0 8548487400 220
2035 32157 0.25 79 214 61.9 19892 0 8887524213 220
2040 32240 0.05 17 215 65.3 21042 0 9198847240 220
2045 32011 -0.14 -46 213 69 22101 0 9481803274 220
2050 31541 -0.3 -94 210 73.1 23063 0 9735033990 220

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Quần đảo Virgin thuộc Anh

Mật độ dân số của Quần đảo Virgin thuộc Anh là 212 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Quần đảo Virgin thuộc Anh chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Quần đảo Virgin thuộc Anh. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Quần đảo Virgin thuộc Anh là 150 km2.

Cơ cấu tuổi của Quần đảo Virgin thuộc Anh

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Quần đảo Virgin thuộc Anh có phân bố các độ tuổi như sau:

19,6% 74,1% 6,3%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 6.066 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (3.075 nam / 2.991 nữ)
 • 22.892 người từ 15 đến 64 tuổi (11.724 nam / 11.168 nữ)
 • 1.942 người trên 64 tuổi (1.007 nam / 935 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Quần đảo Virgin thuộc Anh (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.