Dân số Cộng hòa Dominica

11.425.013

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Cộng hòa Dominica11.425.013 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Cộng hòa Dominica hiện chiếm 0,14% dân số thế giới.
 • Cộng hòa Dominica đang đứng thứ 85 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Cộng hòa Dominica là 236 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất48.315 km2.
 • 84,34% dân số sống ở thành thị (9.651.617 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Cộng hòa Dominica là 28,1 tuổi.

Dân số Cộng hòa Dominica (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Cộng hòa Dominica dự kiến sẽ tăng 101.033 người và đạt 11.483.941 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 128.752 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -27.719 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Cộng hòa Dominica để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Cộng hòa Dominica vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 546 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 193 người chết trung bình mỗi ngày
 • -76 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Cộng hòa Dominica sẽ tăng trung bình 277 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Cộng hòa Dominica 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Cộng hòa Dominica ước tính là 11.384.070 người, tăng 104.151 người so với dân số 11.281.875 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 131.294 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -27.143 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,995 (995 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Cộng hòa Dominica trong năm 2023:

 • 200.635 trẻ được sinh ra
 • 69.341 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 131.294 người
 • Di cư: -27.143 người
 • 5.677.769 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 5.706.301 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Cộng hòa Dominica 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Cộng hòa Dominica 1951 - 2020

Bảng dân số Cộng hòa Dominica 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 10847910 1.01 108952 -30000 28.0 2.36 225 84.5 9168876 0.14 7794798739 85
2019 10738958 1.05 111817 -30000 26.8 2.43 222 83.8 8998444 0.14 7713468100 85
2018 10627141 1.08 114037 -30000 26.8 2.43 220 83.0 8823303 0.14 7631091040 86
2017 10513104 1.11 115363 -30000 26.8 2.43 218 82.2 8643423 0.14 7547858925 87
2016 10397741 1.13 116061 -30000 26.8 2.43 215 81.4 8458941 0.14 7464022049 87
2015 10281680 1.18 117312 -30600 26.5 2.45 213 80.5 8271702 0.14 7379797139 87
2010 9695121 1.28 119573 -30755 25.0 2.57 201 75.3 7300054 0.14 6956823603 86
2005 9097257 1.44 125187 -30511 23.7 2.75 188 68.4 6223375 0.14 6541907027 87
2000 8471321 1.61 130415-30029 22.5 2.95 175 62.4 5287718 0.14 6143493823 84
1995 7819247 1.85 137151 -28831 21.4 3.27 162 58.1 4545858 0.14 5744212979 85
1990 7133494 1.99 133853 -26894 20.3 3.58 148 55.6 3967238 0.13 5327231061 88
1985 6464229 2.18 132060 -23620 19.2 4.07 134 54.1 3495415 0.13 4870921740 87
1980 5803927 2.44 131858 -17420 18.1 4.76 120 51.3 2979572 0.13 4458003514 87
1975 5144637 2.71 128983 -14165 17.0 5.68 106 45.8 2355019 0.13 4079480606 85
1970 4499720 3.02 124391 -11234 16.0 6.65 93 40.3 1813592 0.12 3700437046 90
1965 3877765 3.32 116708 -8698 15.5 7.35 80 35.1 1359650 0.12 3339583597 97
1960 3294224 3.44 102578 -6344 16.0 7.64 68 30.2 994518 0.11 3034949748 94
1955 2781336 3.30 83336 -3791 16.8 7.60 58 26.8 746422 0.10 2773019936 97

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Cộng hòa Dominica

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 10847910 1.08 113246 -30000 28.0 2.36 225 84.5 9168876 0.14 7794798739 85
2025 11346146 0.90 99647 -29200 29.6 2.36 235 87.7 9950299 0.14 8184437460 85
2030 11770322 0.74 84835 -28000 31.3 2.36 244 90.2 10618075 0.14 8548487400 84
2035 12126064 0.60 71148 -26400 32.9 2.36 251 92.1 11170096 0.14 8887524213 84
2040 12416490 0.47 58085 -24800 34.4 2.36 257 93.5 11615620 0.13 9198847240 86
2045 12641738 0.36 45050 -23200 35.9 2.36 262 94.5 11952241 0.13 9481803274 87
2050 12795809 0.24 30814   37.5 2.36 265 95.4 12208878 0.13 9735033990 89

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Cộng hòa Dominica

Mật độ dân số của Cộng hòa Dominica là 236 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Cộng hòa Dominica chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Cộng hòa Dominica. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Cộng hòa Dominica là 48.315 km2.

Cơ cấu tuổi của Cộng hòa Dominica

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Cộng hòa Dominica có phân bố các độ tuổi như sau:

29,5% 64,0% 6,5%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 3.162.132 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (1.608.849 nam / 1.553.283 nữ)
 • 6.865.016 người từ 15 đến 64 tuổi (3.503.039 nam / 3.361.978 nữ)
 • 699.943 người trên 64 tuổi (323.529 nam / 376.521 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Cộng hòa Dominica năm 2022 là 53,6%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Cộng hòa Dominica là 40,9%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Cộng hòa Dominica là 12,8%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Cộng hòa Dominica là 74,4 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 71,2 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 77,7 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 6.943.119 người hoặc 91,78% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Cộng hòa Dominica có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 621.840 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Cộng hòa Dominica (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.