Dân số Caribe thuộc Hà Lan

0

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Caribe thuộc Hà Lan0 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Caribe thuộc Hà Lan hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Caribe thuộc Hà Lan đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Caribe thuộc Hà Lan là 0 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất328 km2.
 • 0,00% dân số sống ở thành thị (0 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Caribe thuộc Hà Lan là 0,0 tuổi.

Dân số Caribe thuộc Hà Lan (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Caribe thuộc Hà Lan dự kiến sẽ tăng 0 người và đạt 0 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm 0 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Caribe thuộc Hà Lan để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Caribe thuộc Hà Lan vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Caribe thuộc Hà Lan sẽ tăng trung bình 0 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Caribe thuộc Hà Lan 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Caribe thuộc Hà Lan ước tính là 0 người, tăng 0 người so với dân số 0 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số giảm 0 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Caribe thuộc Hà Lan trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 0 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 0 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Caribe thuộc Hà Lan 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Caribe thuộc Hà Lan 1951 - 2020

Bảng dân số Caribe thuộc Hà Lan 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 25979 1.04 268 79 74.9 19469 0.00 7713468100 221
2018 25711 1.22 310 78 74.9 19250 0.00 7631091040 221
2017 25401 1.52 381 77 74.8 19007 0.00 7547858925 221
2016 25020 1.83 450 76 74.8 18712 0 7464022049 221
2015 24570 3.25 726 75 74.8 18368 0 7379797139 221
2010 20940 7.77 1307 64 74.7 15650 0 6956823603 221
2005 14403 0.01 2 44 74.8 10767 0 6541907027 224
2000 14393 -0.96 -143 44 74.9 10787 0 6143493823 224
1995 15107 3.02 418 46 76.4 11548 0 5744212979 223
1990 13019 1.6 199 40 77.7 10111 0 5327231061 223
1985 12025 1.41 163 37 78.4 9427 0 4870921740 222
1980 11210 0.33 37 34 79 8851 0 4458003514 223
1975 11027 1.26 134 34 78.4 8641 0 4079480606220
1970 10359 2.55 245 32 77.5 8026 0 3700437046 219
1965 9134 2.5 212 28 61 5568 0 3339583597220
1960 8074 1.03 81 25 74.3 5999 0 3034949748 220
1955 7670 1.49 110 23 72.6 5568 0 2773019936 220

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Caribe thuộc Hà Lan

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 26223 1.31 331 80 75 19672 0 7794798739 221
2025 27181 0.72 192 83 75.6 20554 0 8184437460221
2030 27945 0.56 153 85 76.6 21401 0 8548487400 221
2035 28562 0.44 123 87 77.8 22220 0 8887524213 221
2040 29047 0.34 97 89 79.2 23006 0 9198847240 221
2045 29423 0.26 75 90 80.7 23732 0 9481803274 221
2050 29706 0.19 57 91 82.1 24394 0 9735033990 221

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Caribe thuộc Hà Lan

Mật độ dân số của Caribe thuộc Hà Lan là 0 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Caribe thuộc Hà Lan chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Caribe thuộc Hà Lan. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Caribe thuộc Hà Lan là 328 km2.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Caribe thuộc Hà Lan (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.