Dân số Dominica

73.339

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Dominica73.339 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Dominica hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Dominica đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Dominica là 98 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất750 km2.
 • 72,01% dân số sống ở thành thị (54.775 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Dominica là 0,0 tuổi.

Dân số Dominica (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Dominica dự kiến sẽ tăng 328 người và đạt 73.530 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 328 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Dominica để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Dominica vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 1 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Dominica sẽ tăng trung bình 1 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Dominica 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Dominica ước tính là 73.205 người, tăng 303 người so với dân số 72.875 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 303 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Dominica trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 303 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 73.205 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Dominica 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Dominica 1951 - 2020

Bảng dân số Dominica 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 71808 0.26 183 96 73.6 52863 0.00 7713468100 204
2018 71625 0.23 167 96 73.1 52375 0.00 7631091040 204
2017 71458 0.21 151 95 72.6 51881 0.00 7547858925 204
2016 71307 0.17 124 95 72.1 51392 0 7464022049 204
2015 71183 0.09 61 95 71.5 50906 0 7379797139 204
2010 70878 0.08 58 95 68.6 48647 0 6956823603 204
2005 70589 0.27 188 94 66.6 47038 0 6541907027 204
2000 69650 -0.41 -290 93 65.3 45474 0 6143493823 203
1995 71098 0.19 136 95 65.1 46268 0 5744212979 202
1990 70419 -0.77 -556 94 63.5 44739 0 5327231061 200
1985 73201 -0.57 -423 98 55 40290 0 4870921740 197
1980 75314 0.88 644 100 46.8 35216 0 4458003514 195
1975 72094 0.29 204 96 42.7 30763 0 4079480606195
1970 71073 1.79 1207 95 38.7 27493 0 3700437046 194
1965 65038 1.62 1005 87 30.4 19798 0 3339583597192
1960 60011 1.92 1090 80 37.8 22711 0 3034949748 192
1955 54560 1.32 692 73 36.3 19798 0 2773019936 192

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Dominica

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 71986 0.22 161 96 74.1 53355 0 7794798739 204
2025 72818 0.23 166 97 76.4 55657 0 8184437460204
2030 73241 0.12 85 98 78.6 57539 0 8548487400 204
2035 73107 -0.04 -27 97 80.6 58948 0 8887524213 205
2040 72548 -0.15 -112 97 82.7 60030 0 9198847240 205
2045 71769 -0.22 -156 96 84.8 60859 0 9481803274 206
2050 70877 -0.25 -178 95 86.6 61385 0 9735033990 206

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Dominica

Mật độ dân số của Dominica là 98 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Dominica chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Dominica. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Dominica là 750 km2.

Cơ cấu tuổi của Dominica

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Dominica có phân bố các độ tuổi như sau:

22,9% 66,8% 10,3%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 16.705 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (8.534 nam / 8.171 nữ)
 • 48.637 người từ 15 đến 64 tuổi (24.956 nam / 23.682 nữ)
 • 7.478 người trên 64 tuổi (3.239 nam / 4.238 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Dominica (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.