Dân số Montserrat

4.373

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Montserrat4.373 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Montserrat hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Montserrat đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Montserrat là 44 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất100 km2.
 • 9,27% dân số sống ở thành thị (490 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Montserrat là 0,0 tuổi.

Dân số Montserrat (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Montserrat dự kiến sẽ giảm -14 người và đạt 4.362 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -14 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Montserrat để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Montserrat vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Montserrat sẽ giảm trung bình 0 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Montserrat 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Montserrat ước tính là 4.382 người, giảm -4 người so với dân số 4.391 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -4 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Montserrat trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: -4 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 4.382 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Montserrat 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Montserrat 1951 - 2020

Bảng dân số Montserrat 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 4989 -0.08 -4 50 9.5 474 0.00 7713468100 231
2018 4993 0.18 9 50 9.5 472 0.00 7631091040 231
2017 4984 0.06 3 50 9.4 468 0.00 7547858925 231
2016 4981 0.28 14 50 9.4 466 0 7464022049 231
2015 4967 0.28 14 50 9.3 463 0 7379797139 231
2010 4899 0.26 13 49 9.2 452 0 6956823603 231
2005 4835 -0.38 -19 48 9.2 446 0 6541907027 231
2000 4929 -12.93 -984 49 2.1 103 0 6143493823 231
1995 9848 -1.49 -153 98 13 1279 0 5744212979 227
1990 10615 -0.33 -35 106 12.6 1341 0 5327231061 225
1985 10792 -1.45 -163 108 13.1 1416 0 4870921740 224
1980 11607 0.05 5 116 12.8 1490 0 4458003514 220
1975 11580 0.08 9 116 12.2 1409 0 4079480606219
1970 11534 -0.33 -38 115 11.5 1328 0 3700437046 218
1965 11726 -0.39 -46 117 19.3 2259 0 3339583597213
1960 11957 -3.42 -455 120 16 1914 0 3034949748 216
1955 14233 1.03 143 142 15.9 2259 0 2773019936 213

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Montserrat

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 4992 0.1 5 50 9.6 478 0 7794798739 231
2025 4895 -0.39 -19 49 10.2 501 0 8184437460231
2030 4763 -0.55 -26 48 11.2 532 0 8548487400 231
2035 4620 -0.61 -29 46 12.4 574 0 8887524213 231
2040 4479 -0.62 -28 45 14 626 0 9198847240 231
2045 4323 -0.71 -31 43 15.7 677 0 9481803274 231
2050 4153 -0.8 -34 42 17.6 730 0 9735033990 231

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Montserrat

Mật độ dân số của Montserrat là 44 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Montserrat chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Montserrat. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Montserrat là 100 km2.

Cơ cấu tuổi của Montserrat

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Montserrat có phân bố các độ tuổi như sau:

26,9% 66,6% 6,5%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 1.386 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (719 nam / 667 nữ)
 • 3.436 người từ 15 đến 64 tuổi (1.653 nam / 1.783 nữ)
 • 334 người trên 64 tuổi (209 nam / 125 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Montserrat (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.