Dân số Guadeloupe

396.320

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Guadeloupe396.320 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Guadeloupe hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Guadeloupe đang đứng thứ 176 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Guadeloupe là 235 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất1.690 km2.
 • 98,54% dân số sống ở thành thị (441.000 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Guadeloupe là 42,1 tuổi.

Dân số Guadeloupe (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Guadeloupe dự kiến sẽ tăng 507 người và đạt 396.602 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 1.318 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -811 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Guadeloupe để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Guadeloupe vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 13 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 9 người chết trung bình mỗi ngày
 • -2 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Guadeloupe sẽ tăng trung bình 1 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Guadeloupe 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Guadeloupe ước tính là 396.090 người, tăng 87 người so với dân số 395.588 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 1.303 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -1.216 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,853 (853 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Guadeloupe trong năm 2023:

 • 4.589 trẻ được sinh ra
 • 3.286 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 1.303 người
 • Di cư: -1.216 người
 • 182.334 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 213.756 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Guadeloupe 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Guadeloupe 1951 - 2020

Bảng dân số Guadeloupe 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 400124 0.02 68 -1440 43.7 2.17 237 N.A. N.A. 0.01 7794798739 176
2019 400056 0.05 208 -1440 42.3 2.19 237 N.A. N.A. 0.01 7713468100 176
2018 399848 0.04 176 -1440 42.3 2.19 237 N.A. N.A. 0.01 7631091040 176
2017 399672 -0.02 -91 -1440 42.3 2.19 236 N.A. N.A. 0.01 7547858925 176
2016 399763 -0.12 -492 -1440 42.3 2.19 237 N.A. N.A. 0.01 7464022049 176
2015 400255 -0.29 -1163 -3168 41.9 2.19 237 N.A. N.A. 0.01 7379797139 176
2010 406071 0.16 633 -2454 38.6 2.25 240 N.A. N.A. 0.01 6956823603 174
2005 402904 -0.92 -3829 -7624 35.6 2.19 238 N.A. N.A. 0.01 6541907027 174
2000 422051 0.89 3663-595 32.2 2.10 250 99.0 417852 0.01 6143493823 171
1995 403738 0.73 2898 -1639 30.4 2.10 239 97.5 393796 0.01 5744212979 169
1990 389249 2.58 9304 4221 27.8 2.45 230 95.5 371885 0.01 5327231061 168
1985 342730 0.36 1209 -2971 24.8 2.55 203 97.9 335697 0.01 4870921740 170
1980 336685 0.49 1638 -3714 21.4 3.52 199 89.2 300475 0.01 4458003514 166
1975 328493 0.41 1322 -5337 18.6 4.49 194 85.8 281806 0.01 4079480606 164
1970 321883 1.41 4365 -3181 18.1 5.22 190 78.8 253488 0.01 3700437046 163
1965 300056 1.75 4979 -2196 17.6 5.61 178 70.4 211231 0.01 3339583597 164
1960 275161 3.11 7819 1101 19.2 5.61 163 59.4 163550 0.01 3034949748 163
1955 236064 2.37 5212 -561 20.3 5.61 140 47.5 112074 0.01 2773019936 164

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Guadeloupe

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 400124 -0.01 -26 -1440 43.7 2.17 237 N.A. N.A. 0.01 7794798739 176
2025 399248 -0.04 -175 -1200 44.6 2.17 236 N.A. N.A. 0.00 8184437460 178
2030 400246 0.05 200 -800 43.8 2.17 237 N.A. N.A. 0.00 8548487400 178
2035 400677 0.02 86 -800 42.4 2.17 237 N.A. N.A. 0.00 8887524213 180
2040 398342 -0.12 -467 -800 42.5 2.17 236 N.A. N.A. 0.00 9198847240 181
2045 393355 -0.25 -997 -600 43.5 2.17 233 N.A. N.A. 0.00 9481803274 181
2050 386922 -0.33 -1287   44.6 2.17 229 N.A. N.A. 0.00 9735033990 181

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Guadeloupe

Mật độ dân số của Guadeloupe là 235 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Guadeloupe chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Guadeloupe. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Guadeloupe là 1.690 km2.

Cơ cấu tuổi của Guadeloupe

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Guadeloupe có phân bố các độ tuổi như sau:

18,5% 64,7% 16,8%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 87.486 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (44.810 nam / 42.676 nữ)
 • 305.417 người từ 15 đến 64 tuổi (152.841 nam / 152.576 nữ)
 • 79.070 người trên 64 tuổi (33.189 nam / 45.881 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Guadeloupe năm 2022 là 62,9%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Guadeloupe là 28,4%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Guadeloupe là 34,5%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Guadeloupe là 83,3 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 79,7 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 86,4 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 371.030 người hoặc 96,50% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Guadeloupe có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 13.457 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Guadeloupe (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.