Dân số Thụy Sĩ

8.846.557

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Thụy Sĩ8.846.557 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Thụy Sĩ hiện chiếm 0,11% dân số thế giới.
 • Thụy Sĩ đang đứng thứ 101 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Thụy Sĩ là 224 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất39.507 km2.
 • 74,25% dân số sống ở thành thị (6.563.981 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Thụy Sĩ là 42,6 tuổi.

Dân số Thụy Sĩ (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Thụy Sĩ dự kiến sẽ tăng 54.762 người và đạt 8.878.450 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 14.032 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 40.730 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Thụy Sĩ để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Thụy Sĩ vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 235 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 196 người chết trung bình mỗi ngày
 • 112 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Thụy Sĩ sẽ tăng trung bình 150 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Thụy Sĩ 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Thụy Sĩ ước tính là 8.824.412 người, tăng 56.197 người so với dân số 8.768.926 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 15.490 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 40.707 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,986 (986 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Thụy Sĩ trong năm 2023:

 • 86.100 trẻ được sinh ra
 • 70.610 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 15.490 người
 • Di cư: 40.707 người
 • 4.381.103 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 4.443.309 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Thụy Sĩ 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Thụy Sĩ 1951 - 2020

Bảng dân số Thụy Sĩ 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 8654622 0.74 63257 52000 43.1 1.54 219 74.1 6408840 0.11 7794798739 101
2019 8591365 0.77 65754 52000 42.4 1.53 217 74.0 6357099 0.11 7713468100 100
2018 8525611 0.83 69807 52000 42.4 1.53 216 74.0 6305272 0.11 7631091040 100
2017 8455804 0.91 75887 52000 42.4 1.53 214 73.9 6251968 0.11 7547858925 99
2016 8379917 1.00 83142 52000 42.4 1.53 212 73.9 6195374 0.11 7464022049 99
2015 8296775 1.22 97620 79453 42.2 1.53 210 73.9 6133126 0.11 7379797139 99
2010 7808675 1.12 84372 68974 41.6 1.47 198 73.8 5764887 0.11 6956823603 97
2005 7386816 0.67 48611 37225 40.0 1.41 187 73.7 5444962 0.11 6541907027 96
2000 7143761 0.42 2964813044 38.6 1.48 181 73.6 5259555 0.12 6143493823 93
1995 6995521 1.01 68531 49481 37.2 1.54 177 73.9 5169422 0.12 5744212979 92
1990 6652868 0.67 43489 26171 36.9 1.55 168 74.2 4934467 0.12 5327231061 91
1985 6435424 0.48 30318 16208 36.0 1.54 163 74.5 4792236 0.13 4870921740 88
1980 6283832 -0.17 -10639 -27073 34.6 1.54 159 74.7 4694767 0.14 4458003514 81
1975 6337025 0.60 37235 5037 32.9 1.87 160 74.4 4716811 0.16 4079480606 78
1970 6150852 1.14 67600 18596 31.8 2.36 156 74.1 4555620 0.17 3700437046 72
1965 5812851 1.94 106434 55430 31.5 2.60 147 72.6 4221894 0.17 3339583597 71
1960 5280680 1.27 64723 25992 32.7 2.39 134 71.1 3756214 0.17 3034949748 70
1955 4957066 1.21 57796 23807 33.0 2.31 125 69.3 3436960 0.18 2773019936 71

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Thụy Sĩ

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 8654622 0.85 71569 52000 43.1 1.54 219 74.1 6408840 0.11 7794798739 101
2025 8936931 0.64 56462 40000 44.0 1.54 226 74.6 6668094 0.11 8184437460 101
2030 9185115 0.55 49637 40000 45.2 1.54 232 75.5 6936679 0.11 8548487400 102
2035 9386288 0.43 40235 38879 46.2 1.54 238 76.8 7208494 0.11 8887524213 99
2040 9551346 0.35 33012 38868 47.0 1.54 242 78.4 7485722 0.10 9198847240 99
2045 9693233 0.30 28377 38931 47.5 1.54 245 80.2 7769235 0.10 9481803274 97
2050 9817721 0.26 24898   47.5 1.54 248 81.9 8038235 0.10 9735033990 98

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Thụy Sĩ

Mật độ dân số của Thụy Sĩ là 224 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Thụy Sĩ chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Thụy Sĩ. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Thụy Sĩ là 39.507 km2.

Cơ cấu tuổi của Thụy Sĩ

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Thụy Sĩ có phân bố các độ tuổi như sau:

15,2% 67,8% 17,0%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 1.286.011 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (666.617 nam / 619.394 nữ)
 • 5.729.817 người từ 15 đến 64 tuổi (2.888.816 nam / 2.841.001 nữ)
 • 1.431.990 người trên 64 tuổi (600.471 nam / 831.434 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Thụy Sĩ năm 2022 là 54,4%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Thụy Sĩ là 23,2%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Thụy Sĩ là 31,2%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Thụy Sĩ là 84,4 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 82,6 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 86,1 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Thụy Sĩ (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.