Dân số Monaco

36.170

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Monaco36.170 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Monaco hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Monaco đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Monaco là 36.170 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất1 km2.
 • 100,00% dân số sống ở thành thị (39.890 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Monaco là 0,0 tuổi.

Dân số Monaco (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Monaco dự kiến sẽ giảm -140 người và đạt 36.095 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -140 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Monaco để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Monaco vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Monaco sẽ giảm trung bình 0 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Monaco 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Monaco ước tính là 36.218 người, giảm -172 người so với dân số 36.377 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -172 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Monaco trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: -172 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 36.218 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Monaco 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Monaco 1951 - 2020

Bảng dân số Monaco 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 38964 0.73 282 26150 N.A. N.A. 0.00 7713468100 214
2018 38682 0.76 290 25961 N.A. N.A. 0.00 7631091040 214
2017 38392 0.85 322 25766 N.A. N.A. 0.00 7547858925 214
2016 38070 0.93 352 25550 N.A. N.A. 0 7464022049 214
2015 37718 1.16 421 25314 N.A. N.A. 0 7379797139 214
2010 35612 1.02 354 23901 N.A. N.A. 0 6956823603 215
2005 33843 1.03 339 22713 99.9 33793 0 6541907027 215
2000 32147 0.91 286 21575 99.8 32082 0 6143493823 215
1995 30716 0.85 256 20615 99.9 30691 0 5744212979 215
1990 29438 0.42 121 19757 N.A. N.A. 0 5327231061 213
1985 28832 1.51 417 19350 N.A. N.A. 0 4870921740 212
1980 26745 1.2 309 17950 N.A. N.A. 0 4458003514 212
1975 25198 1.42 343 16911 100 25197 0 4079480606212
1970 23484 0.17 40 15761 N.A. N.A. 0 3700437046 211
1965 23282 0.73 166 15626 84.4 19655 0 3339583597209
1960 22452 2.7 559 15068 N.A. N.A. 0 3034949748 209
1955 19655 -0.34 -68 13191 N.A. N.A. 0 2773019936 209

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Monaco

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 39242 0.8 305 26337 N.A. N.A. 0 7794798739 214
2025 40557 0.66 263 27219 99.4 40294 0 8184437460216
2030 41777 0.59 244 28038 99 41362 0 8548487400 216
2035 42929 0.55 230 28811 98.9 42462 0 8887524213 216
2040 43972 0.48 209 29511 98.9 43487 0 9198847240 216
2045 44949 0.44 195 30167 99 44513 0 9481803274 216
2050 46002 0.46 211 30874 99.3 45685 0 9735033990 216

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Monaco

Mật độ dân số của Monaco là 36.170 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Monaco chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Monaco. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Monaco là 1 km2.

Cơ cấu tuổi của Monaco

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Monaco có phân bố các độ tuổi như sau:

12,3% 60,8% 26,9%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 4.641 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (2.375 nam / 2.266 nữ)
 • 22.848 người từ 15 đến 64 tuổi (11.466 nam / 11.382 nữ)
 • 10.094 người trên 64 tuổi (4.480 nam / 5.614 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Monaco (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.