Dân số Đức

83.254.623

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Đức83.254.623 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Đức hiện chiếm 1,03% dân số thế giới.
 • Đức đang đứng thứ 19 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Đức là 239 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất348.520 km2.
 • 77,80% dân số sống ở thành thị (64.200.283 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Đức là 45,0 tuổi.

Dân số Đức (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Đức dự kiến sẽ giảm -42.159 người và đạt 83.228.580 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến -202.898 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 160.739 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Đức để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Đức vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 2.054 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 2.610 người chết trung bình mỗi ngày
 • 440 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Đức sẽ giảm trung bình -116 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Đức 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Đức ước tính là 83.276.368 người, giảm -75.210 người so với dân số 83.312.897 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến -192.279 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 117.069 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,980 (980 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Đức trong năm 2023:

 • 755.129 trẻ được sinh ra
 • 947.408 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: - -192.279 người
 • Di cư: 117.069 người
 • 41.217.596 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 42.058.772 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Đức 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Đức 1951 - 2020

Bảng dân số Đức 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 83783942 0.32 266897 543822 45.7 1.59 240 76.3 63930305 1.07 7794798739 19
2019 83517045 0.47 392627 543822 45.9 1.46 240 76.4 63787507 1.08 7713468100 17
2018 83124418 0.56 466009 543822 45.9 1.46 238 76.5 63622346 1.09 7631091040 17
2017 82658409 0.57 464641 543822 45.9 1.46 237 76.8 63442124 1.10 7547858925 16
2016 82193768 0.50 406357 543822 45.9 1.46 236 77.0 63257479 1.10 7464022049 16
2015 81787411 0.24 192082 387715 45.9 1.43 235 77.1 63078413 1.11 7379797139 16
2010 80827002 -0.19 -155148 8617 44.3 1.36 232 77.0 62261612 1.16 6956823603 16
2005 81602741 0.05 40372 164889 42.1 1.35 234 76.0 62053609 1.25 6541907027 14
2000 81400882 0.06 52445143189 40.1 1.35 234 75.0 61087413 1.32 6143493823 12
1995 81138659 0.52 416935 525692 38.4 1.30 233 74.0 60054511 1.41 5744212979 12
1990 79053984 0.35 272478 336747 37.6 1.43 227 73.2 57849875 1.48 5327231061 12
1985 77691595 -0.15 -118301 5 37.2 1.46 223 72.7 56509433 1.60 4870921740 11
1980 78283100 -0.15 -114588 45779 36.5 1.51 225 72.9 57036935 1.76 4458003514 9
1975 78856039 0.07 55531 140346 35.4 1.71 226 72.6 57225423 1.93 4079480606 8
1970 78578385 0.60 464071 174253 34.2 2.36 225 72.3 56788207 2.12 3700437046 8
1965 76258032 0.76 568759 133863 34.3 2.47 219 72.0 54869782 2.28 3339583597 7
1960 73414239 0.52 375356 7966 34.7 2.27 211 71.4 52406122 2.42 3034949748 7
1955 71537459 0.45 314243 -8400 34.5 2.13 205 69.7 49855283 2.58 2773019936 7

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Đức

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 83783942 0.48 399306 543822 45.7 1.59 240 76.3 63930305 1.07 7794798739 19
2025 83515025 -0.06 -53783 144500 46.2 1.59 240 77.0 64345635 1.02 8184437460 19
2030 83135644 -0.09 -75876 149201 47.0 1.59 239 78.0 64870669 0.97 8548487400 19
2035 82650082 -0.12 -97112 155516 47.8 1.59 237 79.2 65466057 0.93 8887524213 20
2040 82003621 -0.16 -129292 155472 48.6 1.59 235 80.6 66093544 0.89 9198847240 20
2045 81148068 -0.21 -171111 155723 49.0 1.59 233 82.1 66593386 0.86 9481803274 21
2050 80103978 -0.26 -208818   49.2 1.59 230 83.4 66825911 0.82 9735033990 22

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Đức

Mật độ dân số của Đức là 239 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Đức chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Đức. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Đức là 348.520 km2.

Cơ cấu tuổi của Đức

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Đức có phân bố các độ tuổi như sau:

13,3% 66,1% 20,6%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 10.828.331 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (5.557.660 nam / 5.271.484 nữ)
 • 53.731.902 người từ 15 đến 64 tuổi (27.170.419 nam / 26.561.483 nữ)
 • 16.739.645 người trên 64 tuổi (7.201.543 nam / 9.537.289 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Đức năm 2022 là 58,5%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Đức là 22,4%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Đức là 36,1%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Đức là 82,2 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 79,9 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 84,5 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Đức (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.