Dân số Bỉ

11.709.400

13/04/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Bỉ11.709.400 người vào ngày 13/04/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Bỉ hiện chiếm 0,14% dân số thế giới.
 • Bỉ đang đứng thứ 81 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Bỉ là 387 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất30.277 km2.
 • 98,19% dân số sống ở thành thị (11.535.808 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Bỉ là 41,5 tuổi.

Dân số Bỉ (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Bỉ dự kiến sẽ tăng 29.634 người và đạt 11.730.450 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 5.359 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 24.275 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Bỉ để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Bỉ vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 320 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 305 người chết trung bình mỗi ngày
 • 67 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Bỉ sẽ tăng trung bình 81 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Bỉ 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Bỉ ước tính là 11.701.099 người, tăng 30.210 người so với dân số 11.671.181 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 5.912 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 24.298 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,985 (985 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Bỉ trong năm 2023:

 • 116.823 trẻ được sinh ra
 • 110.911 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 5.912 người
 • Di cư: 24.298 người
 • 5.806.339 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 5.894.760 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Bỉ 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Bỉ 1951 - 2020

Bảng dân số Bỉ 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 11589623 0.44 50295 48000 41.9 1.71 383 98.3 11396775 0.15 7794798739 81
2019 11539328 0.50 57150 48000 41.5 1.77 381 98.2 11336228 0.15 7713468100 79
2018 11482178 0.55 62430 48000 41.5 1.77 379 98.1 11268675 0.15 7631091040 79
2017 11419748 0.58 65328 48000 41.5 1.77 377 98.0 11196239 0.15 7547858925 78
2016 11354420 0.59 66480 48000 41.5 1.77 375 98.0 11122008 0.15 7464022049 77
2015 11287940 0.63 69840 51734 41.3 1.78 373 97.9 11048237 0.15 7379797139 78
2010 10938739 0.73 78371 58854 40.9 1.82 361 97.7 10681812 0.16 6956823603 76
2005 10546886 0.51 52971 43912 40.3 1.68 348 97.4 10272952 0.16 6541907027 75
2000 10282033 0.19 1914610174 39.0 1.60 340 97.1 9986809 0.17 6143493823 76
1995 10186305 0.36 35952 21389 37.6 1.61 336 96.8 9857972 0.18 5744212979 71
1990 10006544 0.18 17993 8511 36.5 1.56 330 96.4 9644013 0.19 5327231061 70
1985 9916578 0.10 9517 3696 35.3 1.60 327 95.9 9512967 0.20 4870921740 67
1980 9868995 0.20 19482 14705 34.3 1.70 326 95.4 9413159 0.22 4458003514 58
1975 9771586 0.29 27881 14196 34.3 2.01 323 94.5 9232201 0.24 4079480606 58
1970 9632180 0.40 37648 9458 34.6 2.39 318 93.8 9039111 0.26 3700437046 55
1965 9443939 0.60 55315 7661 34.9 2.65 312 93.1 8795839 0.28 3339583597 43
1960 9167365 0.62 56018 9327 35.1 2.50 303 92.5 8476183 0.30 3034949748 47
1955 8887274 0.57 49951 10742 34.6 2.37 294 92.0 8174277 0.32 2773019936 43

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Bỉ

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 11589623 0.53 60337 48000 41.9 1.71 383 98.3 11396775 0.15 7794798739 81
2025 11757510 0.29 33577 24000 42.8 1.71 388 98.8 11613585 0.14 8184437460 83
2030 11903750 0.25 29248 24000 43.7 1.71 393 99.2 11811439 0.14 8548487400 83
2035 12026483 0.21 24547 24000 44.5 1.71 397 99.6 11983927 0.14 8887524213 86
2040 12121113 0.16 18926 24000 45.2 1.71 400 N.A. N.A. 0.13 9198847240 88
2045 12187306 0.11 13239 24000 45.4 1.71 402 N.A. N.A. 0.13 9481803274 89
2050 12220765 0.05 6692   45.4 1.71 404 N.A. N.A. 0.13 9735033990 91

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Bỉ

Mật độ dân số của Bỉ là 387 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 13/04/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Bỉ chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Bỉ. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Bỉ là 30.277 km2.

Cơ cấu tuổi của Bỉ

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Bỉ có phân bố các độ tuổi như sau:

15,9% 66,1% 18,0%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 1.815.360 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (926.397 nam / 888.962 nữ)
 • 7.539.917 người từ 15 đến 64 tuổi (3.802.486 nam / 3.737.545 nữ)
 • 2.057.773 người trên 64 tuổi (857.691 nam / 1.200.196 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Bỉ năm 2022 là 58,9%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Bỉ là 26,6%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Bỉ là 32,3%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Bỉ là 82,5 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 80,4 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 84,5 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Bỉ (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.