Dân số Djibouti

1.150.900

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Djibouti1.150.900 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Djibouti hiện chiếm 0,01% dân số thế giới.
 • Djibouti đang đứng thứ 160 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Djibouti là 50 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất23.186 km2.
 • 78,58% dân số sống ở thành thị (818.418 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Djibouti là 24,5 tuổi.

Dân số Djibouti (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Djibouti dự kiến sẽ tăng 15.874 người và đạt 1.160.299 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 15.024 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 850 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Djibouti để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Djibouti vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 67 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 26 người chết trung bình mỗi ngày
 • 2 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Djibouti sẽ tăng trung bình 43 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Djibouti 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Djibouti ước tính là 1.144.359 người, tăng 15.606 người so với dân số 1.128.550 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 14.915 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 691 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,099 (1.099 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Djibouti trong năm 2023:

 • 24.643 trẻ được sinh ra
 • 9.728 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 14.915 người
 • Di cư: 691 người
 • 599.167 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 545.192 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Djibouti 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Djibouti 1951 - 2020

Bảng dân số Djibouti 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 988000 1.48 14440 900 26.6 2.76 43 79.0 780538 0.01 7794798739 160
2019 973560 1.53 14637 900 25.3 3.03 42 78.9 768001 0.01 7713468100 160
2018 958923 1.57 14824 900 25.3 3.03 41 78.8 755533 0.01 7631091040 160
2017 944099 1.61 14987 900 25.3 3.03 41 78.7 743079 0.01 7547858925 160
2016 929112 1.65 15119 900 25.3 3.03 40 78.6 730569 0.01 7464022049 160
2015 913993 1.70 14759 1200 25.0 3.10 39 78.6 717972 0.01 7379797139 160
2010 840198 1.41 11389 -2444 23.4 3.55 36 78.0 655376 0.01 6956823603 161
2005 783254 1.77 13134 -1799 20.1 4.21 34 76.8 601236 0.01 6541907027 161
2000 717584 2.62 174391998 19.3 4.81 31 76.5 549178 0.01 6143493823 160
1995 630388 1.32 7998 -9000 18.1 5.85 27 76.3 480987 0.01 5744212979 160
1990 590398 6.76 32957 18000 17.4 6.18 25 76.0 448449 0.01 5327231061 161
1985 425613 3.47 13331 2000 17.2 6.45 18 74.9 318890 0.01 4870921740 162
1980 358960 9.87 26955 18239 16.5 6.64 15 72.1 258795 0.01 4458003514 165
1975 224183 7.02 12905 6999 16.6 6.85 10 67.1 150521 0.01 4079480606 173
1970 159659 6.79 8939 5000 17.5 6.71 7 61.8 98633 0.00 3700437046 176
1965 114963 6.57 6265 3600 18.0 6.55 5 56.1 64504 0.00 3339583597 184
1960 83636 3.75 2809 1000 18.0 6.39 4 50.3 42090 0.00 3034949748 183
1955 69589 2.34 1518 200 17.5 6.31 3 45.0 31323 0.00 2773019936 184

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Djibouti

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 988000 1.57 14801 900 26.6 2.76 43 79.0 780538 0.01 7794798739 160
2025 1056061 1.34 13612 900 28.2 2.76 46 79.9 843657 0.01 8184437460 160
2030 1116724 1.12 12133 900 29.8 2.76 48 81.1 905821 0.01 8548487400 160
2035 1169978 0.94 10651 900 31.4 2.76 50 82.5 965276 0.01 8887524213 160
2040 1216929 0.79 9390 900 32.9 2.76 52 83.8 1019380 0.01 9198847240 161
2045 1258679 0.68 8350 900 34.2 2.76 54 84.8 1066788 0.01 9481803274 159
2050 1295373 0.58 7339   35.7 2.76 56 85.5 1107450 0.01 9735033990 159

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Djibouti

Mật độ dân số của Djibouti là 50 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Djibouti chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Djibouti. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Djibouti là 23.186 km2.

Cơ cấu tuổi của Djibouti

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Djibouti có phân bố các độ tuổi như sau:

35,0% 61,7% 3,3%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 316.640 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (158.610 nam / 158.039 nữ)
 • 558.739 người từ 15 đến 64 tuổi (246.808 nam / 311.940 nữ)
 • 30.230 người trên 64 tuổi (13.575 nam / 16.654 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Djibouti năm 2022 là 49,9%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Djibouti là 42,2%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Djibouti là 7,7%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Djibouti là 63,7 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 61,3 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 66,3 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Djibouti (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.