Dân số Réunion

988.962

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Réunion988.962 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Réunion hiện chiếm 0,01% dân số thế giới.
 • Réunion đang đứng thứ 162 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Réunion là 396 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất2.500 km2.
 • 99,74% dân số sống ở thành thị (913.712 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Réunion là 34,3 tuổi.

Dân số Réunion (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Réunion dự kiến sẽ tăng 7.554 người và đạt 993.079 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 8.094 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -540 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Réunion để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Réunion vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 38 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 16 người chết trung bình mỗi ngày
 • -1 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Réunion sẽ tăng trung bình 21 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Réunion 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Réunion ước tính là 985.620 người, tăng 7.744 người so với dân số 977.972 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 8.271 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -527 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,937 (937 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Réunion trong năm 2023:

 • 13.906 trẻ được sinh ra
 • 5.635 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 8.271 người
 • Di cư: -527 người
 • 476.782 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 508.838 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Réunion 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Réunion 1951 - 2020

Bảng dân số Réunion 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 895312 0.72 6385 -1256 35.9 2.27 358 99.8 893481 0.01 7794798739 162
2019 888927 0.73 6401 -1256 34.8 2.37 356 99.7 886500 0.01 7713468100 162
2018 882526 0.73 6392 -1256 34.8 2.37 353 99.6 879399 0.01 7631091040 162
2017 876134 0.73 6391 -1256 34.8 2.37 350 99.6 872202 0.01 7547858925 162
2016 869743 0.74 6380 -1256 34.8 2.37 348 99.4 864954 0.01 7464022049 162
2015 863363 0.78 6569 -2828 34.5 2.40 345 99.3 857659 0.01 7379797139 162
2010 830519 0.96 7784 -2484 31.6 2.40 332 98.5 818067 0.01 6956823603 162
2005 791598 1.45 10978 -178 29.0 2.45 317 96.3 762323 0.01 6541907027 160
2000 736710 1.81 126341949 28.0 2.33 295 91.2 671649 0.01 6143493823 159
1995 673541 1.98 12592 1918 26.1 2.41 269 86.1 580045 0.01 5744212979 159
1990 610582 1.79 10377 -399 24.0 2.71 244 81.2 495959 0.01 5327231061 160
1985 558699 1.87 9887 618 22.3 2.78 223 67.9 379443 0.01 4870921740 160
1980 509265 0.99 4898 -3605 19.8 3.12 204 53.5 272356 0.01 4458003514 160
1975 484777 0.97 4550 -4746 18.4 3.88 194 44.5 215529 0.01 4079480606 160
1970 462025 3.41 14250 2461 17.1 5.67 185 41.7 192488 0.01 3700437046 158
1965 390775 3.09 11016 -487 17.1 6.56 156 38.2 149095 0.01 3339583597 160
1960 335693 2.85 8807 -789 17.8 6.57 134 32.8 110236 0.01 3034949748 158
1955 291658 3.29 8710 509 18.8 6.93 117 27.9 81450 0.01 2773019936 160

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Réunion

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 895312 0.73 6390 -1256 35.9 2.27 358 99.8 893481 0.01 7794798739 162
2025 926699 0.69 6277 -628 36.8 2.27 371 100.0 926529 0.01 8184437460 163
2030 954806 0.60 5621 -628 37.7 2.27 382 N.A. N.A. 0.01 8548487400 163
2035 978511 0.49 4741 -628 38.7 2.27 391 N.A. N.A. 0.01 8887524213 163
2040 995894 0.35 3477 -628 40.0 2.27 398 N.A. N.A. 0.01 9198847240 164
2045 1006222 0.21 2066 -628 41.4 2.27 402 N.A. N.A. 0.01 9481803274 164
2050 1009876 0.07 731   42.7 2.27 404 N.A. N.A. 0.01 9735033990 164

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Réunion

Mật độ dân số của Réunion là 396 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Réunion chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Réunion. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Réunion là 2.500 km2.

Cơ cấu tuổi của Réunion

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Réunion có phân bố các độ tuổi như sau:

18,5% 64,7% 16,8%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 161.385 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (82.660 nam / 78.725 nữ)
 • 563.401 người từ 15 đến 64 tuổi (281.944 nam / 281.457 nữ)
 • 145.861 người trên 64 tuổi (61.224 nam / 84.636 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Réunion năm 2022 là 55,8%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Réunion là 33,6%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Réunion là 22,2%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Réunion là 82,8 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 80,0 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 85,5 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 665.855 người hoặc 93,88% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Réunion có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 43.407 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Réunion (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.