Dân số Eritrea

3.811.462

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Eritrea3.811.462 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Eritrea hiện chiếm 0,05% dân số thế giới.
 • Eritrea đang đứng thứ 133 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Eritrea là 38 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất100.975 km2.
 • 43,27% dân số sống ở thành thị (2.510.963 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Eritrea là 18,9 tuổi.

Dân số Eritrea (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Eritrea dự kiến sẽ tăng 68.750 người và đạt 3.853.020 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 84.654 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -15.904 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Eritrea để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Eritrea vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 294 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 62 người chết trung bình mỗi ngày
 • -44 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Eritrea sẽ tăng trung bình 188 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Eritrea 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Eritrea ước tính là 3.782.281 người, tăng 64.869 người so với dân số 3.715.522 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 82.049 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -17.180 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,005 (1.005 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Eritrea trong năm 2023:

 • 106.263 trẻ được sinh ra
 • 24.214 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 82.049 người
 • Di cư: -17.180 người
 • 1.895.857 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 1.886.424 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Eritrea 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Eritrea 1951 - 2020

Bảng dân số Eritrea 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 3546421 1.41 49304 -39858 19.2 4.10 35 63.3 2246038 0.05 7794798739 133
2019 3497117 1.28 44331 -39858 19.2 4.30 35 61.8 2161646 0.05 7713468100 133
2018 3452786 1.17 39893 -39858 19.2 4.30 34 60.2 2079314 0.05 7631091040 133
2017 3412893 1.08 36336 -39858 19.2 4.30 34 58.6 1999721 0.05 7547858925 134
2016 3376557 1.01 33739 -39858 19.2 4.30 33 57.0 1923728 0.05 7464022049 135
2015 3342818 1.06 34477 -49200 19.2 4.35 33 55.4 1851851 0.05 7379797139 136
2010 3170435 2.32 68755 -16002 19.8 4.80 31 48.7 1544485 0.05 6956823603 134
2005 2826659 4.28 106849 45458 19.1 5.10 28 43.7 1234323 0.04 6541907027 137
2000 2292416 0.79 17639-26000 16.6 5.60 23 39.3 902054 0.04 6143493823 140
1995 2204222 -0.49 -10886 -62954 15.6 6.30 22 31.6 695721 0.04 5744212979 140
1990 2258653 2.42 50943 -8000 17.4 6.60 22 26.1 588576 0.04 5327231061 135
1985 2003937 2.94 54104 2000 17.7 6.70 20 21.6 433816 0.04 4870921740 136
1980 1733416 2.86 45595 2000 17.8 6.62 17 19.8 343289 0.04 4458003514 138
1975 1505439 2.81 38899 2000 17.9 6.62 15 18.6 280493 0.04 4079480606 138
1970 1310945 2.69 32551 1000 18.1 6.70 13 17.5 229718 0.04 3700437046 139
1965 1148189 2.65 28120 1399 18.2 6.82 11 15.9 182223 0.03 3339583597 139
1960 1007590 2.29 21568 600 18.0 6.97 10 13.6 136944 0.03 3034949748 139
1955 899752 1.82 15480 199 17.8 6.97 9 11.6 104318 0.03 2773019936 139

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Eritrea

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 3546421 1.19 40721 -39858 19.2 4.10 35 63.3 2246038 0.05 7794798739 133
2025 3865963 1.74 63908 -16000 19.9 4.10 38 69.8 2698752 0.05 8184437460 133
2030 4240213 1.87 74850 -10000 21.5 4.10 42 75.7 3210132 0.05 8548487400 130
2035 4664362 1.93 84830 -7000 22.8 4.10 46 81.1 3781931 0.05 8887524213 130
2040 5113555 1.86 89839 -7000 23.9 4.10 51 86.2 4406917 0.06 9198847240 130
2045 5566811 1.71 90651 -7000 24.9 4.10 55 91.2 5076734 0.06 9481803274 128
2050 6005490 1.53 87736   26.0 4.10 59 96.2 5776366 0.06 9735033990 122

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Eritrea

Mật độ dân số của Eritrea là 38 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Eritrea chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Eritrea. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Eritrea là 100.975 km2.

Cơ cấu tuổi của Eritrea

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Eritrea có phân bố các độ tuổi như sau:

42,1% 54,3% 3,6%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 2.272.093 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (1.141.415 nam / 1.130.677 nữ)
 • 2.927.599 người từ 15 đến 64 tuổi (1.435.929 nam / 1.491.670 nữ)
 • 196.306 người trên 64 tuổi (87.793 nam / 108.514 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Eritrea năm 2022 là 77,4%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Eritrea là 69,6%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Eritrea là 7,8%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Eritrea là 67,3 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 65,2 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 69,4 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 2.302.943 người hoặc 73,72% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Eritrea có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 820.962 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Eritrea (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.