Dân số Nam Sudan

11.267.434

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Nam Sudan11.267.434 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Nam Sudan hiện chiếm 0,14% dân số thế giới.
 • Nam Sudan đang đứng thứ 84 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Nam Sudan là 18 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất612.184 km2.
 • 21,25% dân số sống ở thành thị (3.109.689 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Nam Sudan là 17,1 tuổi.

Dân số Nam Sudan (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Nam Sudan dự kiến sẽ tăng 188.296 người và đạt 11.373.387 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 213.299 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -25.003 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Nam Sudan để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Nam Sudan vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 894 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 310 người chết trung bình mỗi ngày
 • -69 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Nam Sudan sẽ tăng trung bình 516 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Nam Sudan 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Nam Sudan ước tính là 11.180.797 người, tăng 175.632 người so với dân số 10.996.795 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 207.289 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -31.657 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,003 (1.003 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Nam Sudan trong năm 2023:

 • 321.400 trẻ được sinh ra
 • 114.111 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 207.289 người
 • Di cư: -31.657 người
 • 5.598.772 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 5.582.025 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Nam Sudan 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Nam Sudan 1951 - 2020

Bảng dân số Nam Sudan 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 11193725 1.19 131612 -174200 19.0 4.74 18 24.6 2749061 0.14 7794798739 84
2019 11062113 0.79 86186 -174200 18.6 5.06 18 23.9 2639257 0.14 7713468100 84
2018 10975927 0.60 65164 -174200 18.6 5.06 18 23.1 2534064 0.14 7631091040 84
2017 10910763 0.72 78245 -174200 18.6 5.06 18 22.3 2432887 0.14 7547858925 83
2016 10832518 1.09 116860 -174200 18.6 5.06 18 21.6 2335056 0.15 7464022049 83
2015 10715658 2.42 241459 -20000 18.4 5.15 18 20.9 2240020 0.15 7379797139 81
2010 9508364 4.76 394486 169322 18.0 5.60 16 18.9 1797991 0.14 6956823603 87
2005 7535932 3.98 267308 86400 17.7 6.00 12 18.5 1391012 0.12 6541907027 94
2000 6199394 3.91 21626260000 17.6 6.42 10 17.8 1105850 0.10 6143493823 99
1995 5118083 -1.40 -74908 -219415 17.7 6.65 8 16.9 866570 0.09 5744212979 105
1990 5492623 1.02 54375 -83247 17.8 6.83 9 13.9 765828 0.10 5327231061 95
1985 5220747 3.00 143629 30000 17.8 6.78 9 10.3 536559 0.11 4870921740 94
1980 4502604 2.70 112197 12000 17.8 6.92 7 8.9 400849 0.10 4458003514 101
1975 3941618 2.44 89523 5000 18.0 6.90 6 9.0 353282 0.10 4079480606 102
1970 3494004 2.20 72171 0 18.6 6.85 6 9.0 314909 0.09 3700437046 103
1965 3133150 1.96 58085 0 19.0 6.75 5 9.1 283626 0.09 3339583597 102
1960 2842724 1.65 44602 0 19.0 6.70 5 9.1 258524 0.09 3034949748 102
1955 2619712 1.08 27482 0 18.9 6.65 4 9.1 239670 0.09 2773019936 102

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Nam Sudan

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 11193725 0.88 95613 -174200 19.0 4.74 18 24.6 2749061 0.14 7794798739 84
2025 12458305 2.16 252916 -25000 19.7 4.74 20 27.1 3378254 0.15 8184437460 81
2030 13839272 2.12 276193 -15000 20.5 4.74 23 30.1 4163609 0.16 8548487400 79
2035 15328329 2.06 297811 -5000 21.4 4.74 25 33.5 5136964 0.17 8887524213 79
2040 16856415 1.92 305617 -5000 22.4 4.74 28 37.3 6289840 0.18 9198847240 79
2045 18408328 1.78 310383 -5000 23.4 4.74 30 41.4 7619840 0.19 9481803274 77
2050 19962712 1.63 310877   24.4 4.74 33 45.7 9131580 0.21 9735033990 77

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Nam Sudan

Mật độ dân số của Nam Sudan là 18 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Nam Sudan chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Nam Sudan. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Nam Sudan là 612.184 km2.

Cơ cấu tuổi của Nam Sudan

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Nam Sudan có phân bố các độ tuổi như sau:

45,9% 51,5% 2,6%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 6.034.948 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (3.081.047 nam / 2.953.901 nữ)
 • 6.760.255 người từ 15 đến 64 tuổi (3.398.517 nam / 3.361.739 nữ)
 • 339.668 người trên 64 tuổi (157.093 nam / 182.575 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Nam Sudan năm 2022 là 78,1%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Nam Sudan là 72,1%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Nam Sudan là 6,0%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Nam Sudan là 56,5 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 55,0 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 58,0 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 2.271.265 người hoặc 31,99% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Nam Sudan có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 4.828.658 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Nam Sudan (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.