Dân số Somalia

18.727.767

14/07/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Somalia18.727.767 người vào ngày 14/07/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Somalia hiện chiếm 0,23% dân số thế giới.
 • Somalia đang đứng thứ 73 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Somalia là 30 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất625.933 km2.
 • 47,93% dân số sống ở thành thị (8.434.610 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Somalia là 15,3 tuổi.

Dân số Somalia (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Somalia dự kiến sẽ tăng 563.544 người và đạt 18.992.116 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 600.382 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -36.838 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Somalia để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Somalia vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 2.159 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 514 người chết trung bình mỗi ngày
 • -101 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Somalia sẽ tăng trung bình 1.544 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Somalia 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Somalia ước tính là 18.421.727 người, tăng 545.867 người so với dân số 17.865.030 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 586.700 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -40.833 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,994 (994 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Somalia trong năm 2023:

 • 774.627 trẻ được sinh ra
 • 187.927 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 586.700 người
 • Di cư: -40.833 người
 • 9.183.148 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 9.238.579 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Somalia 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Somalia 1951 - 2020

Bảng dân số Somalia 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 15893222 2.92 450317 -40000 16.7 6.12 25 46.8 7431038 0.20 7794798739 73
2019 15442905 2.90 434679 -40000 16.3 6.51 25 46.1 7122882 0.20 7713468100 73
2018 15008226 2.87 419047 -40000 16.3 6.51 24 45.5 6827415 0.20 7631091040 73
2017 14589179 2.84 403543 -40000 16.3 6.51 23 44.9 6544404 0.19 7547858925 73
2016 14185636 2.82 388435 -40000 16.3 6.51 23 44.2 6273587 0.19 7464022049 73
2015 13797201 2.76 350664 -46681 16.2 6.61 22 43.6 6014594 0.19 7379797139 74
2010 12043883 2.89 319404 -39999 15.9 7.10 19 39.3 4738106 0.17 6956823603 73
2005 10446863 3.32 314922 0 16.1 7.47 17 36.2 3779950 0.16 6541907027 77
2000 8872254 3.44 2761230 16.5 7.70 14 33.8 2996056 0.14 6143493823 83
1995 7491637 0.73 53309 -164401 17.3 7.53 12 32.3 2421245 0.13 5744212979 89
1990 7225092 1.68 115293 -82157 17.8 7.26 12 30.4 2193935 0.14 5327231061 87
1985 6648627 1.14 73499 -90906 18.0 7.07 11 28.7 1906249 0.14 4870921740 85
1980 6281134 10.11 480168 359221 18.1 7.00 10 27.1 1701924 0.14 4458003514 82
1975 3880292 2.41 87145 0 18.2 7.10 6 25.5 989409 0.10 4079480606 103
1970 3444568 2.34 75222 382 18.3 7.25 5 22.7 781165 0.09 3700437046 105
1965 3068459 2.17 62497 -266 18.5 7.25 5 20.0 612593 0.09 3339583597 105
1960 2755972 2.04 52886 -266 18.9 7.25 4 17.3 477113 0.09 3034949748 107
1955 2491542 1.93 45492 0 19.2 7.25 4 14.9 370572 0.09 2773019936 105

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Somalia

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 15893222 2.87 419204 -40000 16.7 6.12 25 46.8 7431038 0.20 7794798739 73
2025 18376514 2.95 496658 -29999 17.2 6.12 29 49.9 9168559 0.22 8184437460 71
2030 21191037 2.89 562905 -29999 17.6 6.12 34 53.0 11229249 0.25 8548487400 67
2035 24277396 2.76 617272 -29999 18.1 6.12 39 56.1 13626150 0.27 8887524213 65
2040 27590981 2.59 662717 -29999 18.8 6.12 44 59.3 16358048 0.30 9198847240 62
2045 31131086 2.44 708021 -29999 19.6 6.12 50 62.4 19435527 0.33 9481803274 61
2050 34922447 2.33 758272   20.5 6.12 56 65.5 22865427 0.36 9735033990 58

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Somalia

Mật độ dân số của Somalia là 30 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 14/07/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Somalia chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Somalia. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Somalia là 625.933 km2.

Cơ cấu tuổi của Somalia

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Somalia có phân bố các độ tuổi như sau:

44,7% 52,9% 2,4%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 4.987.569 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (2.494.231 nam / 2.493.338 nữ)
 • 5.906.902 người từ 15 đến 64 tuổi (2.995.645 nam / 2.911.257 nữ)
 • 267.897 người trên 64 tuổi (107.828 nam / 160.068 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Somalia năm 2022 là 94,0%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Somalia là 88,3%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Somalia là 5,7%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Somalia là 57,4 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 55,4 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 59,5 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Somalia (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.