Dân số Mauritius

1.301.671

13/04/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Mauritius1.301.671 người vào ngày 13/04/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Mauritius hiện chiếm 0,02% dân số thế giới.
 • Mauritius đang đứng thứ 157 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Mauritius là 641 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất2.030 km2.
 • 40,93% dân số sống ở thành thị (523.224 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Mauritius là 37,8 tuổi.

Dân số Mauritius (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Mauritius dự kiến sẽ tăng 1.421 người và đạt 1.302.646 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 1.322 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 99 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Mauritius để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Mauritius vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 36 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 33 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Mauritius sẽ tăng trung bình 4 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Mauritius 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Mauritius ước tính là 1.301.310 người, tăng 1.088 người so với dân số 1.299.804 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 1.511 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -423 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,970 (970 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Mauritius trong năm 2023:

 • 13.182 trẻ được sinh ra
 • 11.671 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 1.511 người
 • Di cư: -423 người
 • 640.747 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 660.563 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Mauritius 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Mauritius 1951 - 2020

Bảng dân số Mauritius 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 1271768 0.17 2100 0 37.5 1.39 626 40.8 519330 0.02 7794798739 157
2019 1269668 0.20 2483 0 35.9 1.47 625 40.8 518289 0.02 7713468100 157
2018 1267185 0.21 2686 0 35.9 1.47 624 40.8 517387 0.02 7631091040 157
2017 1264499 0.21 2634 0 35.9 1.47 623 40.9 516698 0.02 7547858925 155
2016 1261865 0.19 2409 0 35.9 1.47 622 40.9 516339 0.02 7464022049 155
2015 1259456 0.18 2300 -2416 35.6 1.49 620 41.0 516377 0.02 7379797139 155
2010 1247955 0.42 5190 -2416 32.9 1.70 615 41.6 518584 0.02 6956823603 154
2005 1222003 0.61 7372 -3874 30.5 1.93 602 42.1 514605 0.02 6541907027 153
2000 1185145 0.98 11294-1772 29.0 2.03 584 42.7 505705 0.02 6143493823 153
1995 1128673 1.34 14561 -1122 26.8 2.25 556 43.3 488537 0.02 5744212979 150
1990 1055868 0.78 8021 -7195 24.9 2.31 520 43.9 463526 0.02 5327231061 150
1985 1015762 1.01 9946 -4326 23.1 2.30 500 42.3 429921 0.02 4870921740 150
1980 966031 1.60 14764 -4123 21.5 3.11 476 42.4 409127 0.02 4458003514 149
1975 892211 1.54 13154 -4093 19.5 3.47 440 43.4 387600 0.02 4079480606 147
1970 826441 1.87 14631 -5831 17.8 4.61 407 42.6 351699 0.02 3700437046 145
1965 753285 2.68 18652 -6174 16.7 6.20 371 38.8 292028 0.02 3339583597 146
1960 660023 2.95 17875 -1619 16.7 5.90 325 35.1 231739 0.02 3034949748 145
1955 570648 2.96 15479 532 16.9 5.90 281 31.6 180433 0.02 2773019936 146

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Mauritius

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 1271768 0.19 2462 0 37.5 1.39 626 40.8 519330 0.02 7794798739 157
2025 1276643 0.08 975 0 39.2 1.39 629 41.3 526689 0.02 8184437460 157
2030 1274041 -0.04 -520 0 40.8 1.39 628 42.3 538588 0.01 8548487400 158
2035 1263821 -0.16 -2044 0 42.6 1.39 623 43.8 554003 0.01 8887524213 158
2040 1244869 -0.30 -3790 0 44.5 1.39 613 45.9 572012 0.01 9198847240 158
2045 1217855 -0.44 -5403 0 46.1 1.39 600 48.4 589818 0.01 9481803274 160
2050 1185529 -0.54 -6465   47.7 1.39 584 51.0 604348 0.01 9735033990 161

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Mauritius

Mật độ dân số của Mauritius là 641 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 13/04/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Mauritius chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Mauritius. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Mauritius là 2.030 km2.

Cơ cấu tuổi của Mauritius

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Mauritius có phân bố các độ tuổi như sau:

21,8% 70,7% 7,5%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 279.819 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (142.664 nam / 137.155 nữ)
 • 905.637 người từ 15 đến 64 tuổi (449.808 nam / 455.829 nữ)
 • 95.647 người trên 64 tuổi (38.267 nam / 57.381 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Mauritius năm 2022 là 42,8%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Mauritius là 22,7%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Mauritius là 20,1%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Mauritius là 75,7 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 72,8 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 78,7 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 907.263 người hoặc 90,61% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Mauritius có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 94.021 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Mauritius (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.