Dân số Burundi

13.515.542

13/04/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Burundi13.515.542 người vào ngày 13/04/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Burundi hiện chiếm 0,17% dân số thế giới.
 • Burundi đang đứng thứ 78 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Burundi là 526 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất25.678 km2.
 • 14,81% dân số sống ở thành thị (1.929.218 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Burundi là 16,2 tuổi.

Dân số Burundi (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Burundi dự kiến sẽ tăng 353.098 người và đạt 13.769.480 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 353.637 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -539 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Burundi để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Burundi vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 1.225 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 256 người chết trung bình mỗi ngày
 • -1 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Burundi sẽ tăng trung bình 967 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Burundi 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Burundi ước tính là 13.413.835 người, tăng 348.983 người so với dân số 13.063.283 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 348.556 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 427 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,986 (986 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Burundi trong năm 2023:

 • 443.059 trẻ được sinh ra
 • 94.503 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 348.556 người
 • Di cư: 427 người
 • 6.659.638 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 6.754.197 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Burundi 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Burundi 1951 - 2020

Bảng dân số Burundi 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 11890784 3.12 360204 2001 17.3 5.45 463 13.8 1636586 0.15 7794798739 78
2019 11530580 3.18 355206 2001 17.2 5.85 449 13.4 1547197 0.15 7713468100 80
2018 11175374 3.22 348355 2001 17.2 5.85 435 13.1 1461704 0.15 7631091040 82
2017 10827019 3.23 339024 2001 17.2 5.85 422 12.7 1380418 0.14 7547858925 84
2016 10487995 3.23 327965 2001 17.2 5.85 408 12.4 1303761 0.14 7464022049 86
2015 10160030 3.21 296886 -14000 17.1 5.95 396 12.1 1231911 0.14 7379797139 88
2010 8675602 3.33 262148 6001 17.0 6.39 338 10.8 932971 0.12 6956823603 93
2005 7364862 2.92 197198 -4944 16.2 6.77 287 9.4 695940 0.11 6541907027 97
2000 6378871 1.28 78366-91061 15.0 7.05 248 8.3 527819 0.10 6143493823 97
1995 5987043 1.94 109617 -64000 14.9 7.30 233 7.2 429900 0.10 5744212979 94
1990 5438957 2.74 137624 -36001 16.1 7.46 212 6.2 339609 0.10 5327231061 96
1985 4750837 2.71 118708 -27829 16.9 7.38 185 5.2 245514 0.10 4870921740 101
1980 4157298 2.35 91284 -30058 17.4 7.40 162 4.3 178649 0.09 4458003514 103
1975 3700880 1.24 44361 -53299 17.0 7.26 144 3.5 129408 0.09 4079480606 105
1970 3479074 2.37 76939 -11580 17.1 7.23 135 2.8 98327 0.09 3700437046 104
1965 3094379 2.03 59289 -16998 17.6 7.05 120 2.3 70605 0.09 3339583597 103
1960 2797932 1.98 52155 -14010 18.3 6.86 109 2.1 57866 0.09 3034949748 103
1955 2537157 1.90 45647 -13989 18.9 6.80 99 1.9 48001 0.09 2773019936 103

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Burundi

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 11890784 3.20 346151 2001 17.3 5.45 463 13.8 1636586 0.15 7794798739 78
2025 13763922 2.97 374628 2001 17.8 5.45 536 15.6 2146694 0.17 8184437460 78
2030 15772822 2.76 401780 2001 18.7 5.45 614 17.6 2780242 0.18 8548487400 77
2035 17932084 2.60 431852 2001 19.7 5.45 698 19.9 3568656 0.20 8887524213 77
2040 20252941 2.46 464171 2001 20.7 5.45 789 22.5 4548959 0.22 9198847240 74
2045 22727675 2.33 494947 2001 21.8 5.45 885 25.3 5749545 0.24 9481803274 70
2050 25324761 2.19 519417   22.7 5.45 986 28.4 7182692 0.26 9735033990 67

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Burundi

Mật độ dân số của Burundi là 526 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 13/04/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Burundi chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Burundi. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Burundi là 25.678 km2.

Cơ cấu tuổi của Burundi

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Burundi có phân bố các độ tuổi như sau:

46,0% 51,6% 2,5%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 5.397.240 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (2.712.828 nam / 2.684.412 nữ)
 • 6.054.222 người từ 15 đến 64 tuổi (2.986.072 nam / 3.068.151 nữ)
 • 290.857 người trên 64 tuổi (116.366 nam / 174.491 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Burundi năm 2022 là 88,7%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Burundi là 83,8%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Burundi là 4,9%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Burundi là 62,5 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 60,6 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 64,5 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 5.432.657 người hoặc 85,62% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Burundi có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 912.422 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Burundi (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.