Dân số Seychelles

108.209

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Seychelles108.209 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Seychelles hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Seychelles đang đứng thứ 200 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Seychelles là 235 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất460 km2.
 • 58,82% dân số sống ở thành thị (57.062 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Seychelles là 33,5 tuổi.

Dân số Seychelles (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Seychelles dự kiến sẽ tăng 603 người và đạt 108.556 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 792 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -189 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Seychelles để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Seychelles vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 4 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 2 người chết trung bình mỗi ngày
 • -1 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Seychelles sẽ tăng trung bình 2 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Seychelles 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Seychelles ước tính là 107.970 người, tăng 542 người so với dân số 107.350 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 824 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -282 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,048 (1.048 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Seychelles trong năm 2023:

 • 1.586 trẻ được sinh ra
 • 762 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 824 người
 • Di cư: -282 người
 • 55.250 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 52.720 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Seychelles 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Seychelles 1951 - 2020

Bảng dân số Seychelles 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 98347 0.62 608 -200 34.2 2.46 214 56.2 55308 0.00 7794798739 200
2019 97739 0.66 643 -200 33.1 2.40 212 55.9 54664 0.00 7713468100 200
2018 97096 0.70 678 -200 33.1 2.40 211 55.6 53989 0.00 7631091040 200
2017 96418 0.74 708 -200 33.1 2.40 210 55.3 53300 0.00 7547858925 200
2016 95710 0.77 732 -200 33.1 2.40 208 55.0 52609 0.00 7464022049 200
2015 94978 0.80 743 -200 32.8 2.38 206 54.7 51933 0.00 7379797139 200
2010 91264 0.58 523 -545 31.3 2.30 198 53.4 48752 0.00 6956823603 200
2005 88648 1.82 1530 527 28.9 2.20 193 51.7 45854 0.00 6541907027 200
2000 80996 1.11 869-51 26.2 2.18 176 50.5 40927 0.00 6143493823 200
1995 76649 1.67 1216 101 24.5 2.57 167 49.7 38070 0.00 5744212979 200
1990 70570 0.23 159 -1039 21.9 2.94 153 49.3 34796 0.00 5327231061 199
1985 69775 1.04 706 -637 21.8 3.51 152 49.3 34423 0.00 4870921740 199
1980 66244 2.14 1332 -60 19.9 4.27 144 49.4 32727 0.00 4458003514 198
1975 59585 2.62 1443 34 18.9 5.38 130 46.3 27570 0.00 4079480606 199
1970 52368 2.28 1117 -222 18.0 5.92 114 39.1 20458 0.00 3700437046 201
1965 46782 2.37 1036 -197 19.9 5.59 102 33.1 15492 0.00 3339583597 198
1960 41603 1.32 530 -512 22.0 5.00 90 27.6 11496 0.00 3034949748 200
1955 38955 1.41 526 -475 24.1 5.00 85 27.4 10683 0.00 2773019936 198

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Seychelles

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 98347 0.70 674 -200 34.2 2.46 214 56.2 55308 0.00 7794798739 200
2025 100781 0.49 487 -200 35.5 2.46 219 57.7 58120 0.00 8184437460 201
2030 102534 0.35 351 -200 36.7 2.46 223 59.0 60516 0.00 8548487400 200
2035 103871 0.26 267 -200 37.4 2.46 226 60.3 62662 0.00 8887524213 200
2040 104722 0.16 170 -200 37.6 2.46 228 61.7 64582 0.00 9198847240 200
2045 104983 0.05 52 -200 37.9 2.46 228 63.0 66169 0.00 9481803274 200
2050 104565 -0.08 -84   38.6 2.46 227 64.3 67254 0.00 9735033990 200

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Seychelles

Mật độ dân số của Seychelles là 235 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Seychelles chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Seychelles. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Seychelles là 460 km2.

Cơ cấu tuổi của Seychelles

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Seychelles có phân bố các độ tuổi như sau:

21,9% 71,0% 7,2%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 21.315 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (10.924 nam / 10.392 nữ)
 • 69.258 người từ 15 đến 64 tuổi (36.143 nam / 33.116 nữ)
 • 6.977 người trên 64 tuổi (2.624 nam / 4.353 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Seychelles năm 2022 là 48,3%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Seychelles là 34,6%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Seychelles là 13,8%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Seychelles là 75,0 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 71,3 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 79,4 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 72.583 người hoặc 95,21% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Seychelles có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 3.652 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Seychelles (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.