Dân số Chile

19.656.203

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Chile19.656.203 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Chile hiện chiếm 0,24% dân số thế giới.
 • Chile đang đứng thứ 63 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Chile là 26 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất743.109 km2.
 • 88,03% dân số sống ở thành thị (16.597.903 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Chile là 36,3 tuổi.

Dân số Chile (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Chile dự kiến sẽ tăng 29.249 người và đạt 19.673.537 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 94.977 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -65.728 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Chile để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Chile vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 610 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 350 người chết trung bình mỗi ngày
 • -180 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Chile sẽ tăng trung bình 80 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Chile 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Chile ước tính là 19.644.142 người, tăng 25.857 người so với dân số 19.615.038 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 100.308 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -74.451 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,974 (974 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Chile trong năm 2023:

 • 226.274 trẻ được sinh ra
 • 125.966 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 100.308 người
 • Di cư: -74.451 người
 • 9.692.702 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 9.951.440 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Chile 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Chile 1951 - 2020

Bảng dân số Chile 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 19116201 0.87 164163 111708 35.3 1.65 26 84.8 16205574 0.25 7794798739 63
2019 18952038 1.19 222878 111708 34.1 1.81 25 84.8 16070807 0.25 7713468100 62
2018 18729160 1.40 258721 111708 34.1 1.81 25 85.1 15934214 0.25 7631091040 62
2017 18470439 1.44 261371 111708 34.1 1.81 25 85.5 15796168 0.24 7547858925 62
2016 18209068 1.33 239715 111708 34.1 1.81 24 86.0 15657149 0.24 7464022049 61
2015 17969353 1.04 181363 32746 33.8 1.85 24 86.4 15517478 0.24 7379797139 62
2010 17062536 1.06 175963 21434 32.2 1.90 23 86.7 14796864 0.25 6956823603 60
2005 16182721 1.07 168074 8466 30.5 1.95 22 86.6 14012965 0.25 6541907027 61
2000 15342353 1.30 1922973868 28.7 2.20 21 85.6 13137147 0.25 6143493823 61
1995 14380866 1.61 221249 722 27.0 2.52 19 84.0 12087036 0.25 5744212979 57
1990 13274623 1.61 203477 -13730 25.7 2.60 18 83.1 11026799 0.25 5327231061 54
1985 12257236 1.43 167578 -30904 24.3 2.63 16 82.1 10064404 0.25 4870921740 55
1980 11419348 1.51 165408 -29660 22.9 2.94 15 80.2 9153051 0.26 4458003514 54
1975 10592307 1.60 161835 -32252 21.6 3.47 14 77.2 8179999 0.26 4079480606 53
1970 9783134 1.71 158703 -39300 20.6 4.08 13 73.5 7194621 0.26 3700437046 54
1965 8989621 2.02 171326 -29380 20.4 4.58 12 68.7 6178103 0.27 3339583597 53
1960 8132990 2.12 162068 -25822 20.6 4.75 11 64.4 5234614 0.27 3034949748 54
1955 7322652 2.10 144826 -24791 20.7 4.85 10 59.7 4368840 0.26 2773019936 53

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Chile

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 19116201 1.25 229370 111708 35.3 1.65 26 84.8 16205574 0.25 7794798739 63
2025 19240993 0.13 24958 -72000 37.7 1.65 26 87.6 16850412 0.24 8184437460 66
2030 19458103 0.22 43422 -28800 39.8 1.65 26 89.7 17445524 0.23 8548487400 70
2035 19879425 0.43 84264 32000 41.8 1.65 27 90.4 17962170 0.22 8887524213 70
2040 20156644 0.28 55444 24000 43.5 1.65 27 91.3 18407343 0.22 9198847240 73
2045 20296679 0.14 28007 16000 45.0 1.65 27 92.5 18767601 0.21 9481803274 76
2050 20319307 0.02 4526   46.1 1.65 27 93.6 19027962 0.21 9735033990 76

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Chile

Mật độ dân số của Chile là 26 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Chile chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Chile. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Chile là 743.109 km2.

Cơ cấu tuổi của Chile

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Chile có phân bố các độ tuổi như sau:

22,3% 68,1% 9,6%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 4.070.277 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (2.082.285 nam / 1.987.992 nữ)
 • 12.413.826 người từ 15 đến 64 tuổi (6.210.743 nam / 6.203.083 nữ)
 • 1.754.358 người trên 64 tuổi (734.828 nam / 1.019.530 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Chile năm 2022 là 47,7%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Chile là 27,5%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Chile là 20,2%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Chile là 81,2 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 78,8 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 83,4 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 13.785.643 người hoặc 97,30% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Chile có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 382.541 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Chile (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.