Dân số Guyana

819.792

14/07/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Guyana819.792 người vào ngày 14/07/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Guyana hiện chiếm 0,01% dân số thế giới.
 • Guyana đang đứng thứ 164 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Guyana là 4 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất197.592 km2.
 • 27,20% dân số sống ở thành thị (218.143 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Guyana là 26,3 tuổi.

Dân số Guyana (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Guyana dự kiến sẽ tăng 5.760 người và đạt 822.399 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 9.507 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -3.747 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Guyana để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Guyana vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 43 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 17 người chết trung bình mỗi ngày
 • -10 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Guyana sẽ tăng trung bình 16 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Guyana 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Guyana ước tính là 816.789 người, tăng 5.108 người so với dân số 810.879 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 9.810 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -4.702 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,016 (1.016 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Guyana trong năm 2023:

 • 15.943 trẻ được sinh ra
 • 6.133 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 9.810 người
 • Di cư: -4.702 người
 • 411.636 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 405.153 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Guyana 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Guyana 1951 - 2020

Bảng dân số Guyana 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 786552 0.48 3786 -6000 26.7 2.47 4 26.9 211821 0.01 7794798739 164
2019 782766 0.48 3760 -6000 25.3 2.57 4 26.8 209914 0.01 7713468100 164
2018 779006 0.49 3784 -6000 25.3 2.57 4 26.7 208123 0.01 7631091040 164
2017 775222 0.50 3854 -6000 25.3 2.57 4 26.6 206425 0.01 7547858925 164
2016 771368 0.51 3936 -6000 25.3 2.57 4 26.5 204790 0.01 7464022049 164
2015 767432 0.48 3599 -7000 25.0 2.60 4 26.5 203204 0.01 7379797139 164
2010 749436 0.09 655 -10016 24.5 2.73 4 26.5 198836 0.01 6956823603 163
2005 746163 -0.01 -110 -12650 23.1 2.95 4 28.0 208931 0.01 6541907027 163
2000 746715 -0.39 -2915-17329 22.7 3.05 4 28.9 216152 0.01 6143493823 158
1995 761291 0.48 3596 -11573 21.7 3.08 4 29.1 221814 0.01 5744212979 158
1990 743309 -0.71 -5425 -20530 21.1 3.13 4 29.6 219893 0.01 5327231061 156
1985 770435 -0.25 -1944 -19468 19.2 3.64 4 30.0 231388 0.02 4870921740 153
1980 780153 0.90 6862 -10468 18.2 4.06 4 30.5 237849 0.02 4458003514 152
1975 745841 1.13 8181 -10872 17.3 4.99 4 30.0 223507 0.02 4079480606 150
1970 704934 1.58 10613 -8512 16.3 5.70 4 29.4 207428 0.02 3700437046 150
1965 651868 2.66 16010 -2934 16.1 6.15 3 29.2 190403 0.02 3339583597 151
1960 571819 3.45 17853 -261 16.9 6.45 3 29.0 165880 0.02 3034949748 149
1955 482555 3.49 15199 335 18.6 6.04 2 28.5 137627 0.02 2773019936 151

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Guyana

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 786552 0.49 3824 -6000 26.7 2.47 4 26.9 211821 0.01 7794798739 164
2025 804956 0.46 3681 -5000 28.4 2.47 4 27.7 222762 0.01 8184437460 165
2030 821590 0.41 3327 -3999 30.2 2.47 4 28.7 235547 0.01 8548487400 166
2035 831873 0.25 2057 -3910 31.7 2.47 4 30.1 250134 0.01 8887524213 166
2040 835326 0.08 691 -3910 33.1 2.47 4 31.9 266152 0.01 9198847240 167
2045 832815 -0.06 -502 -3910 34.3 2.47 4 33.8 281556 0.01 9481803274 167
2050 824957 -0.19 -1572   35.7 2.47 4 35.8 295494 0.01 9735033990 168

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Guyana

Mật độ dân số của Guyana là 4 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 14/07/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Guyana chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Guyana. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Guyana là 197.592 km2.

Cơ cấu tuổi của Guyana

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Guyana có phân bố các độ tuổi như sau:

31,9% 63,3% 4,8%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 246.011 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (125.245 nam / 120.766 nữ)
 • 487.897 người từ 15 đến 64 tuổi (243.867 nam / 244.029 nữ)
 • 37.117 người trên 64 tuổi (15.320 nam / 21.789 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Guyana năm 2022 là 54,5%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Guyana là 42,1%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Guyana là 12,4%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Guyana là 69,8 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 66,4 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 73,3 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 464.690 người hoặc 88,51% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Guyana có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 60.324 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Guyana (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.