Dân số Quần đảo Falkland

3.804

14/07/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Quần đảo Falkland3.804 người vào ngày 14/07/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Quần đảo Falkland hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Quần đảo Falkland đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Quần đảo Falkland là 0 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất14.560 km2.
 • 79,65% dân số sống ở thành thị (2.334 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Quần đảo Falkland là 0,0 tuổi.

Dân số Quần đảo Falkland (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Quần đảo Falkland dự kiến sẽ tăng 12 người và đạt 3.812 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 12 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Quần đảo Falkland để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Quần đảo Falkland vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Quần đảo Falkland sẽ tăng trung bình 0 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Quần đảo Falkland 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Quần đảo Falkland ước tính là 3.794 người, tăng 11 người so với dân số 3.788 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 11 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Quần đảo Falkland trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 11 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 3.794 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Quần đảo Falkland 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Quần đảo Falkland 1951 - 2020

Bảng dân số Quần đảo Falkland 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 3377 4.42 143 0 67.5 2281 0.00 7713468100 232
2018 3234 5.41 166 0 70.2 2269 0.00 7631091040 232
2017 3068 4.78 140 0 73.2 2247 0.00 7547858925 232
2016 2928 3.32 94 0 76.3 2233 0 7464022049 232
2015 2834 -0.47 -13 0 78 2210 0 7379797139 232
2010 2901 -0.23 -7 0 72.4 2101 0 6956823603 232
2005 2935 0.3 9 0 70.9 2082 0 6541907027 232
2000 2892 3.04 80 0 67.4 1948 0 6143493823 232
1995 2490 4.67 102 0 64.5 1607 0 5744212979 232
1990 1982 1.39 26 0 74.4 1475 0 5327231061 233
1985 1850 -0.04 -1 0 64.2 1187 0 4870921740 233
1980 1854 -0.52 -10 0 58.5 1085 0 4458003514 233
1975 1903 -0.91 -18 0 56.8 1080 0 4079480606233
1970 1992 -0.84 -17 0 54.3 1081 0 3700437046 233
1965 2078 -0.68 -14 0 53.8 1119 0 3339583597232
1960 2150 -0.49 -11 0 50.5 1086 0 3034949748 233
1955 2204 -0.49 -11 0 50.8 1119 0 2773019936 232

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Quần đảo Falkland

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 3480 4.19 129 0 66 2296 0 7794798739 232
2025 3466 -0.08 -3 0 68 2358 0 8184437460232
2030 3436 -0.17 -6 0 69.8 2399 0 8548487400 232
2035 3389 -0.28 -9 0 71.5 2422 0 8887524213 232
2040 3339 -0.3 -10 0 73.1 2440 0 9198847240 232
2045 3291 -0.29 -10 0 74.4 2448 0 9481803274 232
2050 3243 -0.29 -10 0 75.8 2457 0 9735033990 232

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Quần đảo Falkland

Mật độ dân số của Quần đảo Falkland là 0 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 14/07/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Quần đảo Falkland chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Quần đảo Falkland. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Quần đảo Falkland là 14.560 km2.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Quần đảo Falkland (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.