Dân số Ecuador

18.367.878

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Ecuador18.367.878 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Ecuador hiện chiếm 0,23% dân số thế giới.
 • Ecuador đang đứng thứ 67 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Ecuador là 74 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất248.264 km2.
 • 64,83% dân số sống ở thành thị (11.681.070 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Ecuador là 28,7 tuổi.

Dân số Ecuador (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Ecuador dự kiến sẽ tăng 186.883 người và đạt 18.470.319 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 205.266 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -18.383 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Ecuador để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Ecuador vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 812 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 249 người chết trung bình mỗi ngày
 • -50 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Ecuador sẽ tăng trung bình 512 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Ecuador 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Ecuador ước tính là 18.284.414 người, tăng 189.484 người so với dân số 18.096.554 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 209.386 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -19.902 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,000 (1.000 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Ecuador trong năm 2023:

 • 298.524 trẻ được sinh ra
 • 89.138 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 209.386 người
 • Di cư: -19.902 người
 • 9.142.207 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 9.142.207 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Ecuador 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Ecuador 1951 - 2020

Bảng dân số Ecuador 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 17643054 1.55 269392 36400 27.9 2.44 71 63.0 11123641 0.23 7794798739 67
2019 17373662 1.69 289304 36400 26.8 2.54 70 63.0 10941934 0.23 7713468100 67
2018 17084358 1.78 298997 36400 26.8 2.54 69 63.0 10762370 0.22 7631091040 67
2017 16785361 1.78 294245 36400 26.8 2.54 68 63.1 10585047 0.22 7547858925 69
2016 16491116 1.72 279096 36400 26.8 2.54 66 63.1 10410121 0.22 7464022049 68
2015 16212020 1.55 240181 -7600 26.5 2.56 65 63.1 10235174 0.22 7379797139 68
2010 15011117 1.66 237054 -9000 25.0 2.69 60 62.4 9362550 0.22 6956823603 66
2005 13825847 1.74 228945 -24000 23.7 2.94 56 61.3 8476093 0.21 6541907027 63
2000 12681123 2.05 245184-14000 22.6 3.27 51 60.0 7614955 0.21 6143493823 63
1995 11455204 2.29 244854 -3800 21.6 3.55 46 57.7 6608741 0.20 5744212979 63
1990 10230934 2.45 232965 -3400 20.5 3.97 41 55.0 5629140 0.19 5327231061 67
1985 9066109 2.56 215385 -2800 19.5 4.45 37 51.1 4632910 0.19 4870921740 71
1980 7989186 2.70 198970 -1440 18.7 5.05 32 46.9 3745835 0.18 4458003514 72
1975 6994334 2.88 184992 -1100 18.0 5.80 28 42.3 2960081 0.17 4079480606 73
1970 6069376 2.97 165080 -1100 17.7 6.40 24 39.3 2385138 0.16 3700437046 73
1965 5243977 2.91 140062 -1800 17.8 6.65 21 36.7 1923650 0.16 3339583597 78
1960 4543666 2.81 117409 -1600 18.4 6.75 18 33.9 1539922 0.15 3034949748 77
1955 3956620 2.66 97292 -400 19.3 6.75 16 31.0 1227169 0.14 2773019936 78

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Ecuador

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 17643054 1.71 286207 36400 27.9 2.44 71 63.0 11123641 0.23 7794798739 67
2025 18740538 1.21 219497 -21841 29.4 2.44 75 64.4 12062680 0.23 8184437460 69
2030 19818797 1.13 215652 -8736 31.1 2.44 80 65.8 13049370 0.23 8548487400 69
2035 20831901 1.00 202621 -4400 32.6 2.44 84 67.6 14077487 0.23 8887524213 69
2040 21762357 0.88 186091 -2684 34.1 2.44 88 69.5 15131597 0.24 9198847240 69
2045 22593794 0.75 166287 -2684 35.5 2.44 91 71.6 16183815 0.24 9481803274 69
2050 23316457 0.63 144533   37.0 2.44 94 73.7 17174029 0.24 9735033990 71

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Ecuador

Mật độ dân số của Ecuador là 74 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Ecuador chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Ecuador. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Ecuador là 248.264 km2.

Cơ cấu tuổi của Ecuador

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Ecuador có phân bố các độ tuổi như sau:

30,1% 63,5% 6,4%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 4.968.429 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (2.534.785 nam / 2.433.645 nữ)
 • 10.495.608 người từ 15 đến 64 tuổi (5.175.172 nam / 5.320.437 nữ)
 • 1.062.137 người trên 64 tuổi (510.328 nam / 551.644 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Ecuador năm 2022 là 53,9%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Ecuador là 41,1%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Ecuador là 12,8%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Ecuador là 78,1 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 75,5 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 80,7 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 10.916.290 người hoặc 94,45% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Ecuador có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 641.455 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Ecuador (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.