Dân số Argentina

46.068.062

14/07/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Argentina46.068.062 người vào ngày 14/07/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Argentina hiện chiếm 0,57% dân số thế giới.
 • Argentina đang đứng thứ 32 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Argentina là 17 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất2.740.455 km2.
 • 92,46% dân số sống ở thành thị (43.186.763 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Argentina là 32,2 tuổi.

Dân số Argentina (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Argentina dự kiến sẽ tăng 283.982 người và đạt 46.198.664 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 278.021 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 5.961 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Argentina để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Argentina vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 1.708 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 947 người chết trung bình mỗi ngày
 • 16 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Argentina sẽ tăng trung bình 778 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Argentina 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Argentina ước tính là 45.917.069 người, tăng 263.566 người so với dân số 45.630.699 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 282.664 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -19.098 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,954 (954 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Argentina trong năm 2023:

 • 624.859 trẻ được sinh ra
 • 342.195 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 282.664 người
 • Di cư: -19.098 người
 • 22.418.057 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 23.499.012 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Argentina 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Argentina 1951 - 2020

Bảng dân số Argentina 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 45195774 0.93 415097 4800 31.5 2.27 17 92.8 41919857 0.58 7794798739 32
2019 44780677 0.95 419527 4800 30.7 2.32 16 92.7 41489566 0.58 7713468100 31
2018 44361150 0.97 424010 4800 30.7 2.32 16 92.5 41055867 0.58 7631091040 31
2017 43937140 0.99 428680 4800 30.7 2.32 16 92.4 40618237 0.58 7547858925 32
2016 43508460 1.01 433044 4800 30.7 2.32 16 92.3 40175981 0.58 7464022049 32
2015 43075416 1.04 435933 6000 30.5 2.33 16 92.2 39728358 0.58 7379797139 32
2010 40895752 1.01 400564 -24000 29.6 2.37 15 91.6 37451589 0.59 6956823603 32
2005 38892931 1.07 404429 -25000 28.5 2.48 14 90.6 35243134 0.59 6541907027 30
2000 36870787 1.15 408523-25600 27.6 2.63 13 89.6 33033759 0.60 6143493823 31
1995 34828170 1.32 441904 -21000 27.1 2.91 13 88.6 30852828 0.61 5744212979 31
1990 32618651 1.54 480474 32000 27.0 3.05 12 87.3 28469564 0.61 5327231061 31
1985 30216279 1.61 463950 28000 27.1 3.15 11 85.5 25841892 0.62 4870921740 29
1980 27896528 1.52 406150 -46000 27.2 3.40 10 83.5 23296076 0.63 4458003514 29
1975 25865776 1.61 397043 28400 27.2 3.15 9 81.6 21106293 0.63 4079480606 28
1970 23880561 1.51 344182 26000 27.1 3.05 9 79.2 18909965 0.65 3700437046 28
1965 22159650 1.59 335574 24400 26.9 3.09 8 76.8 17017687 0.66 3339583597 28
1960 20481779 1.74 338472 28167 26.6 3.13 7 74.1 15177946 0.67 3034949748 28
1955 18789418 1.98 350301 56018 26.0 3.15 7 70.2 13181070 0.68 2773019936 28

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Argentina

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 45195774 0.97 424072 4800 31.5 2.27 17 92.8 41919857 0.58 7794798739 32
2025 47192100 0.87 399265 3800 32.7 2.27 17 93.3 44010474 0.58 8184437460 32
2030 49056162 0.78 372812 3080 33.8 2.27 18 93.8 45993580 0.57 8548487400 34
2035 50758200 0.68 340408 2400 34.9 2.27 19 94.3 47852574 0.57 8887524213 36
2040 52296794 0.60 307719 1600 36.0 2.27 19 94.8 49575892 0.57 9198847240 35
2045 53665212 0.52 273684 1200 37.1 2.27 20 95.3 51150822 0.57 9481803274 37
2050 54867256 0.44 240409   38.2 2.27 20 95.8 52564488 0.56 9735033990 37

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Argentina

Mật độ dân số của Argentina là 17 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 14/07/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Argentina chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Argentina. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Argentina là 2.740.455 km2.

Cơ cấu tuổi của Argentina

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Argentina có phân bố các độ tuổi như sau:

25,4% 63,6% 11,0%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 11.202.462 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (5.732.425 nam / 5.470.036 nữ)
 • 28.035.921 người từ 15 đến 64 tuổi (13.992.603 nam / 14.043.317 nữ)
 • 4.860.589 người trên 64 tuổi (2.002.975 nam / 2.857.613 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Argentina năm 2022 là 55,5%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Argentina là 37,2%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Argentina là 18,3%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Argentina là 78,0 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 74,6 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 81,3 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 32.264.897 người hoặc 98,08% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Argentina có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 631.613 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Argentina (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.