Dân số Guiana thuộc Pháp

319.107

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Guiana thuộc Pháp319.107 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Guiana thuộc Pháp hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Guiana thuộc Pháp đang đứng thứ 182 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Guiana thuộc Pháp là 4 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất81.085 km2.
 • 86,51% dân số sống ở thành thị (281.920 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Guiana thuộc Pháp là 24,2 tuổi.

Dân số Guiana thuộc Pháp (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Guiana thuộc Pháp dự kiến sẽ tăng 7.641 người và đạt 323.627 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 6.459 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 1.182 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Guiana thuộc Pháp để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Guiana thuộc Pháp vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 21 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 4 người chết trung bình mỗi ngày
 • 3 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Guiana thuộc Pháp sẽ tăng trung bình 21 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Guiana thuộc Pháp 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Guiana thuộc Pháp ước tính là 315.965 người, tăng 7.598 người so với dân số 308.345 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 6.416 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 1.182 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,981 (981 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Guiana thuộc Pháp trong năm 2023:

 • 7.656 trẻ được sinh ra
 • 1.240 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 6.416 người
 • Di cư: 1.182 người
 • 156.467 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 159.498 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Guiana thuộc Pháp 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Guiana thuộc Pháp 1951 - 2020

Bảng dân số Guiana thuộc Pháp 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 298682 2.70 7850 1200 25.1 3.36 4 87.3 260877 0.00 7794798739 182
2019 290832 2.79 7894 1200 24.8 3.41 4 87.3 254008 0.00 7713468100 182
2018 282938 2.82 7747 1200 24.8 3.41 3 87.4 247195 0.00 7631091040 183
2017 275191 2.75 7370 1200 24.8 3.41 3 87.4 240441 0.00 7547858925 185
2016 267821 2.61 6822 1200 24.8 3.41 3 87.3 233712 0.00 7464022049 185
2015 260999 2.30 5599 -211 24.8 3.42 3 87.0 226996 0.00 7379797139 185
2010 233002 2.80 6006 601 24.6 3.60 3 83.3 194192 0.00 6956823603 185
2005 202971 4.46 7961 3460 23.5 3.65 2 81.5 165336 0.00 6541907027 185
2000 163165 3.50 51531320 23.9 3.93 2 79.1 129081 0.00 6143493823 186
1995 137400 3.48 4323 890 23.9 4.05 2 77.0 105731 0.00 5744212979 190
1990 115784 6.02 5869 3350 24.1 3.73 1 74.6 86423 0.00 5327231061 191
1985 86439 5.23 3892 2155 23.8 3.58 1 72.7 62799 0.00 4870921740 195
1980 66977 3.56 2151 1019 23.1 3.30 1 70.8 47392 0.00 4458003514 197
1975 56223 3.24 1659 506 21.0 4.18 1 69.1 38862 0.00 4079480606 201
1970 47930 4.27 1808 807 21.7 5.00 1 67.4 32321 0.00 3700437046 203
1965 38892 3.96 1372 695 22.5 5.02 0 65.7 25569 0.00 3339583597 204
1960 32032 2.37 708 141 24.8 4.92 0 63.3 20285 0.00 3034949748 205
1955 28490 2.26 604 46 25.5 5.00 0 58.6 16687 0.00 2773019936 204

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Guiana thuộc Pháp

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 298682 2.73 7537 1200 25.1 3.36 4 87.3 260877 0.00 7794798739 182
2025 337487 2.47 7761 1200 26.1 3.36 4 87.8 296315 0.00 8184437460 182
2030 377611 2.27 8025 1200 27.3 3.36 5 88.4 333689 0.00 8548487400 180
2035 419025 2.10 8283 1200 28.3 3.36 5 89.0 372724 0.00 8887524213 179
2040 460896 1.92 8374 1200 29.2 3.36 6 89.6 412890 0.01 9198847240 177
2045 502729 1.75 8367 1200 30.0 3.36 6 90.2 453292 0.01 9481803274 176
2050 544807 1.62 8416   31.1 3.36 7 90.6 493365 0.01 9735033990 176

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Guiana thuộc Pháp

Mật độ dân số của Guiana thuộc Pháp là 4 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Guiana thuộc Pháp chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Guiana thuộc Pháp. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Guiana thuộc Pháp là 81.085 km2.

Cơ cấu tuổi của Guiana thuộc Pháp

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Guiana thuộc Pháp có phân bố các độ tuổi như sau:

18,5% 64,7% 16,8%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 51.891 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (26.577 nam / 25.312 nữ)
 • 181.145 người từ 15 đến 64 tuổi (90.651 nam / 90.494 nữ)
 • 46.900 người trên 64 tuổi (19.685 nam / 27.212 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Guiana thuộc Pháp năm 2022 là 60,2%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Guiana thuộc Pháp là 50,0%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Guiana thuộc Pháp là 10,2%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Guiana thuộc Pháp là 77,6 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 75,0 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 80,5 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Guiana thuộc Pháp (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.