Dân số Peru

34.695.597

14/07/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Peru34.695.597 người vào ngày 14/07/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Peru hiện chiếm 0,43% dân số thế giới.
 • Peru đang đứng thứ 43 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Peru là 27 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất1.281.219 km2.
 • 78,94% dân số sống ở thành thị (27.163.976 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Peru là 29,1 tuổi.

Dân số Peru (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Peru dự kiến sẽ tăng 330.725 người và đạt 34.848.917 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 385.040 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -54.315 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Peru để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Peru vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 1.600 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 545 người chết trung bình mỗi ngày
 • -149 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Peru sẽ tăng trung bình 906 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Peru 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Peru ước tính là 34.517.972 người, tăng 303.131 người so với dân số 34.187.465 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 391.952 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -88.821 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,986 (986 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Peru trong năm 2023:

 • 588.886 trẻ được sinh ra
 • 196.934 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 391.952 người
 • Di cư: -88.821 người
 • 17.137.321 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 17.380.651 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Peru 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Peru 1951 - 2020

Bảng dân số Peru 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 32971854 1.42 461401 99069 31.0 2.27 26 79.1 26082479 0.42 7794798739 43
2019 32510453 1.63 521193 99069 28.2 2.37 25 79.1 25721093 0.42 7713468100 43
2018 31989260 1.73 544962 99069 28.2 2.37 25 79.3 25360100 0.42 7631091040 43
2017 31444298 1.68 518266 99069 28.2 2.37 25 79.5 24999015 0.42 7547858925 43
2016 30926032 1.49 455298 99069 28.2 2.37 24 79.7 24637142 0.41 7464022049 43
2015 30470734 0.98 288612 -124962 27.5 2.40 24 79.7 24271929 0.41 7379797139 43
2010 29027674 0.82 232306 -240552 25.5 2.68 23 77.3 22450249 0.42 6956823603 41
2005 27866145 1.04 281240 -181956 24.1 2.72 22 74.3 20717275 0.43 6541907027 38
2000 26459944 1.72 432157-51160 22.7 3.05 21 71.5 18928687 0.43 6143493823 38
1995 24299160 1.94 445545 -70920 21.2 3.62 19 70.2 17055649 0.42 5744212979 37
1990 22071433 2.22 459712 -56120 20.1 4.20 17 68.1 15038734 0.41 5327231061 38
1985 19772872 2.42 445052 -35100 19.2 4.73 15 66.1 13068523 0.41 4870921740 38
1980 17547610 2.61 424573 -18820 18.5 5.37 14 63.9 11209453 0.39 4458003514 38
1975 15424744 2.76 392990 -16520 17.9 6.03 12 60.7 9360547 0.38 4079480606 39
1970 13459794 2.82 349680 -9780 17.6 6.55 11 56.9 7658573 0.36 3700437046 39
1965 11711392 2.89 311275 -5860 17.7 6.88 9 51.4 6020628 0.35 3339583597 44
1960 10155015 2.77 259325 -3900 18.2 6.95 8 46.4 4709872 0.33 3034949748 40
1955 8858389 2.64 216189 -3100 18.7 6.95 7 43.5 3856003 0.32 2773019936 44

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Peru

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 32971854 1.59 500224 99069 31.0 2.27 26 79.1 26082479 0.42 7794798739 43
2025 34517495 0.92 309128 -63800 32.6 2.27 27 80.8 27880400 0.42 8184437460 45
2030 36030592 0.86 302619 -25400 34.2 2.27 28 82.3 29642906 0.42 8548487400 48
2035 37387960 0.74 271474 -12200 35.6 2.27 29 83.8 31327208 0.42 8887524213 49
2040 38552106 0.62 232829 -9860 36.8 2.27 30 85.4 32918395 0.42 9198847240 50
2045 39551259 0.51 199831 -5920 38.0 2.27 31 86.9 34384997 0.42 9481803274 50
2050 40373987 0.41 164546   39.4 2.27 32 88.3 35667261 0.41 9735033990 52

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Peru

Mật độ dân số của Peru là 27 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 14/07/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Peru chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Peru. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Peru là 1.281.219 km2.

Cơ cấu tuổi của Peru

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Peru có phân bố các độ tuổi như sau:

28,5% 65,1% 6,4%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 9.131.978 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (4.644.556 nam / 4.487.422 nữ)
 • 20.830.895 người từ 15 đến 64 tuổi (10.193.189 nam / 10.637.706 nữ)
 • 2.039.854 người trên 64 tuổi (969.043 nam / 1.070.811 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Peru năm 2022 là 50,7%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Peru là 36,4%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Peru là 14,3%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Peru là 77,0 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 74,7 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 79,3 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 21.594.561 người hoặc 94,42% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Peru có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 1.276.188 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Peru (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.