Dân số Albania

2.826.592

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Albania2.826.592 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Albania hiện chiếm 0,03% dân số thế giới.
 • Albania đang đứng thứ 140 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Albania là 103 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất27.393 km2.
 • 64,52% dân số sống ở thành thị (1.904.065 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Albania là 38,2 tuổi.

Dân số Albania (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Albania dự kiến sẽ giảm -6.419 người và đạt 2.823.951 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 3.876 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -10.295 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Albania để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Albania vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 78 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 67 người chết trung bình mỗi ngày
 • -28 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Albania sẽ giảm trung bình -18 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Albania 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Albania ước tính là 2.828.089 người, giảm -9.882 người so với dân số 2.836.789 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến -706 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -9.176 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,036 (1.036 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Albania trong năm 2023:

 • 28.538 trẻ được sinh ra
 • 29.244 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: - -706 người
 • Di cư: -9.176 người
 • 1.439.047 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 1.389.042 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Albania 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Albania 1951 - 2020

Bảng dân số Albania 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 2877797 -0.11 -3120 -14000 36.4 1.62 105 63.5 1827362 0.04 7794798739 140
2019 2880917 -0.06 -1823 -14000 35.2 1.69 105 62.5 1799162 0.04 7713468100 140
2018 2882740 -0.05 -1429 -14000 35.2 1.69 105 61.4 1769975 0.04 7631091040 140
2017 2884169 -0.08 -2269 -14000 35.2 1.69 105 60.3 1740032 0.04 7547858925 140
2016 2886438 -0.14 -4075 -14000 35.2 1.69 105 59.2 1709611 0.04 7464022049 141
2015 2890513 -0.39 -11502 -27318 34.9 1.71 105 58.1 1679011 0.04 7379797139 141
2010 2948023 -0.92 -27757 -43472 32.2 1.64 108 52.0 1533860 0.04 6956823603 138
2005 3086810 -0.27 -8487 -35355 29.1 1.95 113 46.6 1438933 0.05 6541907027 134
2000 3129243 0.10 3261-35921 27.0 2.38 114 41.6 1303137 0.05 6143493823 131
1995 3112936 -1.08 -34627 -88642 24.6 2.79 114 38.8 1208874 0.05 5744212979 130
1990 3286073 2.05 63280 -20 24.0 3.15 120 36.4 1195379 0.06 5327231061 125
1985 2969672 2.05 57396 -20 22.8 3.41 108 35.0 1040849 0.06 4870921740 125
1980 2682690 2.15 54192 -20 21.4 3.90 98 33.7 905234 0.06 4458003514 125
1975 2411732 2.32 52205 -20 20.2 4.60 88 32.7 788758 0.06 4079480606 126
1970 2150707 2.55 50907 -20 19.6 5.26 78 31.7 682607 0.06 3700437046 125
1965 1896171 2.99 52016 -20 19.7 6.23 69 31.2 592158 0.06 3339583597 127
1960 1636090 2.87 43219 -20 20.2 6.55 60 30.7 502359 0.05 3034949748 124
1955 1419994 2.37 31364 -20 20.6 6.23 52 26.9 381458 0.05 2773019936 127

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Albania

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 2877797 -0.09 -2543 -14000 36.4 1.62 105 63.5 1827362 0.04 7794798739 140
2025 2840464 -0.26 -7467 -14000 38.4 1.62 104 68.6 1948831 0.03 8184437460 141
2030 2786974 -0.38 -10698 -11000 40.7 1.62 102 73.1 2038245 0.03 8548487400 143
2035 2721082 -0.48 -13178 -8000 43.2 1.62 99 76.8 2090417 0.03 8887524213 145
2040 2634384 -0.65 -17340 -8000 45.7 1.62 96 80.0 2106349 0.03 9198847240 146
2045 2533645 -0.78 -20148 -8000 47.9 1.62 92 83.0 2101720 0.03 9481803274 147
2050 2424061 -0.88 -21917   50.0 1.62 88 85.9 2083271 0.02 9735033990 148

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Albania

Mật độ dân số của Albania là 103 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Albania chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Albania. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Albania là 27.393 km2.

Cơ cấu tuổi của Albania

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Albania có phân bố các độ tuổi như sau:

21,4% 68,1% 10,5%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 618.868 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (325.682 nam / 293.157 nữ)
 • 1.969.587 người từ 15 đến 64 tuổi (962.185 nam / 1.007.373 nữ)
 • 302.640 người trên 64 tuổi (143.022 nam / 159.617 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Albania năm 2022 là 50,6%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Albania là 25,7%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Albania là 24,9%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Albania là 78,1 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 75,9 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 80,6 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 2.217.921 người hoặc 97,61% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Albania có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 54.306 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Albania (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.