Dân số Andorra

80.318

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Andorra80.318 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Andorra hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Andorra đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Andorra là 171 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất470 km2.
 • 87,81% dân số sống ở thành thị (68.043 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Andorra là 0,0 tuổi.

Dân số Andorra (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Andorra dự kiến sẽ tăng 253 người và đạt 80.466 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 253 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Andorra để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Andorra vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 1 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Andorra sẽ tăng trung bình 1 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Andorra 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Andorra ước tính là 80.216 người, tăng 264 người so với dân số 79.960 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 264 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Andorra trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 264 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 80.216 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Andorra 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Andorra 1951 - 2020

Bảng dân số Andorra 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 77142 0.18 136 164 87.9 67811 0.00 7713468100 203
2018 77006 0.01 5 164 88 67766 0.00 7631091040 203
2017 77001 -0.38 -296 164 88.1 67845 0.00 7547858925 203
2016 77297 -0.92 -714 164 88.2 68199 0 7464022049 203
2015 78011 -1.57 -1288 166 88.3 68921 0 7379797139 203
2010 84449 1.38 1116 180 88.8 75007 0 6956823603 203
2005 78867 3.82 2695 168 90.3 71205 0 6541907027 203
2000 65390 0.48 308 139 92.4 60417 0 6143493823 204
1995 63850 3.21 1868 136 93.7 59803 0 5744212979 204
1990 54509 4.09 1982 116 94.7 51627 0 5327231061 206
1985 44600 4.34 1707 95 95.2 42441 0 4870921740 207
1980 36067 3.27 1072 77 92.1 33205 0 4458003514 208
1975 30705 4.81 1286 65 87.3 26791 0 4079480606208
1970 24276 5.53 1145 52 80.2 19458 0 3700437046 210
1965 18549 6.7 1028 39 24.2 4484 0 3339583597216
1960 13411 7.75 836 29 58.5 7839 0 3034949748 215
1955 9232 8.3 607 20 48.6 4484 0 2773019936 216

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Andorra

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 77265 -0.19 -149 164 87.8 67857 0 7794798739 203
2025 77775 0.13 102 165 87.7 68233 0 8184437460203
2030 77925 0.04 30 166 88.1 68629 0 8548487400 203
2035 77978 0.01 11 166 88.7 69151 0 8887524213 203
2040 77859 -0.03 -24 166 89.5 69701 0 9198847240 204
2045 77316 -0.14 -109 165 90.5 69991 0 9481803274 204
2050 76118 -0.31 -240 162 91.5 69653 0 9735033990 204

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Andorra

Mật độ dân số của Andorra là 171 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Andorra chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Andorra. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Andorra là 470 km2.

Cơ cấu tuổi của Andorra

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Andorra có phân bố các độ tuổi như sau:

15,6% 71,4% 13,0%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 11.253 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (5.779 nam / 5.474 nữ)
 • 51.497 người từ 15 đến 64 tuổi (26.814 nam / 24.683 nữ)
 • 9.354 người trên 64 tuổi (4.677 nam / 4.677 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Andorra (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.