Dân số Cộng hòa Macedonia

2.082.696

14/07/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Cộng hòa Macedonia2.082.696 người vào ngày 14/07/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Cộng hòa Macedonia hiện chiếm 0,03% dân số thế giới.
 • Cộng hòa Macedonia đang đứng thứ 148 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Cộng hòa Macedonia là 83 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất25.224 km2.
 • 59,56% dân số sống ở thành thị (1.242.855 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Cộng hòa Macedonia là 39,3 tuổi.

Dân số Cộng hòa Macedonia (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Cộng hòa Macedonia dự kiến sẽ giảm -2.973 người và đạt 2.082.709 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 1.004 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -3.977 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Cộng hòa Macedonia để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Cộng hòa Macedonia vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 54 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 51 người chết trung bình mỗi ngày
 • -11 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Cộng hòa Macedonia sẽ giảm trung bình -8 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Cộng hòa Macedonia 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Cộng hòa Macedonia ước tính là 2.082.702 người, giảm -7.920 người so với dân số 2.088.656 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến -4.953 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -2.967 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,000 (1.000 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Cộng hòa Macedonia trong năm 2023:

 • 19.769 trẻ được sinh ra
 • 24.722 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: - -4.953 người
 • Di cư: -2.967 người
 • 1.041.351 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 1.041.351 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Cộng hòa Macedonia 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Cộng hòa Macedonia 1951 - 2020

Bảng dân số Cộng hòa Macedonia 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 2083374 0.00 -85 -1000 39.1 1.50 83 58.6 1221133 0.03 7794798739 148
2019 2083459 0.02 502 -1000 37.8 1.50 83 58.3 1214639 0.03 7713468100 148
2018 2082957 0.05 961 -1000 37.8 1.50 83 58.0 1208563 0.03 7631091040 148
2017 2081996 0.06 1253 -1000 37.8 1.50 83 57.8 1202988 0.03 7547858925 147
2016 2080743 0.07 1415 -1000 37.8 1.50 83 57.6 1198008 0.03 7464022049 146
2015 2079328 0.08 1717 -1771 37.4 1.50 82 57.4 1193694 0.03 7379797139 146
2010 2070741 0.10 2094 -1480 35.7 1.46 82 57.1 1182169 0.03 6956823603 144
2005 2060273 0.25 5091 -2914 34.0 1.64 82 57.5 1185317 0.03 6541907027 143
2000 2034819 0.51 10313-1000 32.3 1.83 81 58.5 1191344 0.03 6143493823 143
1995 1983252 -0.13 -2595 -20021 30.7 2.12 79 59.6 1181760 0.03 5744212979 143
1990 1996228 0.15 2939 -19764 29.2 2.27 79 57.8 1153603 0.04 5327231061 142
1985 1981534 0.59 11467 -14550 27.6 2.45 79 55.7 1103639 0.04 4870921740 137
1980 1924197 1.31 24237 -2950 25.9 2.54 76 53.5 1028843 0.04 4458003514 134
1975 1803010 0.94 16442 -12200 24.0 2.86 71 50.6 911764 0.04 4079480606 133
1970 1720800 1.56 25673 -5796 22.5 3.44 68 47.1 810133 0.05 3700437046 133
1965 1592433 1.36 20753 -8188 21.7 3.65 63 40.4 642632 0.05 3339583597 129
1960 1488667 1.35 19244 -8988 21.5 4.14 59 34.0 506451 0.05 3034949748 131
1955 1392449 2.11 27601 0 21.6 5.06 55 28.4 395856 0.05 2773019936 129

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Cộng hòa Macedonia

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 2083374 0.04 809 -1000 39.1 1.50 83 58.6 1221133 0.03 7794798739 148
2025 2073805 -0.09 -1914 -1000 41.0 1.50 82 60.7 1258951 0.03 8184437460 149
2030 2050747 -0.22 -4612 -1000 42.9 1.50 81 63.5 1302884 0.02 8548487400 150
2035 2014291 -0.36 -7291 -1000 44.7 1.50 80 66.6 1341550 0.02 8887524213 152
2040 1966965 -0.47 -9465 -1000 46.3 1.50 78 69.6 1369904 0.02 9198847240 152
2045 1913371 -0.55 -10719 -1000 47.5 1.50 76 72.7 1390498 0.02 9481803274 152
2050 1856775 -0.60 -11319   48.3 1.50 74 75.7 1405212 0.02 9735033990 153

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Cộng hòa Macedonia

Mật độ dân số của Cộng hòa Macedonia là 83 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 14/07/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Cộng hòa Macedonia chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Cộng hòa Macedonia. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Cộng hòa Macedonia là 25.224 km2.

Cơ cấu tuổi của Cộng hòa Macedonia

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Cộng hòa Macedonia có phân bố các độ tuổi như sau:

18,5% 70,0% 11,6%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 384.548 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (199.223 nam / 185.326 nữ)
 • 1.458.021 người từ 15 đến 64 tuổi (735.782 nam / 722.239 nữ)
 • 240.913 người trên 64 tuổi (103.924 nam / 136.989 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Cộng hòa Macedonia năm 2022 là 46,5%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Cộng hòa Macedonia là 23,5%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Cộng hòa Macedonia là 22,9%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Cộng hòa Macedonia là 75,3 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 73,2 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 77,5 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 1.661.897 người hoặc 97,82% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Cộng hòa Macedonia có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 37.037 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Cộng hòa Macedonia (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.