Dân số Serbia

7.095.520

14/07/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Serbia7.095.520 người vào ngày 14/07/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Serbia hiện chiếm 0,09% dân số thế giới.
 • Serbia đang đứng thứ 99 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Serbia là 81 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất87.428 km2.
 • 57,17% dân số sống ở thành thị (4.916.950 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Serbia là 43,4 tuổi.

Dân số Serbia (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Serbia dự kiến sẽ giảm -52.049 người và đạt 7.077.042 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến -29.959 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -22.090 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Serbia để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Serbia vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 175 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 257 người chết trung bình mỗi ngày
 • -61 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Serbia sẽ giảm trung bình -143 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Serbia 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Serbia ước tính là 7.117.013 người, giảm -72.288 người so với dân số 7.181.140 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến -54.140 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -18.148 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,959 (959 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Serbia trong năm 2023:

 • 65.195 trẻ được sinh ra
 • 119.335 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: - -54.140 người
 • Di cư: -18.148 người
 • 3.484.030 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 3.632.983 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Serbia 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Serbia 1951 - 2020

Bảng dân số Serbia 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 8737371 -0.40 -34864 4000 41.6 1.46 100 56.2 4913067 0.11 7794798739 99
2019 8772235 -0.35 -30519 4000 40.7 1.46 100 56.0 4913420 0.11 7713468100 99
2018 8802754 -0.30 -26874 4000 40.7 1.46 101 55.8 4914777 0.12 7631091040 98
2017 8829628 -0.27 -24335 4000 40.7 1.46 101 55.7 4917595 0.12 7547858925 97
2016 8853963 -0.26 -22814 4000 40.7 1.46 101 55.6 4922488 0.12 7464022049 96
2015 8876777 -0.26 -22895 5912 40.5 1.46 101 55.5 4929837 0.12 7379797139 96
2010 8991254 -0.44 -40514 -23911 38.7 1.58 103 55.2 4965736 0.13 6956823603 92
2005 9193825 -0.63 -58758 -55266 37.2 1.71 105 54.0 4965292 0.14 6541907027 85
2000 9487616 -0.82 -79306-99180 36.1 1.83 108 52.8 5006497 0.15 6143493823 81
1995 9884147 0.76 73294 35670 34.1 1.96 113 51.7 5105295 0.17 5744212979 75
1990 9517675 0.56 52854 -5498 33.2 2.23 109 50.4 4796240 0.18 5327231061 72
1985 9253405 0.76 69022 -2072 32.1 2.32 106 48.3 4473184 0.19 4870921740 70
1980 8908294 0.95 82225 1536 30.9 2.37 102 46.1 4110857 0.20 4458003514 65
1975 8497170 0.91 75462 -4130 29.9 2.36 97 43.1 3664637 0.21 4079480606 64
1970 8119860 0.72 56955 -17949 30.1 2.43 93 39.7 3227141 0.22 3700437046 64
1965 7835083 0.73 55671 -17628 29.2 2.51 90 34.2 2679749 0.23 3339583597 56
1960 7556727 0.87 64361 -10011 27.9 2.57 86 29.1 2196260 0.25 3034949748 58
1955 7234922 1.45 100533 7041 26.5 3.22 83 24.4 1766738 0.26 2773019936 56

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Serbia

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 8737371 -0.32 -27881 4000 41.6 1.46 100 56.2 4913067 0.11 7794798739 99
2025 8505260 -0.54 -46422 -10000 42.8 1.46 97 57.9 4923756 0.10 8184437460 103
2030 8250431 -0.61 -50966 -10000 44.1 1.46 94 60.0 4953049 0.10 8548487400 103
2035 7973562 -0.68 -55374 -10000 45.6 1.46 91 62.6 4993461 0.09 8887524213 106
2040 7680064 -0.75 -58700 -10000 46.8 1.46 88 65.6 5040576 0.08 9198847240 110
2045 7380760 -0.79 -59861 -10000 47.8 1.46 84 68.9 5087709 0.08 9481803274 115
2050 7083833 -0.82 -59385   48.8 1.46 81 72.3 5121466 0.07 9735033990 115

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Serbia

Mật độ dân số của Serbia là 81 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 14/07/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Serbia chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Serbia. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Serbia là 87.428 km2.

Cơ cấu tuổi của Serbia

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Serbia có phân bố các độ tuổi như sau:

15,1% 68,5% 16,5%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 1.323.034 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (682.612 nam / 640.334 nữ)
 • 6.017.026 người từ 15 đến 64 tuổi (3.010.051 nam / 3.006.975 nữ)
 • 1.449.694 người trên 64 tuổi (593.308 nam / 856.474 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Serbia năm 2022 là 53,0%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Serbia là 22,8%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Serbia là 30,3%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Serbia là 75,2 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 72,4 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 78,1 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 7.325.599 người hoặc 98,11% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Serbia có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 141.121 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Serbia (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.