Dân số Tây Ban Nha

47.477.490

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Tây Ban Nha47.477.490 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Tây Ban Nha hiện chiếm 0,59% dân số thế giới.
 • Tây Ban Nha đang đứng thứ 30 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Tây Ban Nha là 95 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất498.535 km2.
 • 81,56% dân số sống ở thành thị (37.829.585 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Tây Ban Nha là 45,3 tuổi.

Dân số Tây Ban Nha (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Tây Ban Nha dự kiến sẽ giảm -46.255 người và đạt 47.448.540 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến -89.660 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 43.405 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Tây Ban Nha để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Tây Ban Nha vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 955 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 1.200 người chết trung bình mỗi ngày
 • 119 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Tây Ban Nha sẽ giảm trung bình -127 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Tây Ban Nha 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Tây Ban Nha ước tính là 47.498.206 người, giảm -39.002 người so với dân số 47.541.049 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến -82.851 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 43.849 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,967 (967 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Tây Ban Nha trong năm 2023:

 • 351.908 trẻ được sinh ra
 • 434.759 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: - -82.851 người
 • Di cư: 43.849 người
 • 23.350.669 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 24.147.537 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Tây Ban Nha 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Tây Ban Nha 1951 - 2020

Bảng dân số Tây Ban Nha 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 46754778 0.04 18002 40000 44.9 1.33 94 80.3 37543537 0.60 7794798739 30
2019 46736776 0.09 43918 40000 43.0 1.33 94 80.1 37415111 0.61 7713468100 30
2018 46692858 0.10 45430 40000 43.0 1.33 94 79.8 37267072 0.61 7631091040 30
2017 46647428 0.03 13288 40000 43.0 1.33 94 79.6 37120403 0.62 7547858925 30
2016 46634140 -0.08 -37786 40000 43.0 1.33 93 79.3 37003839 0.62 7464022049 30
2015 46671926 -0.11 -51818 -104088 42.5 1.33 94 79.1 36933458 0.63 7379797139 30
2010 46931015 1.29 582378 454770 40.0 1.45 94 78.2 36702035 0.67 6956823603 27
2005 44019123 1.52 638874 581642 39.1 1.28 88 77.3 34028496 0.67 6541907027 28
2000 40824754 0.52 207467186214 37.6 1.19 82 76.4 31194106 0.66 6143493823 28
1995 39787419 0.30 116979 63854 35.5 1.28 80 76.1 30259317 0.69 5744212979 28
1990 39202525 0.24 93730 -13536 33.4 1.46 79 75.6 29617580 0.74 5327231061 26
1985 38733876 0.54 207136 -8658 31.6 1.88 78 74.4 28821455 0.80 4870921740 25
1980 37698196 0.99 363797 15381 30.4 2.55 76 73.0 27511836 0.85 4458003514 24
1975 35879209 1.15 399092 19398 29.9 2.85 72 69.8 25028014 0.88 4079480606 22
1970 33883749 1.06 347497 -29187 29.8 2.84 68 66.2 22440001 0.92 3700437046 22
1965 32146263 1.12 348770 -38761 30.0 2.81 64 61.5 19756731 0.96 3339583597 17
1960 30402411 0.92 270803 -91005 29.2 2.70 61 56.7 17246904 1.00 3034949748 18
1955 29048395 0.69 195732 -101007 28.6 2.53 58 54.4 15792936 1.05 2773019936 17

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Tây Ban Nha

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 46754778 0.04 16570 40000 44.9 1.33 94 80.3 37543537 0.60 7794798739 30
2025 46577094 -0.08 -35537 40000 47.3 1.33 93 81.6 37995950 0.57 8184437460 34
2030 46230140 -0.15 -69391 40000 49.6 1.33 93 83.1 38419742 0.54 8548487400 36
2035 45780170 -0.20 -89994 40000 51.4 1.33 92 84.7 38784560 0.52 8887524213 37
2040 45224891 -0.24 -111056 38868 52.6 1.33 91 86.4 39069987 0.49 9198847240 39
2045 44536596 -0.31 -137659 38931 53.2 1.33 89 88.0 39194161 0.47 9481803274 45
2050 43637410 -0.41 -179837   53.2 1.33 87 89.5 39072958 0.45 9735033990 47

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Tây Ban Nha

Mật độ dân số của Tây Ban Nha là 95 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Tây Ban Nha chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Tây Ban Nha. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Tây Ban Nha là 498.535 km2.

Cơ cấu tuổi của Tây Ban Nha

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Tây Ban Nha có phân bố các độ tuổi như sau:

15,1% 67,7% 17,1%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 6.967.571 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (3.587.515 nam / 3.380.056 nữ)
 • 31.162.021 người từ 15 đến 64 tuổi (15.777.429 nam / 15.384.592 nữ)
 • 7.870.085 người trên 64 tuổi (3.334.977 nam / 4.535.108 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Tây Ban Nha năm 2022 là 53,6%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Tây Ban Nha là 20,9%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Tây Ban Nha là 32,7%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Tây Ban Nha là 84,1 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 81,4 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 86,7 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 38.290.496 người hoặc 98,10% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Tây Ban Nha có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 741.610 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Tây Ban Nha (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.