Dân số Trung Quốc

1.425.284.757

13/04/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Trung Quốc1.425.284.757 người vào ngày 13/04/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Trung Quốc hiện chiếm 17,59% dân số thế giới.
 • Trung Quốc đang đứng thứ 1 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Trung Quốc là 152 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất9.390.784 km2.
 • 64,46% dân số sống ở thành thị (926.375.811 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Trung Quốc là 39,5 tuổi.

Dân số Trung Quốc (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm -492.570 người và đạt 1.424.864.149 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến -318.401 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -174.169 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Trung Quốc để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Trung Quốc vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 28.978 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 29.851 người chết trung bình mỗi ngày
 • -477 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Trung Quốc sẽ giảm trung bình -1.350 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Trung Quốc 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Trung Quốc ước tính là 1.425.493.416 người, giảm -215.985 người so với dân số 1.425.849.288 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến -45.655 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -170.330 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,051 (1.051 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Trung Quốc trong năm 2023:

 • 10.660.034 trẻ được sinh ra
 • 10.705.689 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: - -45.655 người
 • Di cư: -170.330 người
 • 730.469.810 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 695.023.606 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Trung Quốc 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Trung Quốc 1951 - 2020

Bảng dân số Trung Quốc 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 1439323776 0.39 5540090 -348399 38.4 1.69 153 60.8 875075919 18.47 7794798739 1
2019 1433783686 0.43 6135900 -348399 37.0 1.65 153 59.7 856409297 18.59 7713468100 1
2018 1427647786 0.47 6625995 -348399 37.0 1.65 152 58.6 837022095 18.71 7631091040 1
2017 1421021791 0.49 6972440 -348399 37.0 1.65 151 57.5 816957613 18.83 7547858925 1
2016 1414049351 0.51 7201481 -348399 37.0 1.65 151 56.3 796289491 18.94 7464022049 1
2015 1406847870 0.55 7607451 -310442 36.7 1.64 150 55.1 775352918 19.06 7379797139 1
2010 1368810615 0.57 7606847 -435677 35.0 1.62 146 48.9 669353557 19.68 6956823603 1
2005 1330776380 0.62 8045123 -393116 32.6 1.61 142 42.2 561983323 20.34 6541907027 1
2000 1290550765 0.79 9926046-76600 30.0 1.62 137 35.7 460377048 21.01 6143493823 1
1995 1240920535 1.07 12807372 -155996 27.4 1.83 132 30.9 383901711 21.60 5744212979 1
1990 1176883674 1.82 20258863 -86330 24.9 2.73 125 26.3 310022147 22.09 5327231061 1
1985 1075589361 1.47 15100025 -40000 23.5 2.52 115 22.8 244946241 22.08 4870921740 1
1980 1000089235 1.55 14769670 -9401 21.9 3.01 107 19.2 192392094 22.43 4458003514 1
1975 926240885 2.28 19727898 -221096 20.3 4.85 99 17.3 160244444 22.70 4079480606 1
1970 827601394 2.70 20676485 -32000 19.3 6.30 88 17.3 143513192 22.36 3700437046 1
1965 724218968 1.86 12762182 -225145 19.8 6.15 77 18.0 130684595 21.69 3339583597 1
1960 660408056 1.53 9633300 -11900 21.3 5.48 70 16.1 106561743 21.76 3034949748 1
1955 612241554 2.00 11564456 -51205 22.2 6.11 65 13.8 84639825 22.08 2773019936 1

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Trung Quốc

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 1439323776 0.46 6495181 -348399 38.4 1.69 153 60.8 875075919 18.47 7794798739 1
2025 1457908249 0.26 3716895 -371264 40.2 1.69 155 65.6 956553854 17.81 8184437460 1
2030 1464340159 0.09 1286382 -352100 42.6 1.69 156 69.5 1017847445 17.13 8548487400 2
2035 1461083029 -0.04 -651426 -311798 45.0 1.69 156 72.5 1059618626 16.44 8887524213 2
2040 1449031423 -0.17 -2410321 -311801 46.3 1.69 154 74.8 1083464035 15.75 9198847240 2
2045 1429312248 -0.27 -3943835 -311081 47.2 1.69 152 76.4 1092037409 15.07 9481803274 2
2050 1402405170 -0.38 -5381416   47.6 1.69 149 77.9 1091948003 14.41 9735033990 2

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Trung Quốc

Mật độ dân số của Trung Quốc là 152 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 13/04/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Trung Quốc chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Trung Quốc. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Trung Quốc là 9.390.784 km2.

Cơ cấu tuổi của Trung Quốc

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Trung Quốc có phân bố các độ tuổi như sau:

17,6% 73,6% 8,9%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 243.153.190 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (130.977.560 nam / 112.175.630 nữ)
 • 1.016.949.368 người từ 15 đến 64 tuổi (522.638.343 nam / 494.324.849 nữ)
 • 122.392.267 người trên 64 tuổi (58.769.855 nam / 63.622.412 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Trung Quốc năm 2022 là 43,8%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Trung Quốc là 24,8%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Trung Quốc là 19,0%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Trung Quốc là 78,8 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 76,2 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 81,5 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 1.097.869.599 người hoặc 96,36% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Trung Quốc có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 41.472.036 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Trung Quốc (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.