Dân số Hồng Kông

7.496.229

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Hồng Kông7.496.229 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Hồng Kông hiện chiếm 0,09% dân số thế giới.
 • Hồng Kông đang đứng thứ 104 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Hồng Kông là 7.139 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất1.050 km2.
 • 100,00% dân số sống ở thành thị (7.684.801 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Hồng Kông là 46,4 tuổi.

Dân số Hồng Kông (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Hồng Kông dự kiến sẽ tăng 5.072 người và đạt 7.498.727 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến -15.906 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 20.978 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Hồng Kông để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Hồng Kông vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 111 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 155 người chết trung bình mỗi ngày
 • 57 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Hồng Kông sẽ tăng trung bình 14 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Hồng Kông 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Hồng Kông ước tính là 7.494.636 người, tăng 2.744 người so với dân số 7.488.581 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến -13.940 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 16.684 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,841 (841 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Hồng Kông trong năm 2023:

 • 41.409 trẻ được sinh ra
 • 55.349 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: - -13.940 người
 • Di cư: 16.684 người
 • 3.423.677 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 4.070.959 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Hồng Kông 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Hồng Kông 1951 - 2020

Bảng dân số Hồng Kông 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 7496981 0.82 60827 29308 44.8 1.33 7140 N.A. N.A. 0.10 7794798739 104
2019 7436154 0.87 64424 29308 43.5 1.23 7082 N.A. N.A. 0.10 7713468100 104
2018 7371730 0.90 65408 29308 43.5 1.23 7021 N.A. N.A. 0.10 7631091040 104
2017 7306322 0.87 62780 29308 43.5 1.23 6958 N.A. N.A. 0.10 7547858925 104
2016 7243542 0.80 57546 29308 43.5 1.23 6899 N.A. N.A. 0.10 7464022049 104
2015 7185996 0.62 43933 14978 43.2 1.20 6844 N.A. N.A. 0.10 7379797139 104
2010 6966331 0.57 39351 17949 41.2 1.04 6635 N.A. N.A. 0.10 6956823603 103
2005 6769574 0.49 32649 12959 39.1 0.95 6447 N.A. N.A. 0.10 6541907027 99
2000 6606327 1.66 10442075137 36.2 1.06 6292 N.A. N.A. 0.11 6143493823 95
1995 6084227 1.21 71258 31297 34.0 1.26 5795 N.A. N.A. 0.11 5744212979 93
1990 5727938 1.61 88183 44252 31.0 1.36 5455 N.A. N.A. 0.11 5327231061 94
1985 5287022 1.66 83656 32121 28.3 1.72 5035 93.8 4959721 0.11 4870921740 93
1980 4868742 2.96 131957 78097 25.7 2.23 4637 92.4 4496588 0.11 4458003514 96
1975 4208955 1.80 72006 14794 23.1 3.01 4009 90.3 3799487 0.10 4079480606 97
1970 3848924 2.11 76341 14318 21.7 3.65 3666 88.3 3397839 0.10 3700437046 97
1965 3467220 2.62 84234 -5477 21.3 5.05 3302 87.0 3015435 0.10 3339583597 106
1960 3046050 4.26 114678 32793 23.4 4.72 2901 85.7 2611539 0.10 3034949748 98
1955 2472658 4.61 99732 29848 24.0 4.44 2355 85.8 2121568 0.09 2773019936 106

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Hồng Kông

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 7496981 0.85 62197 29308 44.8 1.33 7140 N.A. N.A. 0.10 7794798739 104
2025 7755531 0.68 51710 24000 46.4 1.33 7386 N.A. N.A. 0.09 8184437460 104
2030 8018670 0.67 52628 36440 47.9 1.33 7637 99.6 7987249 0.09 8548487400 105
2035 8118975 0.25 20061 20000 49.7 1.33 7732 N.A. N.A. 0.09 8887524213 105
2040 8140302 0.05 4265 20000 51.3 1.33 7753 N.A. N.A. 0.09 9198847240 107
2045 8105788 -0.08 -6903 20000 52.7 1.33 7720 N.A. N.A. 0.09 9481803274 110
2050 8041048 -0.16 -12948   53.4 1.33 7658 N.A. N.A. 0.08 9735033990 113

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Hồng Kông

Mật độ dân số của Hồng Kông là 7.139 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Hồng Kông chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Hồng Kông. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Hồng Kông là 1.050 km2.

Cơ cấu tuổi của Hồng Kông

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Hồng Kông có phân bố các độ tuổi như sau:

11,6% 74,8% 13,5%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 856.235 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (447.152 nam / 409.010 nữ)
 • 5.521.927 người từ 15 đến 64 tuổi (2.666.089 nam / 2.855.838 nữ)
 • 999.433 người trên 64 tuổi (468.473 nam / 530.960 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Hồng Kông năm 2022 là 51,3%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Hồng Kông là 20,0%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Hồng Kông là 31,2%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Hồng Kông là 85,8 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 83,0 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 88,7 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Hồng Kông (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.