Dân số Pakistan

244.193.958

13/04/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Pakistan244.193.958 người vào ngày 13/04/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Pakistan hiện chiếm 3,01% dân số thế giới.
 • Pakistan đang đứng thứ 5 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Pakistan là 317 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất770.998 km2.
 • 38,09% dân số sống ở thành thị (83.500.516 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Pakistan là 20,9 tuổi.

Dân số Pakistan (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Pakistan dự kiến sẽ tăng 4.724.157 người và đạt 247.574.429 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 4.895.214 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -171.057 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Pakistan để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Pakistan vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 17.842 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 4.430 người chết trung bình mỗi ngày
 • -469 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Pakistan sẽ tăng trung bình 12.943 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Pakistan 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Pakistan ước tính là 242.845.202 người, tăng 4.660.796 người so với dân số 238.126.113 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 4.885.073 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -224.277 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,060 (1.060 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Pakistan trong năm 2023:

 • 6.474.370 trẻ được sinh ra
 • 1.589.297 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 4.885.073 người
 • Di cư: -224.277 người
 • 124.959.182 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 117.886.020 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Pakistan 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Pakistan 1951 - 2020

Bảng dân số Pakistan 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 220892340 2.00 4327022 -233379 22.8 3.55 287 35.1 77437729 2.83 7794798739 5
2019 216565318 2.04 4337032 -233379 22.0 3.73 281 34.9 75510639 2.81 7713468100 5
2018 212228286 2.08 4322077 -233379 22.0 3.73 275 34.7 73630430 2.78 7631091040 5
2017 207906209 2.10 4274856 -233379 22.0 3.73 270 34.5 71795700 2.75 7547858925 5
2016 203631353 2.11 4204389 -233379 22.0 3.73 264 34.4 70005271 2.73 7464022049 6
2015 199426964 2.14 4000465 -215833 21.8 3.78 259 34.2 68226783 2.70 7379797139 6
2010 179424641 2.28 3824127 -67961 20.7 4.17 233 33.3 59691513 2.58 6956823603 6
2005 160304008 2.41 3592086 -130036 19.6 4.71 208 32.6 52301807 2.45 6541907027 6
2000 142343578 2.83 371334894182 18.8 5.37 185 32.1 45687389 2.32 6143493823 7
1995 123776839 2.83 3225784 -204677 18.4 5.96 161 31.6 39104110 2.15 5744212979 8
1990 107647921 3.15 3091282 27958 18.5 6.30 140 30.6 32923693 2.02 5327231061 8
1985 92191510 3.39 2827433 277424 18.6 6.44 120 29.4 27060895 1.89 4870921740 8
1980 78054343 3.16 2247493 134441 18.5 6.60 101 28.1 21910455 1.75 4458003514 10
1975 66816877 2.82 1734963 -27621 18.6 6.60 87 26.3 17592808 1.64 4079480606 10
1970 58142060 2.69 1444817 -41996 19.3 6.60 75 24.8 14416426 1.57 3700437046 10
1965 50917975 2.51 1185857 -18654 19.9 6.60 66 23.5 11954323 1.52 3339583597 14
1960 44988690 2.13 900132 -3340 20.1 6.60 58 22.1 9926658 1.48 3034949748 14
1955 40488030 1.52 589131 -1651 20.1 6.60 53 19.7 7968418 1.46 2773019936 14

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Pakistan

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 220892340 2.07 4293075 -233379 22.8 3.55 287 35.1 77437729 2.83 7794798739 5
2025 242234056 1.86 4268343 -202293 23.8 3.55 314 36.2 87777053 2.96 8184437460 5
2030 262958794 1.66 4144948 -176062 24.9 3.55 341 37.8 99359685 3.08 8548487400 5
2035 282863442 1.47 3980930 -166292 26.1 3.55 367 39.8 112484070 3.18 8887524213 6
2040 302129193 1.33 3853150 -166294 27.4 3.55 392 42.2 127361588 3.28 9198847240 6
2045 320723644 1.20 3718890 -165910 28.7 3.55 416 44.8 143649422 3.38 9481803274 6
2050 338013196 1.06 3457910   30.0 3.55 438 47.4 160228128 3.47 9735033990 5

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Pakistan

Mật độ dân số của Pakistan là 317 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 13/04/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Pakistan chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Pakistan. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Pakistan là 770.998 km2.

Cơ cấu tuổi của Pakistan

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Pakistan có phân bố các độ tuổi như sau:

35,4% 60,4% 4,2%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 69.060.455 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (35.475.647 nam / 33.586.757 nữ)
 • 117.653.066 người từ 15 đến 64 tuổi (60.766.105 nam / 56.886.961 nữ)
 • 8.218.327 người trên 64 tuổi (3.890.840 nam / 4.325.538 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Pakistan năm 2022 là 62,9%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Pakistan là 55,5%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Pakistan là 7,4%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Pakistan là 67,3 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 65,1 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 69,7 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 73.949.443 người hoặc 58,75% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Pakistan có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 51.921.950 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Pakistan (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.