Dân số Bangladesh

174.610.795

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Bangladesh174.610.795 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Bangladesh hiện chiếm 2,15% dân số thế giới.
 • Bangladesh đang đứng thứ 8 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Bangladesh là 1.341 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất130.172 km2.
 • 40,46% dân số sống ở thành thị (70.806.614 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Bangladesh là 27,5 tuổi.

Dân số Bangladesh (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Bangladesh dự kiến sẽ tăng 1.746.892 người và đạt 175.568.935 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 2.045.417 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -298.525 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Bangladesh để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Bangladesh vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 8.158 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 2.554 người chết trung bình mỗi ngày
 • -818 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Bangladesh sẽ tăng trung bình 4.786 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Bangladesh 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Bangladesh ước tính là 173.833.487 người, tăng 1.767.947 người so với dân số 172.075.151 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 2.068.305 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -300.358 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,019 (1.019 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Bangladesh trong năm 2023:

 • 2.987.615 trẻ được sinh ra
 • 919.310 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 2.068.305 người
 • Di cư: -300.358 người
 • 87.734.682 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 86.098.805 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Bangladesh 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Bangladesh 1951 - 2020

Bảng dân số Bangladesh 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 164689383 1.01 1643222 -369501 27.6 2.05 1265 39.4 64814953 2.11 7794798739 8
2019 163046161 1.03 1669453 -369501 26.1 2.18 1253 38.6 62865820 2.11 7713468100 8
2018 161376708 1.06 1691284 -369501 26.1 2.18 1240 37.8 60944245 2.11 7631091040 8
2017 159685424 1.08 1708271 -369501 26.1 2.18 1227 37.0 59046818 2.12 7547858925 8
2016 157977153 1.10 1720877 -369501 26.1 2.18 1214 36.2 57168030 2.12 7464022049 8
2015 156256276 1.15 1736169 -461368 25.7 2.21 1200 35.4 55305132 2.12 7379797139 8
2010 147575430 1.20 1707985 -650956 24.0 2.48 1134 31.4 46347089 2.12 6956823603 8
2005 139035505 1.72 2275530 -298507 22.5 2.94 1068 27.7 38452976 2.13 6541907027 8
2000 127657854 2.08 2497585-143980 21.0 3.43 981 24.3 31040651 2.08 6143493823 8
1995 115169930 2.22 2399595 -162759 19.6 4.06 885 22.4 25751454 2.00 5744212979 9
1990 103171956 2.60 2481555 -43873 18.6 4.98 793 20.4 21037450 1.94 5327231061 9
1985 90764183 2.65 2224938 -158765 17.8 5.98 697 18.0 16305971 1.86 4870921740 9
1980 79639491 2.59 1914638 -227469 17.4 6.63 612 15.2 12099053 1.79 4458003514 8
1975 70066301 1.75 1166764 -609057 17.7 6.91 538 10.0 7013461 1.72 4079480606 9
1970 64232482 3.01 1769474 -32364 17.8 6.92 493 7.7 4938975 1.74 3700437046 9
1965 55385112 2.90 1474322 -28476 18.4 6.80 425 6.3 3467675 1.66 3339583597 12
1960 48013504 2.67 1185441 297 19.0 6.62 369 5.2 2474987 1.58 3034949748 11
1955 42086301 2.12 838324 -11019 19.3 6.36 323 4.7 1974441 1.52 2773019936 12

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Bangladesh

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 164689383 1.06 1686621 -369501 27.6 2.05 1265 39.4 64814953 2.11 7794798739 8
2025 172399078 0.92 1541939 -348061 29.5 2.05 1324 43.4 74837709 2.11 8184437460 8
2030 178993869 0.75 1318958 -330093 31.6 2.05 1375 47.3 84688911 2.09 8548487400 8
2035 184374127 0.59 1076052 -311798 33.8 2.05 1416 51.0 93957922 2.07 8887524213 8
2040 188416727 0.43 808520 -311802 35.9 2.05 1447 54.4 102422390 2.05 9198847240 8
2045 191142270 0.29 545109 -311080 38.0 2.05 1468 57.8 110433246 2.02 9481803274 8
2050 192567778 0.15 285102   40.0 2.05 1479 61.2 117836927 1.98 9735033990 9

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Bangladesh

Mật độ dân số của Bangladesh là 1.341 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Bangladesh chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Bangladesh. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Bangladesh là 130.172 km2.

Cơ cấu tuổi của Bangladesh

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Bangladesh có phân bố các độ tuổi như sau:

34,3% 61,1% 4,7%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 56.153.951 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (28.477.712 nam / 27.676.239 nữ)
 • 100.103.870 người từ 15 đến 64 tuổi (47.501.643 nam / 52.602.227 nữ)
 • 7.642.680 người trên 64 tuổi (3.738.570 nam / 3.905.749 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Bangladesh năm 2022 là 45,4%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Bangladesh là 37,1%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Bangladesh là 8,3%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Bangladesh là 74,0 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 71,8 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 76,3 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 66.134.832 người hoặc 61,38% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Bangladesh có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 41.611.718 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Bangladesh (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.