Dân số Uzbekistan

35.563.726

13/04/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Uzbekistan35.563.726 người vào ngày 13/04/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Uzbekistan hiện chiếm 0,44% dân số thế giới.
 • Uzbekistan đang đứng thứ 42 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Uzbekistan là 84 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất425.568 km2.
 • 50,61% dân số sống ở thành thị (17.396.968 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Uzbekistan là 27,2 tuổi.

Dân số Uzbekistan (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Uzbekistan dự kiến sẽ tăng 509.860 người và đạt 35.921.977 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 516.341 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -6.481 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Uzbekistan để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Uzbekistan vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 2.007 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 592 người chết trung bình mỗi ngày
 • -18 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Uzbekistan sẽ tăng trung bình 1.397 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Uzbekistan 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Uzbekistan ước tính là 35.425.630 người, tăng 536.292 người so với dân số 34.902.257 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 543.374 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -7.082 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,996 (996 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Uzbekistan trong năm 2023:

 • 755.105 trẻ được sinh ra
 • 211.731 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 543.374 người
 • Di cư: -7.082 người
 • 17.677.318 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 17.748.312 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Uzbekistan 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Uzbekistan qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); window.removeEventListener("scroll", loadChart); }

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Uzbekistan 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Uzbekistan - Danso.org' } } }); window.removeEventListener("scroll", loadChartTwo); }

Bảng dân số Uzbekistan 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 33469203 1.48 487487 -8863 27.8 2.43 79 50.1 16756329 0.43 7794798739 42
2019 32981716 1.56 505472 -8863 26.5 2.43 78 50.2 16545875 0.43 7713468100 42
2018 32476244 1.62 516459 -8863 26.5 2.43 76 50.3 16337222 0.43 7631091040 42
2017 31959785 1.65 518034 -8863 26.5 2.43 75 50.5 16130957 0.42 7547858925 42
2016 31441751 1.66 512194 -8863 26.5 2.43 74 50.7 15927890 0.42 7464022049 42
2015 30929557 1.64 482730 -13294 26.2 2.43 73 50.8 15720465 0.42 7379797139 42
2010 28515909 1.53 417624 -28026 24.5 2.49 67 51.1 14576671 0.41 6956823603 42
2005 26427789 1.30 331567 -48459 22.8 2.51 62 48.7 12868248 0.40 6541907027 42
2000 24769955 1.68 395786-48527 21.0 3.10 58 46.3 11461701 0.40 6143493823 39
1995 22791026 2.24 478536 -64555 19.8 3.95 54 43.9 9998260 0.40 5744212979 40
1990 20398348 2.46 467413 -71206 19.6 4.40 48 41.5 8464364 0.38 5327231061 40
1985 18061284 2.58 432505 -37034 19.6 4.80 42 40.8 7374012 0.37 4870921740 41
1980 15898757 2.79 408256 14416 18.9 5.46 37 40.9 6500596 0.36 4458003514 41
1975 13857478 2.78 355432 14133 18.0 6.16 33 39.2 5430156 0.34 4079480606 41
1970 12080317 3.61 392689 89235 17.5 6.40 28 36.8 4446089 0.33 3700437046 44
1965 10116870 3.48 318114 32325 19.0 6.50 24 35.4 3579634 0.30 3339583597 54
1960 8526300 3.22 249793 19804 22.2 5.90 20 34.1 2904959 0.28 3034949748 50
1955 7277333 3.04 202655 34444 23.6 5.30 17 31.7 2305364 0.26 2773019936 54

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Uzbekistan

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 33469203 1.59 507929 -8863 27.8 2.43 79 50.1 16756329 0.43 7794798739 42
2025 35617696 1.25 429699 -8863 29.6 2.43 84 50.1 17835913 0.44 8184437460 43
2030 37418456 0.99 360152 -8863 31.0 2.43 88 50.8 19005150 0.44 8548487400 45
2035 39064052 0.86 329119 -8863 32.0 2.43 92 52.1 20349481 0.44 8887524213 47
2040 40608379 0.78 308865 -8863 32.9 2.43 95 53.9 21906196 0.44 9198847240 48
2045 41938556 0.65 266035 -8863 34.0 2.43 99 56.3 23607507 0.44 9481803274 48
2050 42942485 0.47 200786   35.4 2.43 101 58.7 25198267 0.44 9735033990 48

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Uzbekistan

Mật độ dân số của Uzbekistan là 84 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 13/04/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Uzbekistan chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Uzbekistan. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Uzbekistan là 425.568 km2.

Cơ cấu tuổi của Uzbekistan

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Uzbekistan có phân bố các độ tuổi như sau:

26,5% 68,8% 4,7%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 8.101.368 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (4.150.056 nam / 3.951.313 nữ)
 • 21.047.781 người từ 15 đến 64 tuổi (10.457.235 nam / 10.590.546 nữ)
 • 1.426.668 người trên 64 tuổi (609.376 nam / 817.292 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Uzbekistan năm 2022 là 50,7%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Uzbekistan là 42,3%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Uzbekistan là 8,4%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Uzbekistan là 71,8 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 69,1 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 74,4 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 22.382.304 người hoặc 99,59% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Uzbekistan có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 92.145 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Uzbekistan (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.