Dân số Kyrgyzstan

6.834.216

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Kyrgyzstan6.834.216 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Kyrgyzstan hiện chiếm 0,08% dân số thế giới.
 • Kyrgyzstan đang đứng thứ 111 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Kyrgyzstan là 36 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất191.548 km2.
 • 37,88% dân số sống ở thành thị (2.469.676 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Kyrgyzstan là 24,0 tuổi.

Dân số Kyrgyzstan (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Kyrgyzstan dự kiến sẽ tăng 104.259 người và đạt 6.891.694 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 114.170 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -9.911 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Kyrgyzstan để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Kyrgyzstan vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 413 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 100 người chết trung bình mỗi ngày
 • -27 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Kyrgyzstan sẽ tăng trung bình 286 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Kyrgyzstan 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Kyrgyzstan ước tính là 6.787.518 người, tăng 104.724 người so với dân số 6.683.177 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 114.351 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -9.627 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,979 (979 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Kyrgyzstan trong năm 2023:

 • 152.434 trẻ được sinh ra
 • 38.083 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 114.351 người
 • Di cư: -9.627 người
 • 3.357.746 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 3.429.772 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Kyrgyzstan 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Kyrgyzstan 1951 - 2020

Bảng dân số Kyrgyzstan 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 6524195 1.69 108345 -4000 26.0 3.00 34 35.6 2322557 0.08 7794798739 111
2019 6415850 1.77 111820 -4000 25.3 3.24 33 35.5 2275452 0.08 7713468100 112
2018 6304030 1.85 114297 -4000 25.3 3.24 33 35.4 2229369 0.08 7631091040 112
2017 6189733 1.90 115403 -4000 25.3 3.24 32 35.3 2184417 0.08 7547858925 112
2016 6074330 1.93 115209 -4000 25.3 3.24 32 35.2 2140739 0.08 7464022049 112
2015 5959121 1.91 107366 -18671 25.1 3.30 31 35.2 2098492 0.08 7379797139 112
2010 5422293 1.33 69389 -15321 24.0 2.78 28 35.3 1914419 0.08 6956823603 112
2005 5075347 0.62 30927 -34582 23.8 2.50 26 35.3 1791108 0.08 6541907027 113
2000 4920712 1.51 70923-5454 22.5 2.96 26 35.3 1736915 0.08 6143493823 112
1995 4566096 0.87 38642 -55250 21.6 3.64 24 36.3 1659749 0.08 5744212979 113
1990 4372885 1.83 75963 -25377 21.8 4.06 23 37.8 1651958 0.08 5327231061 110
1985 3993071 2.03 76420 -10832 21.7 4.20 21 38.4 1532417 0.08 4870921740 111
1980 3610970 1.87 63978 -9168 20.9 4.59 19 38.6 1394808 0.08 4458003514 110
1975 3291078 2.08 64245 -2413 19.6 5.12 17 38.2 1256740 0.08 4079480606 109
1970 2969851 2.94 80080 20837 19.4 5.21 15 37.5 1112679 0.08 3700437046 107
1965 2569452 3.44 79872 20621 21.6 5.55 13 35.9 921183 0.08 3339583597 115
1960 2170094 2.65 53206 5641 24.0 5.20 11 34.2 741749 0.07 3034949748 114
1955 1904062 1.82 32812 3505 25.3 4.36 10 30.6 582387 0.07 2773019936 115

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Kyrgyzstan

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 6524195 1.83 113015 -4000 26.0 3.00 34 35.6 2322557 0.08 7794798739 111
2025 7009833 1.45 97128 -10000 26.8 3.00 37 36.7 2573712 0.09 8184437460 109
2030 7446104 1.21 87254 -10000 27.3 3.00 39 38.4 2861502 0.09 8548487400 108
2035 7872841 1.12 85347 -10000 27.8 3.00 41 40.7 3201392 0.09 8887524213 108
2040 8307134 1.08 86859 -10000 28.8 3.00 43 43.0 3576036 0.09 9198847240 106
2045 8732746 1.00 85122 -10000 30.2 3.00 46 45.4 3961869 0.09 9481803274 106
2050 9126108 0.89 78672   31.5 3.00 48 47.6 4346012 0.09 9735033990 105

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Kyrgyzstan

Mật độ dân số của Kyrgyzstan là 36 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Kyrgyzstan chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Kyrgyzstan. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Kyrgyzstan là 191.548 km2.

Cơ cấu tuổi của Kyrgyzstan

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Kyrgyzstan có phân bố các độ tuổi như sau:

29,3% 65,4% 5,3%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 1.782.867 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (909.033 nam / 873.834 nữ)
 • 3.984.777 người từ 15 đến 64 tuổi (1.951.556 nam / 2.033.282 nữ)
 • 322.214 người trên 64 tuổi (124.477 nam / 197.738 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Kyrgyzstan năm 2022 là 60,4%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Kyrgyzstan là 51,8%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Kyrgyzstan là 8,7%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Kyrgyzstan là 71,2 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 66,9 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 75,5 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 4.286.317 người hoặc 99,52% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Kyrgyzstan có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 20.674 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Kyrgyzstan (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.