Dân số Quần đảo Cook

17.073

14/07/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Quần đảo Cook17.073 người vào ngày 14/07/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Quần đảo Cook hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Quần đảo Cook đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Quần đảo Cook là 71 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất240 km2.
 • 76,18% dân số sống ở thành thị (13.430 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Quần đảo Cook là 0,0 tuổi.

Dân số Quần đảo Cook (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Quần đảo Cook dự kiến sẽ tăng 28 người và đạt 17.088 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 28 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Quần đảo Cook để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Quần đảo Cook vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Quần đảo Cook sẽ tăng trung bình 0 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Quần đảo Cook 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Quần đảo Cook ước tính là 17.055 người, tăng 33 người so với dân số 17.032 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 33 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Quần đảo Cook trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 33 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 17.055 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Quần đảo Cook 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Quần đảo Cook 1951 - 2020

Bảng dân số Quần đảo Cook 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 17548 0.17 30 73 74.9 13144 0.00 7713468100 223
2018 17518 0.06 11 73 74.6 13067 0.00 7631091040 223
2017 17507 -0.1 -17 73 74.3 13006 0.00 7547858925 223
2016 17524 -0.35 -62 73 74 12968 0 7464022049 223
2015 17586 -0.89 -161 73 73.8 12983 0 7379797139 223
2010 18391 -0.73 -137 77 73.9 13585 0 6956823603 222
2005 19074 1.24 229 79 73.4 13999 0 6541907027 222
2000 17930 -1.25 -233 75 65.9 11814 0 6143493823 222
1995 19097 0.98 181 80 58.2 11123 0 5744212979 220
1990 18191 0.66 118 76 58.2 10594 0 5327231061 219
1985 17603 0.1 18 73 55.6 9789 0 4870921740 218
1980 17512 -2.85 -544 73 54.2 9492 0 4458003514 215
1975 20234 -1.02 -214 84 54.3 10990 0 4079480606214
1970 21302 2.43 482 89 53.5 11406 0 3700437046 212
1965 18894 0.74 136 79 36.6 6907 0 3339583597211
1960 18212 2.18 373 76 46.6 8485 0 3034949748 211
1955 16347 1.63 254 68 42.3 6907 0 2773019936 211

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Quần đảo Cook

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 17564 -0.03 -4 73 75.3 13223 0 7794798739 223
2025 17544 -0.02 -4 73 77.4 13571 0 8184437460223
2030 17524 -0.02 -4 73 79.3 13903 0 8548487400 223
2035 17480 -0.05 -9 73 81.1 14182 0 8887524213 223
2040 17396 -0.1 -17 72 82.9 14421 0 9198847240 223
2045 17255 -0.16 -28 72 84.9 14653 0 9481803274 223
2050 17081 -0.2 -35 71 87 14863 0 9735033990 223

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Quần đảo Cook

Mật độ dân số của Quần đảo Cook là 71 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 14/07/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Quần đảo Cook chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Quần đảo Cook. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Quần đảo Cook là 240 km2.

Cơ cấu tuổi của Quần đảo Cook

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Quần đảo Cook có phân bố các độ tuổi như sau:

25,1% 65,0% 9,9%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 4.878 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (2.589 nam / 2.289 nữ)
 • 12.665 người từ 15 đến 64 tuổi (6.541 nam / 6.124 nữ)
 • 1.927 người trên 64 tuổi (942 nam / 985 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Quần đảo Cook (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.