Dân số Tokelau

1.913

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Tokelau1.913 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Tokelau hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Tokelau đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Tokelau là 191 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất10 km2.
 • 0,00% dân số sống ở thành thị (0 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Tokelau là 0,0 tuổi.

Dân số Tokelau (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Tokelau dự kiến sẽ tăng 22 người và đạt 1.925 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 22 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Tokelau để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Tokelau vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Tokelau sẽ tăng trung bình 0 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Tokelau 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Tokelau ước tính là 1.904 người, tăng 22 người so với dân số 1.881 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 22 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Tokelau trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: 22 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 1.904 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Tokelau 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Tokelau 1951 - 2020

Bảng dân số Tokelau 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 1340 1.59 21 134 0 0 0.00 7713468100 234
2018 1319 1.46 19 132 0 0 0.00 7631091040 234
2017 1300 1.4 18 130 0 0 0.00 7547858925 234
2016 1282 2.4 30 128 0 0 0 7464022049 234
2015 1252 1.89 22 125 0 0 0 7379797139 234
2010 1140 -1.15 -14 114 0 0 0 6956823603 234
2005 1208 -4.91 -69 121 0 0 0 6541907027 234
2000 1554 0.48 7 155 0 0 0 6143493823 234
1995 1517 -1.16 -18 152 0 0 0 5744212979 234
1990 1608 -1.21 -20 161 0 0 0 5327231061 234
1985 1709 1.93 31 171 0 0 0 4870921740 234
1980 1553 -0.24 -4 155 0 0 0 4458003514 234
1975 1572 -0.61 -10 157 0 0 0 4079480606234
1970 1621 -3.35 -60 162 0 0 0 3700437046 234
1965 1922 0.52 10 192 0 0 0 3339583597234
1960 1873 3.11 53 187 0 0 0 3034949748 234
1955 1607 0.52 8 161 0 0 0 2773019936 234

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Tokelau

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 1357 1.62 21 136 0 0 0 7794798739 234
2025 1402 0.65 9 140 0 0 0 8184437460234
2030 1448 0.65 9 145 0 0 0 8548487400 234
2035 1482 0.47 7 148 0 0 0 8887524213 234
2040 1509 0.36 5 151 0 0 0 9198847240 234
2045 1537 0.37 6 154 0 0 0 9481803274 234
2050 1565 0.36 6 157 0 0 0 9735033990 234

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Tokelau

Mật độ dân số của Tokelau là 191 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Tokelau chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Tokelau. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Tokelau là 10 km2.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Tokelau (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.