Dân số Samoa thuộc Mỹ

43.563

12/06/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Samoa thuộc Mỹ43.563 người vào ngày 12/06/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Samoa thuộc Mỹ hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Samoa thuộc Mỹ đang đứng thứ 0 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Samoa thuộc Mỹ là 218 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất200 km2.
 • 87,27% dân số sống ở thành thị (48.967 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Samoa thuộc Mỹ là 0,0 tuổi.

Dân số Samoa thuộc Mỹ (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Samoa thuộc Mỹ dự kiến sẽ giảm -370 người và đạt 43.359 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến 0 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -370 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Samoa thuộc Mỹ để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Samoa thuộc Mỹ vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 0 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 0 người chết trung bình mỗi ngày
 • -1 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Samoa thuộc Mỹ sẽ giảm trung bình -1 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Samoa thuộc Mỹ 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Samoa thuộc Mỹ ước tính là 43.730 người, giảm -359 người so với dân số 44.099 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến 0 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -359 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,000 (0 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Samoa thuộc Mỹ trong năm 2023:

 • 0 trẻ được sinh ra
 • 0 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 0 người
 • Di cư: -359 người
 • 0 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 43.730 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Samoa thuộc Mỹ 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Samoa thuộc Mỹ 1951 - 2020

Bảng dân số Samoa thuộc Mỹ 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2019 55312 -0.28 -153 277 87.8 48565 0.00 7713468100 210
2018 55465 -0.28 -155 277 87.5 48526 0.00 7631091040 210
2017 55620 -0.22 -121 278 87.2 48502 0.00 7547858925 210
2016 55741 -0.13 -71 279 87 48481 0 7464022049 210
2015 55812 -0.1 -53 279 86.8 48449 0 7379797139 209
2010 56079 -1.2 -697 280 86.9 48735 0 6956823603 209
2005 59562 0.6 348 298 87.4 52083 0 6541907027 206
2000 57821 1.69 932 289 88.1 50956 0 6143493823 206
1995 53161 2.34 1163 266 84.8 45086 0 5744212979 207
1990 47347 3.68 1566 237 80.4 38076 0 5327231061 207
1985 39519 3.9 1375 198 77.2 30515 0 4870921740 209
1980 32646 1.67 519 163 73.9 24125 0 4458003514 209
1975 30052 1.89 538 150 72.1 21657 0 4079480606210
1970 27363 2.94 738 137 70.2 19209 0 3700437046 209
1965 23672 3.3 710 118 53.3 12613 0 3339583597208
1960 20123 0.37 74 101 65.9 13251 0 3034949748 210
1955 19754 0.85 163 99 63.9 12613 0 2773019936 208

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Samoa thuộc Mỹ

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cư% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 55191 -0.22 -124 276 88.1 48630 0 7794798739 210
2025 54890 -0.11 -60 274 89.8 49264 0 8184437460210
2030 54728 -0.06 -32 274 91.7 50176 0 8548487400 211
2035 54521 -0.08 -41 273 93.9 51202 0 8887524213 211
2040 54264 -0.09 -51 271 95.4 51750 0 9198847240 211
2045 53920 -0.13 -69 270 96.1 51808 0 9481803274 211
2050 53581 -0.13 -68 268 96.1 51518 0 9735033990 211

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Samoa thuộc Mỹ

Mật độ dân số của Samoa thuộc Mỹ là 218 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 12/06/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Samoa thuộc Mỹ chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Samoa thuộc Mỹ. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Samoa thuộc Mỹ là 200 km2.

Cơ cấu tuổi của Samoa thuộc Mỹ

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Samoa thuộc Mỹ có phân bố các độ tuổi như sau:

25,2% 70,1% 4,7%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 14.349 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (7.073 nam / 7.276 nữ)
 • 39.821 người từ 15 đến 64 tuổi (20.167 nam / 19.655 nữ)
 • 2.667 người trên 64 tuổi (1.235 nam / 1.432 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 41.426 người hoặc 97,50% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Samoa thuộc Mỹ có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 1.062 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Samoa thuộc Mỹ (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.