Dân số Polynésie thuộc Pháp

311.158

29/05/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Polynésie thuộc Pháp311.158 người vào ngày 29/05/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Polynésie thuộc Pháp hiện chiếm 0,00% dân số thế giới.
 • Polynésie thuộc Pháp đang đứng thứ 185 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Polynésie thuộc Pháp là 85 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất3.659 km2.
 • 62,33% dân số sống ở thành thị (183.719 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Polynésie thuộc Pháp là 34,5 tuổi.

Dân số Polynésie thuộc Pháp (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Polynésie thuộc Pháp dự kiến sẽ tăng 2.511 người và đạt 312.614 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 2.569 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -58 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Polynésie thuộc Pháp để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Polynésie thuộc Pháp vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 10 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 3 người chết trung bình mỗi ngày
 • 0 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Polynésie thuộc Pháp sẽ tăng trung bình 7 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Polynésie thuộc Pháp 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Polynésie thuộc Pháp ước tính là 310.152 người, tăng 2.593 người so với dân số 307.591 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 2.652 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -59 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,023 (1.023 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Polynésie thuộc Pháp trong năm 2023:

 • 3.817 trẻ được sinh ra
 • 1.165 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 2.652 người
 • Di cư: -59 người
 • 156.839 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 153.313 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Polynésie thuộc Pháp 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Polynésie thuộc Pháp 1951 - 2020

Bảng dân số Polynésie thuộc Pháp 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 280908 0.58 1621 -1000 33.6 1.95 77 64.1 180188 0.00 7794798739 185
2019 279287 0.58 1608 -1000 31.9 2.02 76 63.9 178578 0.00 7713468100 185
2018 277679 0.57 1577 -1000 31.9 2.02 76 63.7 176757 0.00 7631091040 185
2017 276102 0.56 1527 -1000 31.9 2.02 75 63.3 174852 0.00 7547858925 184
2016 274575 0.53 1451 -1000 31.9 2.02 75 63.0 172982 0.00 7464022049 183
2015 273124 0.50 1334 -1603 31.5 2.04 75 62.7 171288 0.00 7379797139 182
2010 266455 0.59 1535 -1804 29.2 2.17 73 60.6 161542 0.00 6956823603 182
2005 258780 1.46 3619 15 27.1 2.36 71 56.6 146349 0.00 6541907027 182
2000 240686 1.99 4523697 25.6 2.61 66 55.2 132975 0.00 6143493823 182
1995 218071 1.75 3633 -685 23.5 3.11 60 55.9 121881 0.00 5744212979 181
1990 199905 2.46 4576 -72 22.0 3.64 55 57.4 114764 0.00 5327231061 181
1985 177027 2.92 4745 730 20.9 3.82 48 58.0 102731 0.00 4870921740 181
1980 153301 3.16 4414 935 19.5 4.23 42 58.4 89513 0.00 4458003514 181
1975 131233 3.50 4148 1000 18.3 4.86 36 58.0 76088 0.00 4079480606 183
1970 110495 3.41 3411 669 17.2 5.20 30 55.2 60952 0.00 3700437046 183
1965 93438 3.66 3072 638 17.4 5.44 26 48.2 45017 0.00 3339583597 185
1960 78076 2.55 1844 -485 18.3 5.86 21 42.3 33011 0.00 3034949748 186
1955 68854 2.70 1718 -257 18.5 6.00 19 37.7 25947 0.00 2773019936 185

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Polynésie thuộc Pháp

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 280908 0.56 1557 -1000 33.6 1.95 77 64.1 180188 0.00 7794798739 185
2025 289028 0.57 1624 -500 35.7 1.95 79 64.4 186114 0.00 8184437460 186
2030 296714 0.53 1537 -200 37.2 1.95 81 65.6 194751 0.00 8548487400 185
2035 303023 0.42 1262 -100 38.6 1.95 83 67.1 203399 0.00 8887524213 185
2040 307527 0.30 901 -100 40.1 1.95 84 68.9 211963 0.00 9198847240 186
2045 310045 0.16 504 -100 41.5 1.95 85 71.1 220316 0.00 9481803274 186
2050 310654 0.04 122   43.0 1.95 85 73.3 227666 0.00 9735033990 186

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Polynésie thuộc Pháp

Mật độ dân số của Polynésie thuộc Pháp là 85 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 29/05/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Polynésie thuộc Pháp chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Polynésie thuộc Pháp. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Polynésie thuộc Pháp là 3.659 km2.

Cơ cấu tuổi của Polynésie thuộc Pháp

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Polynésie thuộc Pháp có phân bố các độ tuổi như sau:

23,5% 69,3% 7,2%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 67.427 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (34.463 nam / 32.966 nữ)
 • 199.137 người từ 15 đến 64 tuổi (103.088 nam / 96.049 nữ)
 • 20.750 người trên 64 tuổi (10.464 nam / 10.283 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Polynésie thuộc Pháp năm 2022 là 45,4%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Polynésie thuộc Pháp là 30,6%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Polynésie thuộc Pháp là 14,8%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Polynésie thuộc Pháp là 83,7 tuổi.

Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 81,5 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 86,1 tuổi.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Polynésie thuộc Pháp (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.