Dân số Botswana

2.710.153

13/04/2024

Thông tin nhanh

 • Dân số hiện tại của Botswana2.710.153 người vào ngày 13/04/2024 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 • Dân số Botswana hiện chiếm 0,03% dân số thế giới.
 • Botswana đang đứng thứ 145 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.
 • Mật độ dân số của Botswana là 5 người/km2.
 • Với tổng diện tích đất561.907 km2.
 • 72,81% dân số sống ở thành thị (1.848.155 người vào năm 2019).
 • Độ tuổi trung bình ở Botswana là 24,0 tuổi.

Dân số Botswana (năm 2024 ước tính và lịch sử)

Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org

Trong năm 2024, dân số của Botswana dự kiến sẽ tăng 44.342 người và đạt 2.741.692 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 40.990 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 3.352 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Botswana để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Botswana vào năm 2024 sẽ như sau:

 • 164 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
 • 52 người chết trung bình mỗi ngày
 • 9 người di cư trung bình mỗi ngày

Dân số Botswana sẽ tăng trung bình 121 người mỗi ngày trong năm 2024.

Nhân khẩu Botswana 2023

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Botswana ước tính là 2.697.696 người, tăng 45.056 người so với dân số 2.653.009 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 41.684 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 3.372 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,944 (944 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.

Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Botswana trong năm 2023:

 • 60.190 trẻ được sinh ra
 • 18.506 người chết
 • Gia tăng dân số tự nhiên: 41.684 người
 • Di cư: 3.372 người
 • 1.309.992 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
 • 1.387.704 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

Biểu đồ dân số Botswana 1950 - 2020

Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.

Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Botswana 1951 - 2020

Bảng dân số Botswana 1955 - 2020

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 2351627 2.08 47930 3000 24.0 2.89 4 72.8 1712212 0.03 7794798739 145
2019 2303697 2.20 49629 3000 23.2 2.99 4 72.3 1666329 0.03 7713468100 145
2018 2254068 2.22 48988 3000 23.2 2.99 4 71.9 1620326 0.03 7631091040 145
2017 2205080 2.09 45153 3000 23.2 2.99 4 71.4 1574371 0.03 7547858925 145
2016 2159927 1.85 39211 3000 23.2 2.99 4 70.8 1528680 0.03 7464022049 144
2015 2120716 1.31 26722 -14628 23.0 3.01 4 70.0 1483587 0.03 7379797139 144
2010 1987105 2.01 37605 5386 22.2 3.03 4 63.3 1257527 0.03 6956823603 147
2005 1799078 1.83 31149 5386 21.0 3.19 3 57.7 1038238 0.03 6541907027 147
2000 1643334 2.27 348327289 19.7 3.49 3 56.0 919803 0.03 6143493823 147
1995 1469174 2.69 36484 4859 18.3 4.13 3 52.3 768551 0.03 5744212979 147
1990 1286756 3.77 43435 9364 17.2 4.90 2 44.9 577801 0.02 5327231061 148
1985 1069582 3.56 34343 1041 15.9 5.95 2 29.7 317784 0.02 4870921740 149
1980 897868 3.91 31303 3549 15.7 6.35 2 18.4 164984 0.02 4458003514 150
1975 741355 3.38 22728 798 15.9 6.55 1 13.2 98144 0.02 4079480606 151
1970 627715 2.31 13544 -4840 16.1 6.70 1 8.7 54495 0.02 3700437046 151
1965 559994 2.18 11450 -4487 16.9 6.65 1 4.1 22923 0.02 3339583597 152
1960 502745 1.65 7877 -6124 18.3 6.58 1 3.2 16053 0.02 3034949748 151
1955 463359 2.35 10166 -1531 18.8 6.50 1 2.9 13543 0.02 2773019936 152

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Botswana

NămDân số% thay đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân thành thịDân thành thị% thế giớiThế giớiHạng
2020 2351627 2.09 46182 3000 24.0 2.89 4 72.8 1712212 0.03 7794798739 145
2025 2567774 1.77 43229 3000 25.2 2.89 5 75.4 1937024 0.03 8184437460 145
2030 2774340 1.56 41313 3000 26.5 2.89 5 77.5 2151354 0.03 8548487400 144
2035 2974718 1.40 40076 3000 27.9 2.89 5 79.1 2353033 0.03 8887524213 143
2040 3167786 1.27 38614 3000 29.3 2.89 6 80.2 2540719 0.03 9198847240 140
2045 3347926 1.11 36028 3000 30.8 2.89 6 81.0 2712627 0.04 9481803274 140
2050 3509819 0.95 32379   32.3 2.89 6 81.8 2870743 0.04 9735033990 139

Nguồn: DanSo.org

Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Mật độ dân số Botswana

Mật độ dân số của Botswana là 5 người trên mỗi kilômét vuông tính đến 13/04/2024. Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Botswana chia cho tổng diện tích đất của đất nước. Tổng diện tích là tổng diện tích đất và nước trong ranh giới quốc tế và bờ biển của Botswana. Theo Tổng cục Thống kê Liên Hợp Quốc, tổng diện tích đất của Botswana là 561.907 km2.

Cơ cấu tuổi của Botswana

(Cập nhật...)

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Botswana có phân bố các độ tuổi như sau:

33,9% 62,2% 3,9%
- dưới 15 tuổi
- từ 15 đến 64 tuổi
- trên 64 tuổi

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 789.922 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (402.235 nam / 387.687 nữ)
 • 1.450.404 người từ 15 đến 64 tuổi (733.642 nam / 716.786 nữ)
 • 91.064 người trên 64 tuổi (36.743 nam / 54.321 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.

65+
15-64
0-14
Nam Nữ

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi (2022)

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Botswana năm 2022 là 58,9%.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Botswana là 51,1%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Botswana là 7,8%.

Tuổi thọ (2022)

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Botswana là 66,1 tuổi.

Con số này thấp hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi).

Tuổi thọ trung bình của nam giới là 63,5 tuổi.

Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 68,6 tuổi.

Biết chữ (2017)

Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 1.363.737 người hoặc 88,47% dân số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Botswana có thể đọc và viết. Theo đó khoảng 177.731 người lớn không biết chữ.

số liệu không khớp, sai, ...

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Botswana (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.